W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Oddział Epidemiologii

Do zadań Oddziału Epidemiologii należy:

  • nadzór nad wykonaniem szczepień ochronnych
  • prowadzenie czynności wyjaśniających w celu wykrycia źródeł chorób zakaźnych i zakażeń oraz zapobieżenia możliwym skutkom tych chorób i zakażeń,
  • nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym zakładów opieki zdrowotnej oraz innych miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych,
  • współpraca z oświatą zdrowotną w zakresie szerzenia higieny oraz profilaktyki chorób zakaźnych,
  • wydawanie opinii (o ile wynika to z przepisów prawa) w przedmiocie spełnienia wymagań fachowych i sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady i miejsca, w których udzielane są świadczenia zdrowotne, oraz inne podobne zakłady i miejsca,
  • współpraca ze statystykiem medycznym przy sporządzania sprawozdań dotyczących chorób zakaźnych i zakażeń.

W ramach tego pracownicy oddziału wykonuja następujące czynności:

  • kontrolowanie podmiotów wykonujących działalność wchodzącą w zakres sprawowanego nadzoru,
  • nakazywaniew usunięcia uchybień sanitarnych stwierdzonych podczas kontroli,
  • inne czynności wynikające z przepisów prawa.

Materiały

KARTA ZGŁOSZENIA NIEPOŻĄDANEGO ODCZYNU POSZCZEPIENNEGO (NOP)
Karta​_zgłoszenia​_niepożądanego​_odczynu​_poszczepiennego​_(NOP).pdf 0.80MB
Tygodniowy, dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę
grypa.pdf 0.09MB
Formularz zapotrzebowania na preparaty szczepionkowe z magazynu PSSE w Rzeszowie - wersja od grudnia 2022 r.
ZAŁ​_2​_WZÓR​_-​_ZAPOTRZEBOWANIE​_NA​_SZCZEPIONKI​_(14122022).DOCX 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}