W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Wiza typu D – złożenie wniosku

Gdzie załatwisz sprawę?

Masz dwie możliwości złożenia wniosku:
1.    bezpośrednio we właściwym terytorialnie urzędzie konsularnym RP.
2.    jeśli nie ma już wolnych miejsc w systemie e-konsulat, także w jednym z Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych (PPWW), których listę znajdziesz poniżej. 

- charkowski okręg konsularny

Charków, ul. Bohaterów Pracy 7 , 61168  Charków

Dnipro, al. Dmytra Yavornytskoho 22 49000  Dnipro (Centrum Biznesowe Atrium  2 p.)

Zaporoże, al. Majakowskiego 11, centrum biznesowe “Majakowski”, 4 piętro

 

- kijowski okręg konsularny

Kijów, pl. Sportowy 1a (Centrum Handlowe „Guliwer”, VIII piętro)

Kropiwnickiul. Forteczna 19

 

- lwowski okręg konsularny

Iwano-Frankiwsk, ul. Trolejbusna 4A

Lwów, ul. Dżerelna 18

Użgorod, ul. Kapuszańska 92

 

- łucki okręg konsularny

Łuck, ul. Kriwyj Wał 31

Równe, ul. Petlury 22

Tarnopol, ul. Tancorowa 14

 

- odeski okręg konsularny:

Odessa, ul. Kanatna 22

Chersoń, ul. Uszakowa 79

 

- winnicki okręg konsularny:

Chmielnicki, ul. Wodoprowidna 75/2

Czerniowce, ul. Bohaterów Majdanu 31

Winnica, ul. Pirogowa 52 a (III piętro)

Żytomierz, ul. Kijowska 116


Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta (dla wszystkich Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych):

+38 044 390 78 26

+38 032 298 44 10

+ 38 032 236 26 05 

+38 050 419 30 10

+ 38 067 343 04 80

+38 093 175 55 03


Strona www: http://www.vfsglobal.com/Poland/Ukraine

Czy musisz składać dokumenty osobiście?

W zależności od wybranej ścieżki, wniosek możesz złożyć osobiście w urzędzie konsularnym lub w jednym z PPWW. Placówka dyplomatyczna nie przyjmuje wniosków nadesłanych faksem, listownie lub pocztą elektroniczną.

 

Jak umówisz się na spotkanie?

1.    Na wizytę w sprawie złożenia wniosku wizowego w placówce dyplomatycznej umów się w systemie e-konsulat

2.    Aby złożyć wniosek w PPWW należy:

Krok 1: Wybrać cel wyjazdu do Polski

 • w przypadku pobytów krótkoterminowych (do 90 dni w ciągu kolejnych 180 dni) w celach biznesowych, turystycznych, kulturalnych, sportowych etc., należy ubiegać się o wizę Schengen;
 • w przypadku pobytów długoterminowych (powyżej 90 dni w ciągu kolejnych 365) w celu odbycia studiów, podjęcia nauki, podjęcia pracy etc., należy aplikować o wizę krajową

Niezbędne jest przygotowanie zestawu dokumentów wymaganych do ubiegania się o wizę według wybranej kategorii.

Krok 2: Opłata za usługę PPWW

Po skompletowaniu wszystkich dokumentów należy osobiście zgłosić się z paszportem zagranicznym do dowolnego oddziału Kredo Banku lub Idea Banku w celu uiszczenia opłaty (w przypadku rejestracji małżonka i dzieci należy mieć ze sobą ich paszporty i dokumenty potwierdzające więzi rodzinne).
Podczas dokonywania opłaty należy podać: 

 1. kategorię wnioskowanej wizy:
  D – wiza krajowa (praca, studia etc.)
 2. miejsce złożenia dokumentów
 3. numer telefonu do kontaktu.

Po dokonaniu opłaty otrzymacie Państwo indywidualny kod PTN.

WAŻNE:

Podczas uiszczania opłaty za usługi PPWW,  banki nie mają prawa uzależniać przyjęcia opłaty od wykupienia innych usług czy produktów danego banku. Podanie błędnego numeru telefonu lub numeru telefonu należącego do osoby trzeciej będzie skutkowało niemożnością dokonania rejestracji, weryfikacją podanego numeru telefonu lub koniecznością rozpoczęcia procedury zwrotu opłaty.

