W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Wiza typu C – złożenie wniosku

Gdzie załatwisz sprawę?

Masz dwie możliwości złożenia wniosku:
1.    bezpośrednio w urzędzie konsularnym, po uprzedniej rejestracji wniosku w systemie e-konsulat 
2.    w jednym z Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych (PPWW), których listę znajdziesz poniżej. 

Informujemy, że w związku z lokalnymi instrukcjami rządowymi dotyczącymi tymczasowego zawieszenia działalności gospodarczej jako środka zapobiegawczego w celu przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem (COVID-19 ), Punkty Przyjmowania Wniosków Wizowych do Polski zostały tymczasowo zamknięte do odwołania.

Prosimy o sprawdzanie wiadomości publikowanych na naszej stronie internetowej dotyczących pracy PPWW.

Odbiór paszportów będzie możliwy po wznowieniu działalności PPWW.

Punkty przyjmowania wniosków wizowych
Informujemy, że w ramach umowy podpisanej  pomiędzy Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie a Spółką VFS Worlwide Holdings Ltd. przyjmowanie wniosków wizowych odbywa się za pośrednictwem niżej wymienionych Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych:

- charkowski okręg konsularny

Charków, ul. Akademika Pawłowa, 271, Centrum Biznesowe „Radmir Expohol”, 4 piętro

Dnipro, al. Dmytra Yavornytskoho 22 49000  Dnipro (Centrum Biznesowe Atrium  2 p.)

Zaporoże, al. Majakowskiego 11, centrum biznesowe “Majakowski”, 4 piętro

 

- kijowski okręg konsularny

Kijów, pl. Sportowy 1a (Centrum Handlowe „Guliwer”, VIII piętro)

Kropiwnickiul. Forteczna 19

 

- lwowski okręg konsularny

Iwano-Frankowsk, ul. Trolejbusna 4A

Lwów, ul. Dżerelna 18

Użgorod, ul. Kapuszańska 92

 

- łucki okręg konsularny

Łuck, ul. Kriwyj Wał 31

Równe, ul. Petlury 22

Tarnopol, ul. Tancorowa 14

 

- odeski okręg konsularny:

Odessa, ul. Kanatna 22

Chersoń, ul. Uszakowa 79

 

- winnicki okręg konsularny:

Chmielnicki, ul. Wodoprowidna 75/2

Czerniowce, ul. Bohaterów Majdanu 31

Winnica, ul. Pirogowa 52 a (III piętro)

Żytomierz, ul. Basejna 2a

 

Czy musisz składać dokumenty osobiście?

W zależności od wybranej ścieżki, wniosek możesz złożyć osobiście w urzędzie konsularnym lub w jednym z PPWW. Placówka dyplomatyczna nie przyjmuje wniosków nadesłanych faksem, listownie lub pocztą elektroniczną.

Jak umówisz się na spotkanie?

1.    Na wizytę w sprawie złożenia wniosku wizowego w placówce dyplomatycznej umów się w systemie e-konsulat.
2.    Aby złożyć wniosek w PPWW, wystarczy zgłosić się do odpowiedniego Punktu. Wnioski o wizę Schengen przyjmowane są w PPWW  bez uprzedniej rejestracji.

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie internetowej VFS Global  lub u operatorów Call Center

Adres e-mail

Lokalizacja PPWW

info_lviv@polandvisa-ukraine.com

Iwano-Frankowsk

Lwów

Użgorod

 

info_kiev@polandvisa-ukraine.com

 

Kijów

Kropiwnicki

 

info_odessa@polandvisa-ukraine.com

 

Odessa

Chersoń

info_lutsk@polandvisa-ukraine.com

Łuck

Równe

Tarnopol

info_kharkiv@polandvisa-ukraine.com

Charków

Dnipro

Zaporoże

info_vinnytsya@polandvisa-ukraine.com

Chmielnicki

Czerniowce

Winnica

Żytomierz

Jakie dokumenty musisz złożyć?

1.    Wypełniony w systemie e-konsulat, wydrukowany i podpisany formularz wizowy.
2.    Kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. Zdjęcie powinno być:

a.    ostre, wykonane na białym tle i wydrukowane na papierze wysokiej jakości,
b.    nie starsze niż 6 miesięcy,
c.    zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od czubka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia. Do fotografii należy zdjąć nakrycie głowy.

