W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Wizy – informacje ogólne

Rodzaje wiz

Przed złożeniem wniosku wizowego musisz zdecydować, o jaki rodzaj wizy będziesz się ubiegać:

Wiza Schengen (typ C)

Wiza dla osób, które zamierzają przebywać w Polsce lub w innych krajach strefy Schengen maksymalnie 90 dni w każdym okresie 180-dniowym. Oznacza to, że możesz przebywać w niej legalnie wyłącznie jeśli w okresie ostatnich 180 dni Twój pobyt w krajach strefy nie przekroczył 90 dni. Na stronie Komisji Europejskiej możesz znaleźć specjalny kalkulator, pozwalający obliczyć, na jak długo możesz zostać w krajach Schengen.

O wizę Schengen w polskiej placówce dyplomatycznej możesz ubiegać się jeśli:

 • Polska jest jedynym celem Twojej wizyty w strefie Schengen;
 • jeśli odwiedzasz więcej niż jedno państwo strefy, ale Polska to główne miejsce wizyty;
 • jeśli nie jesteś w stanie określić, które z państw Schengen jest głównym celem podróży, ale po raz pierwszy granicę strefy przekraczasz w Polsce.

W wyjątkowych przypadkach możliwe jest także wydanie tzw. wizy Schengen LTV ważnej tylko na terytorium wybranych krajów strefy.

Wiza krajowa (typ D)

Ubiegaj się o te wizę, jeśli chcesz zostać w Polsce dłużej niż 90 dni. Okres ważności tej wizy nie może jednak przekroczyć 1 roku. Musisz wybrać wniosek o wizę krajową, jeśli ubiegasz się o udzielenie azylu, repatriację albo korzystasz z uprawnień danych Ci przez Kartę Polaka.

Tranzytowa wiza lotniskowa (typ A)

Wybierz ten rodzaj wizy, jeśli planujesz wyłącznie tranzyt przez strefę międzynarodową lotniska znajdującego się w strefie Schengen i podróżujesz na podstawie paszportu jednego z poniższych państw: Afganistan, Bangladesz, Demokratyczna Republika Konga, Erytrea, Etiopia, Ghana, Iran, Irak, Nigeria, Pakistan, Somalia, Sri Lanka.

Uproszczona procedura wizowa dla członków rodzin obywateli UE

Kto może skorzystać z procedury?

PAMIĘTAJ: Procedura dotyczy wyłącznie członków rodzin obywateli UE, którzy nie posiadają obywatelstwa polskiego lub nie mieszkają na stałe w Polsce. 

Do obywateli UE należą:

 • obywatele państw członkowskich UE, 
 • obywatele Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.

Za członka rodziny obywatela UE uznaje się:

 • małżonka obywatela UE,
 • bezpośredniego zstępnego obywatela UE lub jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,
 • bezpośredniego wstępnego obywatela UE lub jego małżonka, pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka.

Do czego uprawnia uproszczona procedura:

 • Złożenie aplikacji wizowej jest bezpłatne.
 • Twój wniosek zostanie przyjęty w placówce dyplomatycznej bez konieczności wcześniejszego umówienia terminu spotkania.

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany i podpisany wniosek wizowy (wypełniony na stronie e-konsulat);
 • aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
 • ważny paszport;
 • dokument potwierdzający istnienie związków rodzinnych z obywatelem UE (np. akt małżeństwa, akt urodzenia);
 • dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE w podróży lub dołączania do niego w miejscu zamieszkania.

Odmowa wydania wizy

Podstawą do wydanie negatywnej decyzji może być wyłącznie:

 • wpis do wykazu osób, których pobyt w Polsce jest niepożądany;
 • negatywna opinia organów wizowych, które uznają że Twój pobyt może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego. 

Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie wydania tego typu wizy przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Zagranicznych.

Dane biometryczne

Przy składaniu wniosku wizowego zostaną pobrane od Ciebie dane biometryczne: zdjęcie w przypadku wizy krajowej oraz zdjęcie i odciski palców przy aplikacjach o wizę Schengen.

Jeśli w przeciągu ostatnich 59 miesięcy aplikowałeś o wizę Schengen, a Twoje odciski palców zostały pobrane, nie będzie musiał składać ich ponownie – system automatycznie przeniesie Twoje dane.

Z obowiązku pobierania odcisków palców zwolnione są następujące osoby:

 • dzieci poniżej 12 roku życia;
 • osoby, od których pobranie odcisków jest fizycznie niemożliwe (np. ze względu na brak palców lub ich czasowy uraz);
 • przywódcy państw lub rządów, członkowie rządów krajowych wraz z towarzyszącymi im małżonkami oraz członkami oficjalnej delegacji, gdy są zapraszani w celach oficjalnych;
 • monarchowie i ważni rangą członkowie rodziny królewskiej, gdy są zapraszani w celach oficjalnych.

Dane osobowe

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych znajdujących się w systemie informacji wizowej (VIS) jest Centralny Organ Techniczny KSI, Komenda Główna Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa.

Skargi dotyczące ochrony danych osobowych są rozpatrywane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.