Turystyka

dyrektor Ewa Pawlak-Lewandowska
z-ca dyrektora Dominik Borek
e-mail: turystyka@msit.gov.pl
tel.: (22) 2443 172

Departament Turystyki odpowiada za programowanie rozwoju i kształtowanie mechanizmów prawno-ekonomicznych turystyki, wyznacza kierunki i priorytety oraz sprawuje nadzór nad realizacją zadań z zakresu promocji turystyki na rynku krajowym i zagranicznym.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 19.07.2018 10:33
Osoba publikująca: Paulina Czubak
Zmodyfikowano: 19.07.2018 10:33
Osoba modyfikująca: Paulina Czubak