W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Stypendia

Informacja o zasadach rozpatrywania wniosków w sprawie przyznawania, wstrzymywania lub pozbawiania stypendiów sportowych

Informacja o zasadach rozpatrywania wniosków w sprawie przyznawania, wstrzymywania lub pozbawiania stypendiów sportowych

W związku z wejściem w życie z dniem 29 czerwca 2022 r. rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie stypendiów sportowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1298), Departament Sportu Wyczynowego w celu uporządkowania procedur związanych z rozpatrywaniem wniosków w sprawie przyznania stypendiów zawodnikom na podstawie w/w rozporządzenia informuje, co następuje.

Stypendium, o którym mowa w art. 32 ustawy o sporcie (za wyniki sportowe):

 • Podstawą złożenia wniosku jest uzyskanie określonych wyników sportowych wymienionych w § 5 ust. 1 lub 2 niniejszego rozporządzenia.
 • Stypendium może zostać przyznane zawodnikowi będącemu członkiem kadry narodowej polskiego związku sportowego.
 • Stypendium może zostać przyznane na wniosek pzs spełniający warunki § 2 niniejszego rozporządzenia.
 • Polski związek sportowy ma obowiązek złożenia wniosku w terminie 60 dni od dnia zakończenia zawodów, podczas których zawodnik osiągnął wynik uprawniający
  do stypendium.
 • Przyznanie, wstrzymanie i pozbawienie stypendium sportowego zawodnika odbywa się na podstawie indywidualnej decyzji.
 • Warunkiem formalnym rozpatrzenia wniosku polskiego związku sportowego
  o przyznanie stypendium zawodnikowi jest złożenie pisma przewodniego wraz z:
  • wnioskiem o przyznanie stypendium (zał. nr. 4.1),
  • zestawieniem stypendystów (zał. nr 4.2),
  • zobowiązaniem pzs (zał. nr 4.3),
  • zobowiązaniem zawodnika/czki (zał. nr 4.4),
  • dokumentem potwierdzającym osiągnięty wynik spełniający warunki § 2 pkt 6 rozporządzenia MSiT,
  • dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty skarbowej.

Stypendium, o którym mowa w art. 32a ustawy o sporcie (tzw. stypendium specjalne):

 • Stypendium może zostać przyznane zawodnikowi będącemu członkiem kadry narodowej polskiego związku sportowego.
 • Stypendium może zostać przyznane na wniosek pzs spełniający warunki § 2 niniejszego rozporządzenia.
 • Polski związek sportowy ma obowiązek złożenia wniosku w terminie określonym
  w § 3 ust. 3
  niniejszego rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 15.
 • Przyznanie, wstrzymanie i pozbawienie stypendium sportowego zawodnika odbywa się na podstawie indywidualnej decyzji.
 • Warunkiem formalnym rozpatrzenia wniosku polskiego związku sportowego o przyznanie stypendium zawodnikowi jest złożenie pisma przewodniego wraz z:
 • wnioskiem o przyznanie stypendium (zał. nr. 4.1a),
 • zestawieniem stypendystów (zał. nr 4.2a),
 • zobowiązaniem pzs (zał. nr 4.3),
 • zobowiązaniem zawodnika/czki (zał. nr 4.4),
 • dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty skarbowej.

Stypendium, o którym mowa w art. 32b ustawy o sporcie (tzw. stypendia Team100 i Team100 Junior):

 • Stypendium może zostać przyznane zawodnikowi w wieku 16-23 lata, będącemu członkiem kadry narodowej polskiego związku sportowego
 • Stypendium może zostać przyznane na wniosek pzs lub Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego, spełniający warunki § 2 niniejszego rozporządzenia.
 • Polski związek sportowy lub Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy ma obowiązek złożenia wniosku w terminie określonym w § 3 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 15.
 • Przyznanie, wstrzymanie i pozbawienie stypendium sportowego zawodnika odbywa się na podstawie indywidualnej decyzji.
 • Warunkiem formalnym rozpatrzenia wniosku polskiego związku sportowego lub Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego  o przyznanie stypendium zawodnikowi jest złożenie pisma przewodniego wraz z:
  • wnioskiem o przyznanie stypendium (zał. nr. 4.1b),
  • zestawieniem stypendystów (zał. nr 4.2a),
  • zobowiązaniem pzs (zał. nr 4.3),
  • zobowiązaniem zawodnika/czki (zał. nr 4.4),
  • dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty skarbowej.