3.    Paszport wydany w ciągu ostatnich 10 lat, ważny co najmniej 3 miesiące od daty planowanego powrotu, posiadający minimum 2 wolne strony. W przypadku posiadania drugiego ważnego paszportu należy go dołączyć do wniosku wizowego.
4.    Kopia strony w paszporcie, na której znajdują się dane osobowe i zdjęcie. 
5.    Ubezpieczenie zdrowotne, ważne na terytorium wszystkich państw Schengen, na kwotę nie mniejszą niż 30 000 EUR. W przypadku ubiegania się o wizę wielokrotną, polisa powinna pokrywać termin pierwszego wjazdu ,Lista akredytowanych firm ubezpieczeniowych

6.    Kopia dokumentu tożsamości potwierdzającego zamieszkanie na terenie okręgu konsularnego placówki, w której ubiegasz się o wizę.
7.    Potwierdzenie posiadania środków finansowych.

Wszystkie osoby ubiegające się o wizę muszą udokumentować, że posiadają wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów planowanej podróży oraz powrót do kraju pochodzenia. Źródła ww. środków finansowych mogą być następujące:

 •  Sponsorowanie:

− gwarancja sponsora.

− zaproszenie (oryginał i kopia) wystawione zgodnie z ustawą z 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (poświadcza się w urzędzie wojewódzkim);

− gwarancja strony trzeciej na Ukrainie.

Gwarancja musi zawierać potwierdzanie, że strona trzecia posiada środki finansowe na udzielenie takiej gwarancji.

 • Środki własne:

−wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający posiadanie wystarczających środków oraz obejmujący operacje bankowe wykonane w ciągu ostatnich trzech miesięcy lub

− czeki podróżne wystawione na nazwisko osoby ubiegającej się o wizę, należycie podpisane – oryginał i kopia.

8.    Dokument potwierdzający zakwaterowanie (np. oficjalne zaproszenie lub rezerwacja hotelu).
9.    Dokumenty potwierdzające cel i warunki planowanego pobytu na terytorium RP;

1.Wiza turystyczna.

1.1. Wnioskodawcy indywidualni.

- turyści indywidualni mogą składać wnioski na podstawie potwierdzenia rezerwacji hotelu . Jest uznawany także e-voucher.

- hotel w Polsce musi być opłacony w co najmniej 50 procentach (e-voucher 100%), w innym kraju Schengen - w 100 %.

- złożenie dokumentów na podstawie rezerwacji w turystycznym portalu internetowym jest możliwe pod warunkiem przedstawienia wydruku z portalu i potwierdzenia opłaty hotelu w co najmniej 50% (przelew, faktura itp.).

- w przypadku podróży również do innych państw Schengen wymagany jest plan podróży.

1.2. Osoby wyjeżdżające w ramach grupowej turystyki religijnej

- Zaproszenie z polskiej strony podpisane przez osobę odpowiedzialną za pobyt osób przyjeżdżających, które zawiera: dane podmiotu przyjmującego – zarejestrowanego w Polsce związku wyznaniowego (nazwa, adres, telefon, fax, mail); oznaczenie podmiotu wysyłającego, gwarancję zabezpieczenia noclegu i wyżywienia przyjeżdżającym.

- Pismo ze strony ukraińskiej podpisane przez osobę odpowiedzialną za organizację pielgrzymki, które zawiera: dane związku wyznaniowego (nazwa, adres, telefon, fax, mail);  informacje dotyczące programu, terminu oraz miejsca pobytu; listę uczestników wyjazdu  (imię i nazwisko, data urodzenia, nr paszportu, adres zamieszkania na Ukrainie).

 

2.Wiza w odwiedziny.

- podstawowym dokumentem w przypadku wiz w celu odwiedzin jest oryginał zaproszenia z urzędu wojewódzkiego.

- w przypadku bliskich krewnych (wstępni, zstępni, współmałżonkowie, dziadkowie, wnukowie), możliwe jest zaproszenie wystawione odręcznie, pod warunkiem udokumentowania związków rodzinnych oraz potwierdzenia tożsamości zapraszającego, niezależnie od tego, czy zapraszającym jest obywatel Ukrainy czy Polski. Zapraszający obywatel Ukrainy musi być osobą zamieszkałą legalnie na terytorium RP – posiadać kartę pobytu lub wizę krajową.

