W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Oddział Higieny Pracy

Do zadań Oddziału Higieny Pracy należy:

 • nadzór nad stanem sanitarnym i higieną w zakładach i miejscach pracy,
 • prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach chorób zawodowych,
 • kontrola przestrzegania przez pracodawców przepisów z zakresu higieny pracy,
 • nadzór nad substancjami i mieszaninami chemicznymi,
 • nadzór nad prekursorami narkotyków grupy 2 i 3,
 • sprawowanie kontroli nad czynnikami biologicznymi występującymi w środowisku pracy,
 • nadzór nad produktami biobójczymi,
 • nadzór nad czynnikami rakotwórczymi w środowisku pracy,
 • nadzór nad zakazem wprowadzania do obrotu produktów co do których zachodzi podejrzenie, że są środkami zastępczymi,
 • nadzór nad detergentami,
 • egzekwowanie od pracodawców bezpiecznych warunków pracy przez kontrolowanie wyników pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy, wykonywanych przez laboratoria uprawnione do prowadzenia takich badań.
 • W ramach tego pracownicy oddziału wykonują następujące czynności:
 • kontrolowanie podmiotów wykonujących działalność wchodzącą w zakres sprawowanego nadzoru,
 • nakazywanie usunięcia uchybień sanitarnych stwierdzonych podczas kontroli,
 • inne czynności wynikające z przepisów prawa.

Materiały

Formularz zgłoszenia zatruć dopalaczami
formularz​_dopalacze.xlsx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}