W przypadku dokonania kilku opłat, system rejestracyjny zarezerwuje miejsce do rejestracji tylko dla pierwszej dokonanej opłaty. Jeżeli rejestracja na poprzedni kod bankowy jeszcze nie wygasła lub nie została przyznana, wszystkie kolejne opłaty nie będą brane pod uwagę, a koszt takiej opłaty zostanie zwrócony.

Krok 3: W kolejnym dniu roboczym po dokonaniu opłaty automatyczny system rejestracyjny dokona rezerwacji terminu złożenia wniosku wizowego. Ta data nie będzie późniejsza niż 7 dni od dnia dokonania opłaty. Będzie też zależała od liczby miejsc dostępnych w systemie. Operatorzy Call Center nie wpływają na wybór daty rejestracji i nie mogą zmieniać wyznaczonego przez system terminu.

Krok 4: Po przydzieleniu przez system terminu złożenia wniosku wizowego, operator Call Center skontaktuje się telefonicznie w godzinach od 09:00 do 21:00, od poniedziałku do soboty (oprócz dni świątecznych).

Krok 5: Operator Call Center poinformuje o automatycznie zarezerwowanym terminie złożenia dokumentów w PPWW. W przypadku akceptacji proponowanej daty rejestracja zostanie potwierdzona i we wskazanym terminie należy zgłosić się do PPWW z pełnym kompletem dokumentów.

Krok 6: W przypadku, jeśli zaproponowany termin złożenia dokumentów nie będzie Państwu odpowiadał, operator Call Center odrzuci zarezerwowaną datę i poinformuje, że wkrótce zaproponowany zostanie inny termin złożenia dokumentów. Kolejny termin zostanie automatycznie wybrany przez system, nie wcześniej niż 7 dni od pierwszej zaproponowanej daty. Prosimy czekać na kolejny telefon od operatora Call Center.

Krok 7: Po ponownym nawiązaniu kontaktu telefonicznego operator Call Center poinformuje o kolejnym, automatycznie zarezerwowanym terminie złożenia dokumentów. W przypadku akceptacji terminu rejestracja zostanie potwierdzona i we wskazanym terminie należy zgłosić się do PPWW z wymaganymi dokumentami.

W przypadku ponownego odrzucenia terminu sprawa zostanie anulowana i należy zgłosić się do PPWW w celu rozpoczęcia procedury zwrotu opłaty.

Rezerwacja terminu według nowego systemu odbywa się w automatycznie. Operatorzy Call Center oraz pracownicy PPWW nie mają wpływu na wyznaczenie daty i godziny złożenia dokumentów i nie mogą dokonywać zmiany terminu. Zaproponowany termin jest potwierdzany lub odrzucany w systemie rejestracji wyłącznie na podstawie decyzji wnioskodawcy.

W przypadku wnioskowania o wizę przez rodzinę, na jeden nr telefonu można zarejestrować maksymalnie 5 osób. Każdy następny członek rodziny powinien podać własny, inny numer telefonu. Opłaty rodzinne przyjmowane są na jedną kategorię wizy i do jednego PPWW. W przypadku, gdyby członkowie rodziny wnioskowali o różne kategorie lub do różnych PPWW, prosimy o dokonanie oddzielnych opłat.

Numer telefonu, pod którym można sprawdzić przyczynę odrzucenia rejestracji, jeżeli operator nie skontaktował się w celu jej potwierdzenia, to: +380 443907953. Operatorzy nie dokonują rejestracji pod tym numerem, a ogólne informacje można uzyskać na linii Call Center.

 

Jeżeli po dokonaniu opłaty nie nawiązano kontaktu w ciągu 3 dni, prosimy wejść na stronę internetową VFS Global i sprawdzić status kodu PTN.  Jeżeli status kodu jest aktywny dla rejestracji, oznacza to, że miejsce jeszcze nie zostało przydzielone i należy czekać na zmianę statusu. W przypadku, jeśli rejestracja została zarezerwowana, prosimy czekać na telefon operatora w celu zaakceptowania rejestracji. Dodatkowe informacje można uzyskać w Call Center.