 

3.Wizy wydawane w celu udziału w imprezach sportowych.

- pisemny wniosek organizacji przyjmującej: właściwych organów, krajowych związków sportowych lub krajowych komitetów olimpijskich państw członkowskich.

- Pismo z ukraińskiej strony potwierdzające, że dana osoba jest sportowcem

- w przypadku wyjazdów grupowych dzieci nie są wymagane dokumenty potwierdzające zajęcie i osiągane dochody oraz przedstawiane na dowód istnienia związków finansowych z Ukrainą, jak również dowody posiadania wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów podróży do strefy Schengen rodziców lub opiekunów dzieci.

 

4.Wiza wydawana w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

4.1 Prywatni przedsiębiorcy wyjeżdżający w celach biznesowych

- pisemny wniosek przyjmującej osoby prawnej lub spółki, organizacji lub biura bądź oddziału takiej osoby prawnej lub spółki, organu krajowego lub samorządu terytorialnego państwa członkowskiego lub komitetu organizacyjnego wystaw, konferencji i sympozjów handlowych oraz przemysłowych mających miejsce na terytorium Polski

- licencja/rejestracja spółki we właściwym ukraińskim organie lub ostatnia deklaracja podatkowa

4.2 Pracownicy wyjeżdżający w celach biznesowych

- pisemny wniosek przyjmującej osoby prawnej lub spółki, organizacji lub biura bądź oddziału takiej osoby prawnej lub spółki, organu krajowego lub samorządu terytorialnego państwa członkowskiego lub komitetu organizacyjnego wystaw, konferencji i sympozjów handlowych oraz przemysłowych mających miejsce na terytorium Polski

- zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające stanowisko pracownika, datę zatrudnienia i czas trwania urlopu (pismo musi zawierać imię i nazwisko oraz stanowisko osoby podpisującej, dane kontaktowe spółki i informacje dotyczące rejestracji przedsiębiorstwa) z informacją, że wyjazd ma charakter służbowy.

- wynagrodzenie otrzymane w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

4.3  Członkowie zarządu spółki zarejestrowanej w Polsce oraz współwłaściciele.

- wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) o prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce

- w przypadku wnioskowania o wydanie wizy krajowej: zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz wyciąg z polskiego konta bankowego za 6 ostatnich miesięcy.

 

5. Wizy dla kierowców przewożących towary w ruchu międzynarodowym i świadczący usługi transportu pasażerskiego.

- pisemny wniosek sporządzony przez krajowe ukraińskie stowarzyszenie przewoźników zajmujących się międzynarodowym transportem drogowym, w którym podaje się cel, czas trwania i częstotliwość podróży.

 

6 .  Wizy wydawane w celu prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach organizowanych w związku z prowadzeniem takiej działalności.

- pisemny wniosek organizacji przyjmującej z informacją o terminach konferencji / imprezy  o charakterze kulturalnym

- jeżeli w zaproszeniu jest informacja, że zapraszający nie zapewnia zakwaterowania aplikujący powinien przedstawić potwierdzenie rezerwacji  hotelu.

- w przypadku wyjazdów grupowych dzieci nie są wymagane dokumenty potwierdzające zajęcie i osiągane dochody oraz przedstawiane na dowód istnienia związków finansowych z Ukrainą, jak również dowody posiadania wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów podróży do strefy Schengen rodziców lub opiekunów dzieci. 

 

7.    Wizy w celu udziału w wizytach oficjalnych.

- oficjalne zaproszenie strony polskiej wystosowane do strony ukraińskiej (kopia)

- pismo ukraińskiego organu potwierdzające, że osoba ubiegająca się o wizę jest członkiem ukraińskiej delegacji udającej się na terytorium drugiej strony w celu wzięcia udziału w spotkaniach, konsultacjach, negocjacjach lub programach wymiany oraz imprezach organizowanych przez organizacje międzyrządowe w państwie członkowskim.

