W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Rejestracja tel.  91 311 47 61  pn-pt 8:00-15:00

Lekarz kierujący oddziałem : lek. med. specjalista psychiatrii Luiza Reddig
Z-ca lekarza kierującego : lek. med. specjalista psychiatrii Hanna Kordas-Ligowska

 

Psychiatryczny Oddział Dzienny Leczenia Nerwic, będący podjednostką SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, znajduje się w malowniczo położonym budynku przy ul. Królowej Korony Polskiej 5/6, w pobliżu Szczecińskich Błoni. 

Celem jednostki jest zapewnienie pacjentom specjalistycznej, kompleksowej opieki psychiatryczno- psychologicznej, począwszy od etapu diagnostyki, poprzez psychofarmakoterapię, aż do koronnej części oferty Oddziału: psychoterapii grupowej w nurcie psychodynamicznym. 

Oferta Oddziału kierowana jest do osób dorosłych ubezpieczonych w NFZ. 

Osoby aktywne zawodowo, przebywające w oddziale, mogą otrzymać zwolnienie lekarskie za okres uczestniczenia w terapii. W ramach Oddziału równolegle funkcjonują 2 grupy terapeutyczne o liczebności nieprzekraczającej  14 osób/gr.  Pacjenci odbywają terapię w Oddziale codziennie w wyznaczonych godzinach, przez  okres 60 dni roboczych. Na noc wracają do domu. 

Przez cały okres pobytu w Oddziale pacjenci są pod opieką lekarza specjalisty psychiatry, psychoterapeutów pracujących w nurcie psychodynamicznym, personelu pielęgniarskiego oraz terapeuty zajęciowego. 

W razie potrzeby, równocześnie prowadzone jest leczenie farmakologiczne i psychoterapeutyczne. Decyzja dotycząca wdrożenia leków podejmowana jest zawsze indywidualnie w relacji pacjenta z lekarzem psychiatrą, w oparciu o profil kliniczny dolegliwości i z uwzględnieniem subiektywnych potrzeb pacjenta i poziomu jego gotowości do tej formy pomocy. 

Proces psychoterapeutyczny prowadzony jest przez psychoterapeutów certyfikowanych przez uznane Towarzystwa Psychoterapeutyczne, pod stałym nadzorem superwizora. 

Podstawą do przyjęcia do Oddziału jest skierowanie (druk: skierowanie do szpitala psychiatrycznego) wystawione przez lekarza (np lek. psychiatra/ lek. POZ). 

Przyjęcie do Oddziału poprzedzone jest procesem kwalifikacji, który odbywa się w indywidualnie wyznaczanych terminach. Do kwalifikacji niezbędne jest skierowanie do Oddziału oraz dowód osobisty potwierdzajacy tożsamość pacjenta. Lekarz psychiatra, po zbadaniu pacjenta, podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą przyjęcia pacjenta do Oddziału. 

Kryteria diagnostyczne kwalifikujące do pobytu w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic:

 • wypalenie zawodowe, trudności emocjonalne i funkcjonalne wynikające z przeciążenia zawodowego 
 • zaburzenia adaptacyjne- wynikające z niekorzystnych doświadczeń życiowych, przeciążenia stresem
 • zaburzenia lękowe, w tym lęk uogólniony, lęk napadowy, fobie, inne zaburzenia nerwicowe
 • nawracające lub trwałe poczucie smutku lub depresji
 • epizody depresyjne i depresyjno- lękowe
 • zaburzenia somatyzacyjne i inne dolegliwości psychosomatyczne
 • nienasilone zaburzenia odżywiania (niewymagające interwencji i hospitalizacji somatycznych, ani hospitalizacji w oddziałach całodobowych psychiatrycznych lub wysokospecjalistycznych)
 • zaburzenia nawyków i impulsów, 
 • zaburzenia osobowości (niewymagające hospitalizacji w oddziałach całodobowych psychiatrycznych lub wysokospecjalistycznych)
 • problemy w relacjach interpersonalnych- społecznych i rodzinnych
 • obniżona samoocena 
 • trudności w praktykowaniu zachowań asertywnych

W Oddziale Dziennym MSWiA nie leczymy:

 • kobiet w ciąży 
 • osób z osobowością antyspołeczną 
 • osób z głębokimi zaburzeniami osobowości wymagającymi leczenia  w oddziałach całodobowych psychiatrycznych lub wysokospecjalistycznych
 • osób z nasilonymi zaburzeniami odżywiania wymagającymi interwencji/hospitalizacji somatycznych, lub hospitalizacji w oddziałach całodobowych psychiatrycznych/wysokospecjalistycznych)
 • osób z zaburzeniami psychotycznymi (F20-F29) 
 • osób z organicznymi uszkodzeniami OUN
 • osób aktywnie używających substancji psychoaktywnych 
 • osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (w tym od alkoholu) w okresie abstynencji krótszym niż 3 lata
 • osób mających skłonności do zachowań agresywnych i samookaleczania się
{"register":{"columns":[]}}