Pamiętaj, że wniosek o wizę musisz złożyć nie później niż na dwa tygodnie przed planowanym wyjazdem.

 

Jakie dokumenty musisz złożyć?

1.    Wypełniony w systemie e-konsulat, wydrukowany i podpisany formularz wizowy;
2.    Kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. Zdjęcie powinno być:

a.    ostre, wykonane na białym tle i wydrukowane na papierze wysokiej jakości,
b.    nie starsze niż 6 miesięcy,
c.    zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od czubka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia. Do fotografii należy zdjąć nakrycie głowy.

3.    Paszport wydany w ciągu ostatnich 10 lat, ważny co najmniej 3 miesiące od daty planowanego powrotu, posiadający minimum 2 wolne strony przeznaczone na wizy.  
4.    Kopia strony w paszporcie, na której znajdują się dane osobowe i zdjęcie.
5.    Ubezpieczenie zdrowotne, ważne na terytorium Unii Europejskiej na kwotę nie mniejszą niż 30 000 EUR.  Lista akceptowanych firm ubezpieczeniowych
6.    Kopia dokumentu tożsamości potwierdzającego legalne zamieszkanie na terenie okręgu konsularnego placówki, w której ubiegasz się o wizę.
7.    Potwierdzenie posiadania środków finansowych w formie ustalonej przez placówkę.
8.    Dokument potwierdzający zakwaterowanie (np. oficjalne zaproszenie lub rezerwacja hotelu).
9.    Dokumenty potwierdzające cel pobytu na terytorium RP.

 •  W celu wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy

Oryginał i kopia Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy zarejestrowanego w Urzędzie Pracy w Polsce i wpisanego do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Oświadczenie powinno być wypełnione na urzędowym druku udostępnianym w Urzędzie Pracy i zawierać następujące informacje: datę wystawienia, podpis i pieczątkę osoby odpowiedzialnej w Powiatowym Urzędzie Pracy; nazwa firmy zapraszającej, podpis pracodawcy; pełne dane osobowe, serię i numer paszportu zagranicznego osoby zapraszanej; cel i czas trwania wizyty (daty, liczba dni i wjazdów);

Na podstawie Oświadczenia wizy udzielane są tylko osobom w nim wymienionym.

Po otrzymaniu wizy krajowej  i zamieszkaniu w Polsce pełnoletni obywatele Ukrainy mogą samodzielnie zapraszać do odwiedzin bliskich członków rodziny  (małżonków, dzieci - w tym przysposobionych, rodziców - w tym opiekunów, dziadków i wnuków). Osoby te mogą wnioskować o wizy Schengen. O W przypadku otrzymania karty pobytu mogą również wnioskować o wydanie wizy krajowej.”

 •  W celu wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym (tzw. praca sezonowa).

Oryginał i kopia zaświadczenia o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, zarejestrowanego w Urzędzie Pracy w Polsce. Zaświadczenie powinno być wydane na druku urzędowym i zawierać następujące dane: organ wydający zaświadczenie, sygnaturę, datę wystawienia, imię i nazwisko, stanowisko służbowe, podpis i pieczątkę osoby odpowiedzialnej w Powiatowym Urzędzie Pracy; pieczęć urzędową; podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i jego dane teleadresowe, informacje o cudzoziemcu (imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, obywatelstwo); informacje dotyczące pracy sezonowej (miejsce wykonywania, podstawa prawna, wymiar czasu pracy, proponowana wysokość wynagrodzenia brutto, zakres podstawowych obowiązków); data wpisu wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, okres/y pracy.

Na podstawie zaświadczenia wizy udzielane są tylko osobom w nim wymienionym.

Po otrzymaniu wizy krajowej  i zamieszkaniu w Polsce obywatele Ukrainy mogą samodzielnie zapraszać do odwiedzin bliskich członków rodziny  (małżonków, dzieci - w tym przysposobionych, rodziców - w tym opiekunów, dziadków i wnuków). Osoby te  mogą wnioskować o wizy Schengen. W przypadku otrzymania karty pobytu mogą również wnioskować o wydanie wizy krajowej.”