 

8.    Wizy dla dziennikarzy i towarzyszącemu im personelowi specjalistycznemu.

oryginał i kserokopia dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca jest zawodowym dziennikarzem – (karta prasowa wydana przez Narodowe Zrzeszenie Dziennikarzy Ukrainy albo jeden z następujących dokumentów poświadczony przez pracodawcę: " Świadectwo rejestracji urzędowej drukowanego środka przekazu masowego" lub  „Świadectwo rejestracji urzędowej agencji informacyjnej" lub „Licencja transmitowania TV i radia”) albo dokument potwierdzający, że osoba jest członkiem personelu specjalistycznego towarzyszącym dziennikarzowi w celach zawodowych

- pismo od pracodawcy potwierdzające cel podróży jako zgodny z wykonywaniem obowiązków służbowych

 

9. Wizy w celu odbycia studiów

-pisemny wniosek lub zaświadczenie o wpisaniu na listę studentów, sporządzone przez polską szkołę wyższą lub legitymacja studencka.

 

10. Wizy w celu odbycia stażu zawodowego

-Oryginał lub fax (z informacją o nadawcy) umowy o stażu: dane organizacji zapraszającej (nazwa, numer rejestracyjny – REGON/ NIP/ KRS); dane osoby zapraszanej (imię, nazwisko, data urodzenia, nr paszportu, obywatelstwo);  informacja o zakresie obowiązków stażysty.

- Informacja o obecnie odbywanych studiach wraz z programem studiów, z którego wynika konieczność odbycia stażu zawodowego.

 

11. Wizy celu kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 9 i 10 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

- zaświadczenie z polskiej szkoły o przyjęciu lub kontynuowaniu nauki w szkole albo uczestniczeniu w innej formie kształcenia (np. kursy językowe) lub legitymacja uczniowska. W przypadku nauki w placówce innej niż szkoła podstawowa, gimnazjum lub liceum należy dołączyć plan zajęć kursu zawierający informację dot. częstotliwości odbywania się zajęć (w tygodniu i miesiącu) oraz całkowitej ilości godzin.

 

12. Wizy w celu dydaktycznym

- zaproszenie od polskiej placówki: pełna nazwa, adres, numer kontaktowy, numer rejestracyjny (NIP, REGON, KRS), dane paszportowe osoby zapraszanej, obywatelstwo, miejsce pracy oraz aktualne stanowisko.

 

13. Wizy w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

zaproszenie z polskiej uczelni wyższej, instytutu badawczego, PAN, itp. do udziału w projekcie badawczym

- pismo z ukraińskiej uczelni, instytutu badawczego, Akademii Nauk itp.

 

14. Wizy w celu udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej albo programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej

- zaproszenie od przewodniczącego organu administracji państwowej, samorządowej, zaprzyjaźnionego miasta, stowarzyszenia / organizacji studenckich np. ERASMUS

- pismo z ukraińskiej uczelni, instytutu, organu administracji państwowej, samorządowej. W przypadku uczestników oficjalnych programów współpracy transgranicznej UE, takich jak Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI) pismo ze strony ukraińskiej nie jest wymagane.

 

15. Uczestnicy oficjalnych programów wymiany organizowanych przez miasta partnerskie i inne podmioty samorządowe.

− pisemny wniosek sporządzony przez prezydentów/burmistrzów miast partnerskich lub inne władze samorządowe.- jeżeli w zaproszeniu jest informacja, że zapraszający nie zapewnia zakwaterowania petent przedstawia potwierdzenie rezerwacji  hotelu.

 

16. Wizy w celu opieki medycznej.

− dokument urzędowy wystawiony przez daną instytucję medyczną, poświadczający

konieczność objęcia danej osoby opieką medyczną w tej instytucji, wskazanie ewentualnej konieczności obecności osoby towarzyszącej oraz dowód posiadania wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów leczenia i pobytu.

 

17. Przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego, którzy podejmują podróż w celu odbycia szkoleń, wzięcia udziału w seminariach i konferencjach.

− pisemny wniosek organizacji przyjmującej,

− potwierdzenie, że dana osoba reprezentuje organizację społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie,

− zaświadczenie z odpowiedniego rejestru potwierdzające ustanowienie organizacji, wydane przez ograny krajowe zgodnie z ukraińskim ustawodawstwem krajowym.

Dokumentem potwierdzającym rejestrację organizacji społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie jest pismo Państwowej Służby Rejestracyjnej Ukrainy zawierające informacje z rejestru stowarzyszeń publicznych.

- jeżeli w zaproszeniu jest informacja, że zapraszający nie zapewnia zakwaterowania petent przedstawia potwierdzenie rezerwacji  hotelu.