Stypendium, o którym mowa w art. 32c ustawy o sporcie (dla zawodników i trenerów):

 • Stypendium może być przyznane wyłącznie z inicjatywy własnej Ministra Sportu
  i Turystyki.

 

Uwaga: Jeżeli wnioskodawca (pzs, IS-PIB) nie złoży kompletnej dokumentacji w wyznaczonym terminie wniosek pozostawia się bez rozpoznania. Wnioski złożone po terminie wskazanym w treści niniejszego rozporządzenia pozostawia się bez rozpoznania.

Prosimy o czytelne wypełnianie wszystkich danych w wymaganej dokumentacji.

 

Materiały

stypendia - zalacznik​_4​_1​_wniosek​_o​_przyznanie​_stypendium​_art​_32
stypendia​_-​_zalacznik​_4​_1​_wniosek​_o​_przyznanie​_stypendium​_art​_32.doc 0.03MB
stypendia​_-​_zalacznik​_4​_1a​_wniosek​_o​_przyznanie​_stypendium​_art​_32a
stypendia​_-​_zalacznik​_4​_1a​_wniosek​_o​_przyznanie​_stypendium​_art​_32a.doc 0.03MB
stypendia​_-​_zalacznik​_4​_1b​_wniosek​_o​_przyznanie​_stypendium​_art​_​_32b
stypendia​_-​_zalacznik​_4​_1b​_wniosek​_o​_przyznanie​_stypendium​_art​_​_32b.doc 0.03MB
Stypendia​_-​_zalacznik​_4​_2​_zestawienie​_stypendystow
Stypendia​_-​_zalacznik​_4​_2​_zestawienie​_stypendystow.xls 0.05MB
Stypendia​_-​_zalacznik​_4​_2a​_zestawienie​_stypendystow​_art​_32a​_i​_32b
Stypendia​_-​_zalacznik​_4​_2a​_zestawienie​_stypendystow​_art​_32a​_i​_32b.xls 0.04MB
stypendia​_-​_zalacznik​_4​_3​_​_zobowiazanie​_pzs​_IS
stypendia​_-​_zalacznik​_4​_3​_​_zobowiazanie​_pzs​_IS.doc 0.03MB
stypendia​_-​_zalacznik​_4​_4​_zobowiazanie​_stypendysty
stypendia​_-​_zalacznik​_4​_4​_zobowiazanie​_stypendysty.doc 0.03MB
zal​_nr-4​_5-wniosek​_o​_wstrzymanie​_​_pozbawienie​_stypendium
zal​_nr-4​_5-wniosek​_o​_wstrzymanie​_​_pozbawienie​_stypendium.doc 0.03MB
Rozporządzenie opublikowane (DzU z 2022 r poz 1298)
Rozporządzenie​_opublikowane​_(DzU​_z​_2022​_r​_poz​_1298).pdf 0.39MB
Ustawa z dn. 25.06.2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 i z 2021 r. poz. 2054, 2142)
ustawa​_z​_dn​_25062010​_r​_o​_sporcie​_(Dz​_U​_z​_2020​_r​_poz​_1133​_i​_z​_2021​_r​_poz​_2054,​_2142.pdf 0.59MB
ROZPORZĄDZENIE​_MINISTRA​_SPORTU​_I​_TURYSTYKI​_z​_dnia​_5​_grudnia​_2023​_r​_zmieniające​_rozporządzenie​_w​_sprawie​_stypendiów​_sportowych
ROZPORZĄDZENIE​_MINISTRA​_SPORTU​_I​_TURYSTYKI​_z​_dnia​_5​_grudnia​_2023​_r​_zmieniające​_rozporządzenie​_w​_sprawie​_stypendiów​_sportowych.pdf 0.16MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
06.03.2024 13:16 Kamil Tomczyk
Pierwsza publikacja:
07.05.2019 10:58 Paulina Czubak
{"register":{"columns":[]}}