 •  W celu wykonywania pracy na podstawie Zezwolenia na pracę, w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Oryginał i kopia Zezwolenia na pracę na terytorium RP wydanego przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

Zezwolenie jest wydawane przez właściwego wojewodę i zawiera następujące informacje: datę wystawienia; numer kancelaryjny; nazwa i adres pracodawcy; imię i nazwisko pracownika,  data i miejsce urodzenia pracownika, obywatelstwo pracownika; stanowisko pracy; prawna forma zatrudnienia; wynagrodzenie; ważność zezwolenia; pieczęć urzędu, pieczątka i podpis upoważnionego urzędnika, potwierdzenie odbioru zezwolenia.

Na podstawie Zezwolenia wizy udzielane są tylko osobie w nim wymienionej.

Po otrzymaniu wizy krajowej  i zamieszkaniu w Polsce obywatele Ukrainy mogą samodzielnie zapraszać bliskich członków rodzin  (małżonków, dzieci - w tym przysposobionych, rodziców - w tym opiekunów, dziadków i wnuków) do odwiedzin, wnioskując o wizy Schengen. W przypadku otrzymania karty pobytu mogą również wnioskować o wydanie wizy krajowej.

 • W celu wykonywania pracy przez absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach, w instytutach naukowych PAN lub instytutach badawczych

Umowa o pracę zawierająca następujące informacje: dane paszportowe wnioskodawcy, forma zatrudnienia, okres zatrudnienia, wysokość pensji.

Świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły lub uczelni

Po otrzymaniu wizy krajowej  i zamieszkaniu w Polsce obywatele Ukrainy mogą samodzielnie zapraszać bliskich członków rodzin  (małżonków, dzieci - w tym przysposobionych, rodziców - w tym opiekunów, dziadków i wnuków) do odwiedzin, wnioskując o wizy Schengen. W przypadku otrzymania karty pobytu mogą również wnioskować o wydanie wizy krajowej.

 •  W celu pełnienia funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji lub współwłaściciele

Kopia wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzającego rejestrację podmiotu

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

Wyciąg z polskiego konta bankowego za 6 ostatnich miesięcy.

Na podstawie wpisu do Rejestru udzielane są wizy na okres 180 dni w okresie 12 miesięcy. 

Na podstawie wpisu do Rejestru o wizy Schengen mogą wnioskować również współmałżonek i dzieci osoby wymienionej w Rejestrze.

 •  Wiza w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej lub odbycia kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na studiach

 Cudzoziemiec ubiegając się o wizę krajową z adnotacją „student” , aby uzasadnić cel podróży przedkłada:

 • Zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów.
 • Dowód uiszczenia opłaty, jeżeli podejmuje lub kontynuuje studia odpłatne.
 • Dokument potwierdzający, że posiada wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów studiów.

Wizę z adnotacja „student” mogą uzyskać tylko studenci studiów stacjonarnych lub osoby udające się do Polski w celu odbycia kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na studiach.

Konsul jest uprawniony do oceny, czy znajomość języka, w którym mają odbywać się studia posiadana przez cudzoziemca pozwoli mu na podjęcie kształcenia.

Jeżeli do wniosku nie zostały dołączone wszystkie dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o wydanie tej wizy, wnioskodawcy przysługuje prawo do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o wydanie ww. wizy może być rozpatrywany do 60 dni.

Informacje dot. ubezpieczenia

Dodatkowe wymagania dot. wizy studenckiej

 •  Wiza w celu prowadzenia badan naukowych lub prac rozwojowych    

Cudzoziemiec ubiegając się o wizę krajową z adnotacją „naukowiec”, aby uzasadnić cel podróży przedkłada:

Umowę o przyjęciu cudzoziemca w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych zawartą z jednostką naukową mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia lub inną umowę cywilną prawną. Umowa taka określa:

 1. tytuł lub cel badań naukowych lub prac rozwojowych lub ich przedmiot,
 2. zobowiązanie naukowca do uczestniczenia w prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych,
 3. zobowiązanie jednostki naukowej do zapewnienia naukowcowi warunków do zrealizowania jego zobowiązania,
 4. datę rozpoczęcia i zakończenia lub szacowany czas trwania badań naukowych lub prac rozwojowych,
 5. wynagrodzenie naukowca oraz inne warunki jego pracy,
 6. informację na temat planowanych badań naukowych lub prac rozwojowych na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dokument potwierdzający, że posiada wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, albo przedstawi dokumenty potwierdzające posiadanie tych środków.