 

18. Przedstawiciele wolnych zawodów biorący udział w międzynarodowych wystawach, konferencjach, sympozjach, seminariach lub innych podobnych imprezach.

− pisemny wniosek organizacji przyjmującej potwierdzający, że dana osoba uczestniczy w imprezie.- potwierdzenie, że osoba faktycznie zajmuje się daną dziedziną (zaświadczenie z pracy lub np. katalog własnych dzieł lub kopia publikacji).

-jeżeli w zaproszeniu jest informacja, że zapraszający nie zapewnia zakwaterowania petent przedstawia potwierdzenie rezerwacji  hotelu.

 

19. Uczestnicy oficjalnych programów współpracy transgranicznej UE, takich jak Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI).

− pisemny wniosek organizacji przyjmującej.− jeżeli w zaproszeniu jest informacja, że zapraszający nie zapewnia zakwaterowania petent przedstawia potwierdzenie rezerwacji  hotelu.

 

20. Wizy wydane w innym celu

 

20.1     wizy w celu odwiedzenia cmentarzy

- Oryginał dokumentu, potwierdzającego fakt istnienia i utrzymywania grobu lub zaświadczenie z Czerwonego Krzyża

- Dokument, potwierdzający pokrewieństwo lub inny związek łączący wnioskującego z pochowanym

20.2     wizy w celu udziału w pogrzebie

- dokument potwierdzający zgon

- dokumenty potwierdzające  pokrewieństwo lub inny związek łączący wnioskującego ze zmarłym.

20.3 wizy dla obywateli Ukrainy przesiedlonych z terytorium Polski na mocy umowy między PKWN a Rządem USRR z 9 września 1944r. oraz umowy między Tymczasowym Rządem jedności Narodowej a Rządem ZSRR z 6 lipca 1945r oraz ich krewnych.

- oryginał orzeczenia wydanego przez były Państwowy Urząd Repatriacyjny lub Oryginał dokumentu urzędowego pozyskanego z państwowego archiwum w RP lub na Ukrainie lub oryginał dokumentu z innego polskiego lub ukraińskiego urzędu potwierdzający fakt zamieszkiwania na obecnym terytorium RP oraz ewakuacji z niego na podstawie umowy między PKWN a Rządem USRR z 9 września 1944r. oraz umowy między Tymczasowym Rządem jedności Narodowej a Rządem ZSRR z 6 lipca 1945r.

- w przypadku dzieci i wnuków osób przesiedlonych, a także współmałżonków repatrianta, współmałżonków dzieci repatrianta i współmałżonków wnuków repatrianta należy dodatkowo przedstawić dokument potwierdzający fakt pokrewieństwa z osobą przesiedloną.

20.4 wizy dla przedstawicieli wspólnot religijnych

- pisemny wniosek wspólnoty religijnej zarejestrowanej na Ukrainie (nazwa i dane teleadresowe wspólnoty, informacja o formie prawnej rejestracji, określenie celu, czasu trwania i częstotliwości podróży przedstawiciela, określenie zakresu reprezentacji przedstawiciela - np. pełnienie posługi jako ksiądz, kapłan cerkwi prawosławnej, rabin, imam etc.).

 

Osoby, które nie są obywatelami Ukrainy, powinny dodatkowo przedstawić:

- ukraińską wizę (uprawniającą do powrotu na terytorium Ukrainy) lub kartę stałego pobytu, rejestrację ważną po planowanym powrocie na Ukrainę,

- dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych, którymi dysponuje wnioskodawca w celu pokrycia kosztów podróży, np.: wyciąg z rachunku bankowego za okres ostatnich 3-6 miesięcy, podpisane czeki podróżne, karty kredytowe (poświadczenie bankowe o posiadaniu środków na karcie), zaświadczenie z pracy z podaniem stanowiska oraz wysokości pensji za okres ostatnich 6 miesięcy, zaproszenie (oryginał i kopia) wystawione zgodnie z Ustawą z 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (poświadcza się w Urzędzie Wojewódzkim).

-oryginał zaświadczenia z miejsca pracy:

- dla pracowników: zaświadczenie z miejsca pracy na blankiecie firmowym zawierającym dane organizacji, z podaniem stanowiska, stażu pracy oraz wysokości pensji miesięcznej, dochody za pół roku.

