W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Prawo

Status prawny

Zgodnie z art. 149 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej lub wypełniają zadania wyznaczone im przez Prezesa Rady Ministrów. Zakres działania ministra kierującego działem administracji rządowej określają ustawy.

Minister Spraw Zagranicznych jest naczelnym organem administracji publicznej, któremu obsługę zapewnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych będące jednostką budżetową.

Ministerstwo jest urzędem administracji rządowej utworzonym na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Poniżej znajdują się podstawowe akty prawne regulujące status MSZ.

Materiały

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Rozporzadzenie​_w​_sprawie​_utworzenia​_MSZ.pdf 0.01MB
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych
D2019000226001.pdf 0.24MB
Zarządzenie nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
zarzadzenie​_nr​_54​_statut​_MSZ.pdf 0.75MB
Zarządzenie nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
Zarzadzenie​_nr​_81​_Prezesa​_Rady​_Ministrow​_z​_dnia​_8​_wrzesnia​_2015​_r.pdf 0.40MB
Zarządzenie nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
Zarzadzenie​_nr​_108​_Prezesa​_Rady​_Ministrow​_z​_dnia​_23​_sierpnia​_2016​_r.pdf 0.72MB
Zarządzenie nr 128 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
Zarzadzenie​_nr​_128​_Prezesa​_Rady​_Ministrow​_z​_dnia​_30​_wrzesnia​_2016​_r​_zmieniajace​_​_Spraw​_Zagranicznych.pdf 0.66MB
Zarządzenie nr 50 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
Zarządzenie​_nr​_50​_Prezesa​_Rady​_Ministrów​_z​_dnia​_25​_kwietnia​_2019​_r.pdf 0.24MB
Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych
Obwieszczenie​_Ministra​_Spraw​_Zagranicznych​_z​_dnia​_24​_maja​_2017.pdf 0.47MB
Zarządzenie nr 48 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych
Zarzadzenie​_nr​_48​_MSZ​_z​_28​_grudnia​_2017​_r​_.pdf 0.15MB
Zarządzenie nr 14 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych
ZarzMSZ​_14​_2018​_w​_spr​_zmiany​_ROMSZ.pdf 0.15MB
Zarządzenie nr 37 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych
MSZ​_zarzadzenie​_nr​_37.pdf 0.25MB
Zarządzenie nr 42 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych
ZarzMSZ​_42​_2018.pdf 0.25MB
Zarządzenie nr 4 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych
ZarzMSZ​_4​_2019.pdf 0.29MB
Zarządzenie nr 8 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych
ZarzMSZ​_8​_2019.pdf 0.26MB
Zarządzenie nr 19 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.
ZarzMSZ​_19​_2019​_pub.pdf 0.15MB
Zarządzenie nr 22 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.
ZarzMSZ​_22​_2019​_DzU.pdf 0.31MB
Zarządzenie nr 27 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.
Zarz​_MSZ​_27​_2019.pdf 0.29MB
Zarządzenie nr 33 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych
Zarz​_MSZ​_33​_2019​_.pdf 0.23MB
Zarządzenie Nr 39 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych
Zarz​_MSZ​_39​_2019.pdf 0.22MB