Pisemne oświadczenie jednostki naukowej, w którym zobowiązuje się ona do zwrotu kosztów wydania i wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, pokrytych z budżetu państwa przed upływem 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy o przyjęciu cudzoziemca, jeżeli przesłanką wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu jest jego nielegalny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli do wniosku nie zostały dołączone wszystkie dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o wydanie tej wizy, wnioskodawcy przysługuje prawo do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o wydanie ww. wizy może być rozpatrywany do 60 dni.

 • Wiza w celu odbycia stażu

Cudzoziemiec ubiegając się o wizę krajową z adnotacją „stażysta”, aby uzasadnić cel podróży przedkłada:

- Dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych w ciągu 2 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku lub dokument potwierdzający odbywanie poza granicami Unii Europejskiej studiów wyższych.

- Dokument potwierdzający, że ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania.

- Dokument potwierdzający, że posiada wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkana albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów odbywania stażu.

-Pisemne oświadczenie organizatora stażu, w którym zobowiązuje się on do poniesienia kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

-Umowę zawartą w formie pisemnej z organizatorem stażu na podstawie której będzie odbywał staż. Umowa ta określa:

 1. Opis programu stażu, zawierający informacje o jego celu edukacyjnym lub składnikach edukacyjnych, szkoleniu teoretycznym i praktycznym, stanowisku, na którym będzie odbywać się staż, języku, w którym będzie odbywał się staż, poziomie biegłości językowej niezbędnej do odbywania stażu, zakresie i rodzaju wykonywanych zadań, zakresie wiedzy, umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego, przewidzianych do nabycia w wyniku realizacji stażu.
 2. Czas trwania stażu.
 3. Warunki odbywania i nadzorowania stażu, w tym określenie miejsca wykonywania stażu oraz wyznaczenia opiekuna stażysty.
 4. Godziny odbywania stażu.
 5. Prawa i obowiązki stron dotyczące (pokrywania kosztów odbywania stażu, niezbędnych badań lekarskich, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, dni wolnych oraz warunków rozwiązania umowy).
 6. Sposób potwierdzenia zdobytej wiedzy, umiejętności praktycznych i doświadczania zawodowego.
 7. Informację, że cudzoziemiec ukończył kurs języka polskiego lub innego języka, w którym odbywa się staż, lub odbywa taki kurs, na poziomie biegłości językowej niezbędnym do odbywania stażu.

Staż powinien być adekwatny do dziedziny i poziomu ukończonych lub odbywanych studiów.

Jeżeli do wniosku nie zostały dołączone wszystkie dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o wydanie tej wizy, wnioskodawcy przysługuje prawo do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o wydanie ww. wizy może być rozpatrywany do 60 dni.

 •   Wiza w celu udziału w programie wolontariatu europejskiego

Cudzoziemiec ubiegając się o wizę krajową z adnotacją „wolontariusz”, aby uzasadnić cel podróży przedkłada:

-Dokument potwierdzający, że ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania.

-Dokument potwierdzający, że posiada wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd.

-Umowę zawartą z jednostką organizacyjną, na rzecz której cudzoziemiec ma wykonywać świadczenia jako wolontariusz. Umowa ta określa:

 1. Opis trwania wolontariatu
 2. Czas trwania wolontariatu
 3. Warunki odbywania i nadzorowania wolontariatu
 4. Godziny wykonywania świadczeń
 5. Środki na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania cudzoziemca i minimalną kwotę kieszonkowego otrzymywanego przez cudzoziemca
 6. Szkolenia cudzoziemca, które są niezbędne do wykonywania świadczeń.