- dla przedsiębiorców: oryginał i kopia rejestracji spółki w miejscowych organach

- dla studentów: zaświadczenie z uczelni

Dodatkowo, przy wnioskach wizowych dla osób niepełnoletnich przedstaw:

 • Pisemną, poświadczoną notarialnie zgodę rodzica/rodziców na złożenie wniosku wizowego. Jeżeli jest tylko jeden opiekun, należy to udokumentować, przedkładając akt urodzenia, orzeczenie sądowe o przyznaniu wyłącznej władzy rodzicielskiej lub akt zgonu drugiego rodzica;
 • Paszporty rodziców – oryginał i kopia;
 • Akt urodzenia – oryginał i kopia.

Jeśli dziecko jest wpisane do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego – złóż oddzielny wniosek wizowy. Wiza zostanie wklejona do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego.

Pamiętaj:

 • Wniosek o wizę musisz składać w placówce dyplomatycznej, której okręg konsularny obejmuje miejsce Twojego stałego zamieszkania. 
 • Z reguły wyżej wymienione dokumenty są wystarczające do wydania decyzji, ale konsul może zażądać dodatkowej dokumentacji.
 • Wniosek wizowy złóż nie wcześniej niż na 3 miesiące przed zaplanowaną podróżą.
 • Konsul ma prawo zaprosić aplikującego o wizę na rozmowę do urzędu, ale nie musi tego robić.
 • Przedłożenie podrobionych dokumentów oraz udzielenie fałszywej informacji może spowodować zakaz wjazdu do państw układu Schengen.
 • Wiza nie gwarantuje wjazdu na terytorium strefy Schengen – ostateczną decyzję zawsze podejmują służby państwa, w którym planujesz przekroczyć granicę strefy.
Ile zapłacisz?
 • Wizy jednolite Schengen :

Obywatele Ukrainy i Rosji – 35 euro (ekspresowe rozpatrzenie – 70 euro)
Obywatele innych krajów – 80 euro

Ekspresowe rozpatrzeniae wniosku jest mozliwe jedynie za uprzednią zgodą konsula.

 

W przypadku składania wniosku bezpośrednio w urzedzie konsularnym wniosek należy opłacić w placówce Kredobanku.

W przypadku aplikowania w Punkcie Przyjmowania Wniosków wizowych wniosek opłacamy na miejscu. Opłata za rozpatrzenie wniosku nie zawiera opłaty za usługę PPWW. 

Nie pobiera się opłat za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku wizowego od:


a) osób bliskich - małżonków, dzieci (w tym przysposobionych), rodziców (w tym opiekunów), dziadków i wnuków - obywateli Ukrainy legalnie zamieszkujących na terytorium państw członkowskich, lub obywateli Unii Europejskiej przebywających na terytorium państwa członkowskiego, którego są obywatelami
b) członków oficjalnych delegacji, którzy na oficjalne zaproszenia skierowane do Ukrainy uczestniczą w spotkaniach, konsultacjach, negocjacjach lub programach wymiany, a także w wydarzeniach organizowanych na terytorium jednego z państw członkowskich przez organizacje między-rządowe;
c) członków rządów i parlamentów krajowych i regionalnych oraz sądów konstytucyjnych i sądów najwyższych, w przypadku gdy nie są oni zwolnieni z obowiązku wizowego na mocy niniejszej umowy;
d) uczniów, studentów, studentów studiów podyplomowych oraz towarzyszących im nauczycieli, którzy odbywają podróż w celu podjęcia nauki lub odbycia szkoleń;
e) osób niepełnosprawnych, i - jeśli to konieczne - ich opiekunów;
f) osób, które przedstawiły dowody potwierdzające konieczność wyjazdu z przyczyn humanitarnych, w tym w celu poddania się pilnemu zabiegowi medycznemu, oraz osób im towarzyszących, w celu udziału w pogrzebie osoby bliskiej albo w celu odwiedzenia ciężko chorej osoby bliskiej;
g) uczestników międzynarodowych imprez sportowych oraz osób im towarzyszących;
h) osób biorących udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych, w tym programach uniwersyteckich i innych programach wymiany;
i) uczestników oficjalnych programów wymiany organizowanych przez miasta bliźniacze i inne podmioty komunalne
j) dziennikarzy „i członków personelu technicznego towarzyszących im w ramach swoich obowiązków zawodowych”;

k) emerytów i rencistów;
l) kierowców przewożących towary w ruchu międzynarodowym i świadczących usługi transportu pasażerskiego, przemieszczających się na obszar państw członkowskich pojazdami zarejestrowanymi na Ukrainie;
m) członków załóg pociągów, wagonów chłodniczych i lokomotyw w pociągach międzynarodowych przemieszczających się na obszar państw członkowskich;
n) dzieci poniżej 18. roku życia oraz pozostających na utrzymaniu rodziców dzieci poniżej 21. roku życia.

