Ogólnopolski Szczyt Energetyczny

Komunikat Ministerstwa Środowiska

Lista kandydatów zgłoszonych przez organizacje ekologiczne do Komisji ds. GMM/GMO

l.p.

imię i nazwisko kandydata

organizacja zgłaszająca kandydata

1

dr Maria Palińska

Liga Ochrony Przyrody, Warszawa, KRS 113431

2

dr Michał Ciepłucha

Stowarzyszenie ANTY-RAMA, Łódź, KRS 373647

3

dr Marlena Szalata

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki POLBIOGEN, Poznań, KRS 251046

4

dr Jacek J. Nowak

Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, Gliwice, KRS 373624

5

Justyna Zwolińska

Forum Rolnictwa Ekologicznego im. Mieczysława Górnego, Warszawa, KRS 330321

6

Dorota Metera

Stowarzyszenie Eko-Unia, Wrocław, KRS 3647

7

Rafał Górski

Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź, KRS 191928

 

Uprawniona do głosowania organizacja może przekazać poparcie dla dwóch kandydatów (organizacje zgłaszające kandydatów także biorą udział w głosowaniu).

  1. skanem (w formacie: .pdf lub .jpg) na adresy poczty elektronicznej: agnieszka.maliszewska@mos.gov.ploraz  dorota.piekarska@mos.gov.pl w tytule maila należy wpisać Nabór do Komisji ds. GMO/GMM-poparcie

lub

  1. pocztą na adres: Ministerstwo Środowiska, Departament Edukacji i Komunikacji

00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

z dopiskiem „Nabór do Komisji ds. GMO/GMM-poparcie”,

Głosowanie trwa 15 dni roboczych od daty zamieszczenia listy kandydatów na stronie MŚ (w przypadku formularzy wysyłanych pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do Ministerstwa Środowiska), tj. do 25 lipca 2019 r.

Przedstawicielami organizacji ekologicznych zostają dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

Jeśli w wyniku głosowania kilku kandydatów o największym poparciu uzyska taką samą liczbę głosów zarządza się wybory uzupełniające pomiędzy tymi kandydatami, które trwają 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników głosowania w BIP MŚ. Głosowanie uzupełniające odbywa się na tych samych zasadach co wybory podstawowe.

docx procedura wyboru kandydatów

0.23MB

docx informacja o kandydatach

0.02MB

docx formularz nr 2

0.02MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 04.07.2019 17:00
Osoba publikująca: Agata Kubel-Grabau
Zmodyfikowano: 10.07.2019 16:01
Osoba modyfikująca: Agata Kubel-Grabau