Jeżeli do wniosku nie zostały dołączone wszystkie dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o wydanie tej wizy, wnioskodawcy przysługuje prawo do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o wydanie ww. wizy może być rozpatrywany do 60 dni.

 •  W celu kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy

Zaświadczenie z polskiej szkoły o przyjęciu lub kontynuowaniu nauki w szkole albo uczestniczeniu w innej formie kształcenia (np. kursy językowe) lub legitymacja uczniowska. Wnioskujący o wydanie wizy krajowej w przypadku nauki w placówce innej niż szkoła podstawowa, gimnazjum lub liceum powinni dołączyć plan zajęć kursu zawierający informację dot. częstotliwości odbywania się zajęć (w tygodniu i miesiącu) oraz całkowitej ilości godzin

Po otrzymaniu wizy krajowej  i zamieszkaniu w Polsce obywatele Ukrainy mogą samodzielnie zapraszać bliskich członków rodzin  (małżonków, dzieci - w tym przysposobionych, rodziców - w tym opiekunów, dziadków i wnuków) do odwiedzin, wnioskując o wizy Schengen. W przypadku otrzymania karty pobytu mogą również wnioskować o wydanie wizy krajowej.

 •  W celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka:

Oryginał i kopia Karty Polaka.

W przypadku złożenia wniosku na podstawie Karty Polaka można aplikować wyłącznie o wizę krajową.

 •  W celu przybycia na terytorium Rzeczypospolitej polskiej jako członek najbliższej rodziny osoby przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na podstawie Karty Polaka”.

- oryginał i kopia decyzji o przyznaniu zezwolenia na pobyt stały

- dokumenty potwierdzające pokrewieństwo

 Za członków najbliższej rodziny uznaje się małżonków i dzieci. 


Osoby, które nie są obywatelami Ukrainy, powinny dodatkowo przedstawić:

 • ukraińską wizę (uprawniającą do powrotu na terytorium Ukrainy) lub kartę stałego pobytu, rejestrację ważną po planowanym powrocie na Ukrainę,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych, którymi dysponuje wnioskodawca w celu pokrycia kosztów podróży, np.: wyciąg z rachunku bankowego za okres ostatnich 3-6 miesięcy, podpisane czeki podróżne, karty kredytowe (poświadczenie bankowe o posiadaniu środków na karcie), zaświadczenie z pracy z podaniem stanowiska oraz wysokości pensji za okres ostatnich 6 miesięcy, zaproszenie (oryginał i kopia) wystawione zgodnie z Ustawą z 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (poświadcza się w Urzędzie Wojewódzkim).
 • oryginał zaświadczenia z miejsca pracy:
 • dla pracowników: zaświadczenie z miejsca pracy na blankiecie firmowym zawierającym dane organizacji, z podaniem stanowiska, stażu pracy oraz wysokości pensji miesięcznej, dochody za pół roku.
 • dla przedsiębiorców: oryginał i kopia rejestracji spółki w miejscowych organach
 •  dla studentów: zaświadczenie z uczelni

Dodatkowo, przy wnioskach wizowych dla osób niepełnoletnich przedstaw:

 • Pisemną, poświadczoną notarialnie zgodę rodzica/rodziców na złożenie wniosku wizowego. Jeżeli jest tylko jeden opiekun, należy to udokumentować, przedkładając akt urodzenia, orzeczenie sądowe o przyznaniu wyłącznej władzy rodzicielskiej lub akt zgonu drugiego rodzica;
 • Paszporty rodziców – oryginał i kopia;
 • Akt urodzenia – oryginał i kopia.

Jeśli dziecko jest wpisane do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego – złóż oddzielny wniosek wizowy. Wiza zostanie wklejona do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego.

