W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Departament Turystyki

Dyrektor: Dominik Borek
Zastępca Dyrektora: Bartłomiej Karolczyk

Kontakt

Departament Turystyki
ul. Marszałkowska 142
00-061 Warszawa
telefon: (22) 496 93 04
e-mail: dt@msit.gov.pl

Adres do korespondencji:
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa

Zakres działalności Departamentu Turystyki
1)    realizacja zadań związanych z kreowaniem rozwoju i wskazywaniem kierunków promocji turystyki;
2)    opracowanie, wdrażanie i monitorowanie programów dotyczących turystyki;
3)    prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem turystycznym kraju;
4)    programowanie i prowadzenie spraw dotyczących poprawy bezpieczeństwa turystów;
5)    prowadzenie spraw związanych z tworzeniem mechanizmów regulacji rynku turystycznego, w szczególności w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, podnoszenia jakości oraz ochrony konsumentów usług turystycznych oraz dokonywaniem oceny funkcjonowania gospodarki turystycznej;
6)    prowadzenie spraw wynikających z zadań ministra właściwego do spraw turystyki określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2211) oraz ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2139 oraz z 2021 r. poz. 1641);
7)    prowadzenie spraw wynikających z zadań ministra właściwego do spraw turystyki w zakresie uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu „przewodnik turystyczny” oraz do podejmowania lub wykonywania działalności „pilot wycieczek”;
8)    prowadzenie spraw wynikających z zadań ministra właściwego do spraw turystyki określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 226);
9)    udział w procesie tworzenia prawa unijnego mającego znaczenie dla turystyki oraz prowadzenie spraw wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w UE;
10)    prowadzenie działań w zakresie wsparcia turystyki z funduszy strukturalnych UE;
11)    prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych organizacjach turystycznych, w tym w szczególności w Światowej Organizacji Turystyki, Komitecie Turystyki OECD oraz Grupie Wyszehradzkiej V-4;
12)    przygotowanie i prowadzenie spraw z zakresu współpracy międzynarodowej w obszarze turystyki, w tym organizacja zagranicznych podróży służbowych Członków Kierownictwa Ministerstwa i pracowników Ministerstwa;
13)    inspirowanie i wspieranie procesu kształcenia kadr dla turystyki w systemie edukacji formalnej;
14)    realizacja zadań w zakresie szkolenia i doskonalenia kadr zawodowych i społecznych turystyki w dostosowaniu do zmieniającego się turystycznego rynku pracy;
15)    programowanie i realizacja zadań związanych z prowadzeniem badań statystycznych statystyki publicznej w zakresie turystyki;
16)    programowanie i realizacja zadań w zakresie prac badawczych dotyczących turystyki oraz upowszechnianie ich wyników;
17)    współpraca z jednostkami kształcącymi kadry dla turystyki, ośrodkami badawczo-rozwojowymi;
18)    prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami i odznakami w zakresie turystyki;
19)    sprawowanie nadzoru ministra właściwego do spraw turystyki nad Polską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Warszawie;
20)    prowadzenie spraw wynikających z zadań ministra właściwego do spraw turystyki określonych ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym;
21)    prowadzenie zadań wynikających z funkcjonowania Systemu Rejestrów Publicznych w Turystyce;
22)    prowadzenie spraw wynikających z zadań ministra właściwego do spraw turystyki określonych ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
23)    prowadzenie działań w zakresie projektów strategicznych wpisanych do portfela projektów strategicznych KPRM z zakresu turystyki (Polskie Marki Turystyczne i Polski Bon Turystyczny).

 

{"register":{"columns":[]}}