W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz akty wykonawcze opublikowane w Dzienniku Ustaw

20.12.2017

W dniu 18 grudnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361).

Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/2302/UE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającej dyrektywę Rady 90/314/EWG.

Ponadto ustawa poprawia funkcjonujące już rozwiązania prawne, w szczególności w zakresie zabezpieczeń podróżnych przed skutkami niewypłacalności organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie usług turystycznych.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2018 r.

Z tą datą nastąpi uchylenie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, dotyczących organizatorów turystyki, pośredników turystycznych oraz agentów turystycznych. Zmianie ulegnie tytuł tej ustawy, który będzie brzmiał: „ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych”.

W Dzienniku Ustaw zostały opublikowane także następujące akty wykonawcze:

  1. rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (Dz.U. poz. 2465);
  2. rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych (Dz.U. poz. 2497);
  3. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz.U. poz. 2508);
  4. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz.U. poz. 2507).

Materiały

Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r.
ustawa​_z​_dnia​_24​_listopada​_2017​_r​_o​_imprezach​_turystycznych​_i​_powiązanych​_usługach​_turystycznych.pdf 0.93MB
Rozporządzenie MSiT w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
rozporzadzenie​_MSiT​_w​_sprawie​_okreslenia​_wysokosci​_skladki​_na​_Turystyczny​_Fundusz​_Gwarancyjny.pdf 0.30MB
Rozporządzenie MSiT w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych
rozporzadzenie​_MSiT​_w​_sprawie​_wzorow​_umowy​_o​_turystyczny​_rachunek​_powierniczsy​_​_formularzy​_gwarancji​_bankowej​_​_gwarancji​_ubezpieczeniowej​_oraz​_umowy​_ubezpieczenia​_na​_rzecz​_podroznych.pdf 0.66MB
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych
rozporzadzenie​_MRiF​_w​_sprawie​_minimalnej​_wysokosci​_sumy​_ubezpieczenia​_na​_rzecz​_podroznych.pdf 0.26MB
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych
rozporzadzenie​_MRiF​_w​_sprawie​_minimalnej​_wysokosci​_sumy​_gwarancji​_bankowej​_i​_ubezpieczeniowej.pdf 0.26MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
29.06.2018 13:04 administrator gov.pl
Pierwsza publikacja:
29.06.2018 13:04 administrator gov.pl