o) przedstawicieli wspólnot wyznaniowych;
p) przedstawicieli wolnych zawodów biorących udział w międzynarodowych wystawach, konferencjach, sympozjach, seminariach lub innych podobnych imprezach odbywających się na terytorium państw członkowskich;
q) osób w wieku do lat 25 uczestniczących w seminariach, konferencjach, imprezach sportowych, kulturalnych lub edukacyjnych organizowanych przez organizacje nienastawione na osiąganie zysku;
r) przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego odbywających podróże w celu udziału w szkoleniach, seminariach i konferencjach, w tym w ramach programów wymiany;
s) uczestników oficjalnych programów współpracy transgranicznej Unii Europejskiej, takich jak Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa.

Opłata za wniosek wizowy nie podlega zwrotowi niezależnie od decyzji konsula. 

Jaki jest termin realizacji?

Decyzja o wydaniu wizy wydawana jest w ciągu 15 dni roboczych licząc od dnia dokonania opłaty. W razie konieczności szczegółowego sprawdzenia dokumentów rozpatrzenie wniosku może zostać przedłużone do 45 dni.

Jak odbierzesz dokumenty?

Informujemy, że w związku z lokalnymi instrukcjami rządowymi dotyczącymi tymczasowego zawieszenia działalności gospodarczej jako środka zapobiegawczego w celu przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem (COVID-19 ), Punkty Przyjmowania Wniosków Wizowych do Polski zostały tymczasowo zamknięte do odwołania.

Prosimy o sprawdzanie wiadomości publikowanych na naszej stronie internetowej dotyczących pracy PPWW.

Odbiór paszportów będzie możliwy po wznowieniu działalności PPWW.

 

Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie

Wydawanie paszportów osób, które złożyły wnioski w siedzibie Wydziału Konsularnego: od poniedziałku do piątku w godz.12:00 - 12:30. 

Konsulat Generalny RP w Winnicy
Wydawanie paszportów w siedzibie konsulatu, w godzinach 11:00 – 15:45, wyłącznie dla petentów, którzy złożyli wnioski w konsulacie.

Paszport może być odebrany osobiście przez wnioskodawcę także w PPWW w godzinach 8:30 – 16:30. Odbiór paszportu w PPWW dotyczy jedynie tych petentów, którzy złożyli wnioski w PPWW.
Odbiór paszportów w PPWW w Winnicy możliwy jest w godzinach 14:30 – 16:30.

Konsulat Generalny RP we Lwowie
Wydawanie paszportów osób, które złożyły wnioski w siedzibie konsulatu: od poniedziałku do piątku w godz. 13:30 - 16:00. 

Konsulat Generalny RP w Charkowie
Wydawanie paszportów osób, które złożyły wnioski w siedzibie konsulatu: od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 - 15:45. 

Konsulat Generalny RP w Odessie
Wydawanie paszportów osób, które złożyły wnioski w siedzibie konsulatu: od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 - 16:00. 

Konsulat Generalny RP w Łucku
Wydawanie paszportów osób, które złożyły wnioski w siedzibie konsulatu: od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 - 13:00.

 

Jak możesz się odwołać?

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją konsula, przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie aplikacji wizowej. Musisz złożyć go w siedzibie urzędu, który wydał decyzję wizową, w przeciągu 14 dni od jej otrzymania.

Opłata za złożenie takiego wniosku wynosi 80 EUR.

Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie

Przyjmowanie wniosków : od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-12:30

Konsulat Generalny RP w Winnicy
Przyjmowanie wniosków wizowych (w tym odwołania): od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-13:30

Konsulat Generalny RP we Lwowie
Przyjmowanie wniosków: od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 - 13:00. 