Pamiętaj:

 • Wniosek o wizę musisz składać w placówce dyplomatycznej, której okręg konsularny obejmuje miejsce Twojego stałego zamieszkania. 
 • Z reguły wyżej wymienione dokumenty są wystarczające do wydania decyzji, ale konsul może poprosić o dodatkową dokumentację.
 • Konsul ma prawo zaprosić aplikującego o wizę na rozmowę do urzędu, ale nie musi tego robić.
 • Wizy typu D pozwalają na przebywanie w innych krajach strefy Schengen przez 90 dni w każdym 180-dniowym okresie. Oznacza to, że możesz przebywać legalnie w strefie Schengen, wyłącznie jeśli w okresie ostatnich 180 dni Twój pobyt w krajach strefy nie przekroczył 90 dni.  
 • Wiza typu D może zostać wydana z maksymalnie rocznym okresem ważności.
 • Pamiętaj, że wiza nie gwarantuje wjazdu na terytorium Polski – ostateczną decyzję zawsze podejmuje Straż Graniczna.
Ile zapłacisz?

Wizy krajowe:

Obywatele Ukrainy – bezpłatnie.

Obywatele innych krajów – 80 euro

Pilny tryb rozpatrzenia wniosku jedynie za zgodą konsula.

W przypadku składania wniosku bezpośrednio w urzędzie konsularnym wniosek należy opłacić w placówce Kredobanku. W przypadku aplikowania w Punkcie Przyjmowania Wniosków wizowych wniosek opłacamy na miejscu. Opłata za rozpatrzenie wniosku nie zawiera opłaty za usługę PPWW.

Opłata za wniosek wizowy nie podlega zwrotowi niezależnie od decyzji konsula. 

Jaki jest termin realizacji?

Decyzja o wydaniu wizy z reguły, wydawana jest w ciągu 6 dni roboczych licząc od dnia dokonania opłaty. W razie konieczności szczegółowego sprawdzenia dokumentów rozpatrzenie wniosku może zostać przedłużone do 30 dni. 

Jak odbierzesz dokumenty?

Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie

Wydawanie paszportów osób, które złożyły wnioski w siedzibie Wydziału Konsularnego: od poniedziałku do piątku w godz. 12:00 - 12:30. 

Konsulat Generalny RP w Winnicy
Wydawanie paszportów w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Winnicy, w godzinach 11:00 – 15:45, wyłącznie dla petentów, którzy złożyli wnioski w konsulacie.

Paszport może być odebrany osobiście przez wnioskodawcę także w PPWW w godzinach 8:30 – 16:30. Odbiór paszportu w PPWW dotyczy jedynie tych petentów, którzy złożyli wnioski w PPWW.
Odbiór paszportów w PPWW w Winnicy możliwy jest w godzinach 14:30 – 16:30.

Konsulat Generalny RP w Charkowie
Wydawanie paszportów osób, które złożyły wnioski w siedzibie konsulatu: od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 - 15:45. 

Konsulat Generalny RP we Lwowie
Wydawanie paszportów osób, które złożyły wnioski w siedzibie konsulatu: od poniedziałku do piątku w godz. 13:30 - 16:00. 

Konsulat Generalny RP w Odessie
Wydawanie paszportów osób, które złożyły wnioski w siedzibie konsulatu: od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 - 16:00. 

Konsulat Generalny RP w Łucku
Wydawanie paszportów osób, które złożyły wnioski w siedzibie konsulatu: od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 - 13:00. 

 

Jak możesz się odwołać?

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją konsula, przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie aplikacji wizowej. Musisz złożyć go w siedzibie urzędu, który wydał decyzję wizową, w przeciągu 14 dni od jej otrzymania.

Opłata za złożenie takiego wniosku wynosi:

Obywatele Ukrainy- bezpłatnie

Obywatele pozostałych krajów- 80 EUR 

Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie

Przyjmowanie wniosków wizowych (w tym odwołania): od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 - 12:30. 

Konsulat Generalny RP w Winnicy
Przyjmowanie wniosków wizowych (w tym odwołania): od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-13:30

Konsulat Generalny RP w Charkowie
Przyjmowanie wniosków i odwołań w konsulacie od poniedziałku do piątku w godz. 08:30 - 12:30 oraz w PPWW Charkowskiego Okręgu Konsularnego. 

Konsulat Generalny RP w Odessie
Przyjmowanie wniosków i odwołań w konsulacie od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 - 13:00 

Konsulat Generalny RP w Łucku 

Przyjmowanie wniosków i odwołań w konsulacie od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 - 13:00

 

Najczęściej zadawane pytania

 

Materiały

Informacje dot. ubezpieczeń