W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wizy

Czym jest wiza typu „C”?

Jednolita wiza Schengen jest ważna na obszarze strefy Schengen i uprawnia do pobytu na terytorium wszystkich państw tej strefy. Długość pobytu lub pobytów nie może przekraczać 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Wiza Schengen z ograniczoną ważnością terytorialną jest ważna na terytorium jednego lub kilku, ale nie wszystkich państw strefy Schengen i uprawnia do pobytu lub pobytów na ich terytorium przez okres nie przekraczający  90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.
 

Jakie dokumenty muszę dostarczyć przy wnioskowaniu o wizę typu „C”?

► Dokument podróży (dokument paszportowy), który:

 • jest ważny jeszcze co najmniej trzy miesiące po planowanej dacie opuszczenia terytorium strefy Schengen lub, w przypadku kilku wizyt, po planowanej dacie ostatniego opuszczenia terytorium strefy Schengen

 • zawiera przynajmniej dwie wolne strony

 • został wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat

► Wypełniony i podpisany wniosek wizowy;

► Fotografię;

► Potwierdzenie wniesienia opłaty wizowej;

Podróżne ubezpieczenie medyczne o kwocie ubezpieczenia nie niższej niż 30 000 euro, ważne na całym terytorium strefy Schengen, pokrywające wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć w związku z koniecznością powrotu z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią;

► Dokumenty uzupełniające:

 • Dokument potwierdzający cel podróży
 • Dokument potwierdzający posiadanie odpowiednich środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres planowanego pobytu oraz na pokrycie kosztów powrotu do państwa pochodzenia lub zamieszkania, lub na pokrycie kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które na pewno udzieli pozwolenia na wjazd albo dokumenty potwierdzające, że środki te może legalnie zdobyć
 • Dokument dotyczący zakwaterowania lub posiadania środków finansowych na pokrycie kosztów zakwaterowania
 • Dokument  pozwalający ocenić, że osoba wnioskująca o wizę opuści terytorium strefy Schengen przed upływem terminu ważności wizy


Rodzaje dokumentów uzupełniających mogą być różne w zależności od państwa, w którym składany jest wniosek wizowy.

W celu otrzymania szczegółowych informacji skontaktuj się z właściwą placówką konsularną.

Czym jest wiza krajowa typu „D”?

Wiza krajowa typu “D” uprawnia do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do ciągłego pobytu lub do kilku następujących po sobie pobytów na tym terytorium, które trwają łącznie dłużej niż 90 dni w okresie ważności wizy i nie dłużej niż rok.

Wiza krajowa typu „D” uprawnia również do poruszania się po terytorium innych państw strefy Schengen w okresie do 90 dni w ciągu 180 dni, w okresie ważności wizy.
 

Jakie dokumenty są wymagane przy wnioskowaniu o wizę typu „D”?

► Dokument podróży (dokument paszportowy);

► Wypełniony i podpisany wniosek wizowy;

► Fotografię;

► Potwierdzenie wniesienia opłaty wizowej;

► Podróżne ubezpieczenie medyczne o kwocie ubezpieczenia nie niższej niż 30 000 euro,  pokrywające wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć w związku z koniecznością powrotu z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią albo ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu polskich przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

► Dokumenty uzupełniające:

 • Dokument potwierdzający cel podróży i warunki pobytu;
 • Dokument potwierdzający posiadanie odpowiednich środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres planowanego pobytu oraz na pokrycie kosztów powrotu do państwa pochodzenia lub zamieszkania, lub na pokrycie kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które na pewno udzieli pozwolenia na wjazd albo dokumenty potwierdzające, że środki te może legalnie zdobyć;
 • Dokument  pozwalający ocenić, że osoba wnioskująca o wizę opuści terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności wizy;
 • Inne dokumenty potwierdzające inne okoliczności zawarte we wniosku wizowym.

Rodzaje dokumentów uzupełniających mogą być różne w zależności od państwa, w którym składany jest wniosek wizowy.

W celu otrzymania szczegółowych informacji skontaktuj się z właściwą placówką konsularną.  

Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o ubezpieczycielach i oferowanych przez nich ubezpieczeniach, spełniających warunki, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 lit. a i ust. 1b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Jaki jest okres pobytu, do którego uprawniają wizy typu „C” i „D”?

Długość pobytu jest każdorazowo określona na wydanej wizie.

Czym jest tranzytowa wiza lotniskowa typu „A”?

Tranzytowa wiza lotniskowa to wiza uprawniającą do tranzytu przez międzynarodową strefę tranzytową jednego lub kilku portów lotniczych państw członkowskich.

Aby sprawdzić, czy musisz ubiegać się o tranzytową wizę lotniskową, odwiedź stronę Komisji Europejskiej. Co do zasady, w przypadku tranzytu przez międzynarodową strefę tranzytową portów lotniczych zlokalizowanych w Polsce, będzie to dotyczyło obywateli: Afganistanu, Armenii, Bangladeszu, Demokratycznej Republiki Konga, Egiptu, Erytrei, Etiopii, Ghany, Iranu, Iraku, Kuby, Nigerii, Pakistanu, Somalii i Sri Lanki.

Pamiętaj, że tranzytowa wiza lotniskowa uprawnia do pobytu jedynie w międzynarodowej strefie tranzytowej lotniska w czasie oczekiwania na lot do kraju docelowego. Nie uprawnia do wjazdu lub pobytu w strefie Schengen.

Konsul którego państwa Schengen jest właściwy do rozpatrzenia wniosku wizowego?

Konsulem właściwym do rozpatrzenia wniosku wizowego jest zawsze konsul tego państwa strefy Schengen, które stanowi główny cel podróży, a jeżeli takiego państwa nie da się wskazać – będzie to konsul tego państwa, w którym cudzoziemiec zamierza najdłużej przebywać.

Nie ma możliwości złożenia wniosku wizowego w polskiej placówce konsularnej, jeżeli planowana podróż nie będzie obejmowała terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Rzeczpospolita Polska występuje jako kraj reprezentujący wizowo inne państwo strefy Schengen.
 

Materiały

Lista ubezpieczycieli i oferowanych produktów ubezpieczeniowych
PL​_Lista​_ubezpieczycieli​_i​_oferowanych​_produktów​_ubezpieczeniowych​_06062024.pdf 0.61MB
{"register":{"columns":[]}}