Konsulat Generalny RP w Charkowie
Przyjmowanie wniosków i odwołań w konsulacie od poniedziałku do piątku w godz. 08:30 - 12:30 oraz w PPWW Charkowskiego Okręgu Konsularnego. 
​​​​Konsulat Generalny RP w Odessie
Przyjmowanie wniosków wizowych (w tym odwołania): od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:30

Konsulat Generalny RP w Łucku

Przyjmowanie wniosków i odwołań w konsulacie od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 - 13:00 oraz w PPWW Łuckiego Okręgu Konsularnego.

Cofanie lub unieważnianie wizy Schengen

Jeśli otrzymałeś decyzję o cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen, z którą się nie zgadzasz, przysługuje ci prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jeśli jednak sam wystąpiłeś o cofnięcie wizy Schengen i konsul przychylił się do tego wniosku nie przysługuje Ci prawo do odwołania się od takiej decyzji.  

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez konsula powinien być złożony w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy Schengen w siedzibie urzędu, który wydał decyzje.

Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie

Przyjmowanie wniosków (w tym odwołania): od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-12:30

Konsulat Generalny RP w Winnicy
Przyjmowanie wniosków wizowych (w tym odwołania): od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-13:30

Konsulat Generalny RP we Lwowie
Przyjmowanie wniosków (w tym odwołania): od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 - 13:00. 

Konsulat Generalny RP w Charkowie
Przyjmowanie wniosków i odwołań w konsulacie od poniedziałku do piątku w godz. 08:30 - 12:30 oraz w PPWW Charkowskiego Okręgu Konsularnego. 
​​​​Konsulat Generalny RP w Odessie
Przyjmowanie wniosków wizowych (w tym odwołania): od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:30

Konsulat Generalny RP w Łucku

Przyjmowanie wniosków i odwołań w konsulacie od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 - 13:00 oraz w PPWW Łuckiego Okręgu Konsularnego.

Wniosek po ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku cofnięcia lub unieważnienia wizy Schengen jest bezpłatny.

Skarga na odmowę wydania wizy Schengen, decyzję o cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen oraz na działalność konsula w tym zakresie

Jeśli konsul po rozpatrzeniu Twojego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wydał ponowną decyzję o odmowie wydania wizy, jej unieważnieniu lub cofnięciu, z którą się nie zgadzasz przysługuje Ci skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę należy przekazać za pośrednictwem konsula, który podjął decyzję w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.

Przekazując skargę konsulowi nie wnosisz do konsula żadnej opłaty, jednak postępowanie przed sądami administracyjnymi podlega opłatom. Musisz więc liczyć się z tym, że zostaniesz wezwany przez sąd do uiszczenia opłaty sądowej. Informacje dotyczące wysokości opłat sądowych w przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego oraz możliwości ubiegania się o zwolnienie z kosztów postępowania oraz języka postępowania znajdują się na poniższej stronie:

http://bip.warszawa.wsa.gov.pl/133/wpis-sadowy-zasady-dokonywania-wpisu.html

 

 

 

Najczęściej zadawane pytania

11 czerwca 2017 r zniesiony został obowiązek posiadania wizy przez obywateli Ukrainy podróżujących do UE. Warunkiem jest posiadanie paszportu biometrycznego i spełnienie pozostałych warunków wjazdu określonych w przepisach, a pobyt w ramach ruchu bezwizowego nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu 180-dniowego okresu. Liberalizacja przepisów nie dotyczy wjazdu do Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Zniesienie obowiązku wizowego nie oznacza zwolnienia z konieczności spełnienia pozostałych warunków wjazdu określonych w Kodeksie Granicznym Schengen. Obywatele Ukrainy, aby przekroczyć granicę w ruchu bezwizowym, muszą nie tylko posiadać ważny paszport biometryczny, ale również uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu, posiadać wymagane środki finansowe oraz nie mogą widnieć w bazach danych jako osoby, wobec których dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu, i stanowić zagrożenia dla porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego.

WAŻNE! Pobyt bez obowiązku posiadania wizy nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Do 90 dni wlicza się również poprzednie pobyty krótkoterminowe  cudzoziemca np. na podstawie uprzednio posiadanej wizy Schengen (również sprzed 11 czerwca!). Zgodnie z regulacjami unijnymi wszystkie pobyty krótkoterminowe są sumowane.