W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Prawo

Status prawny

Zgodnie z art. 149 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej lub wypełniają zadania wyznaczone im przez Prezesa Rady Ministrów. Zakres działania ministra kierującego działem administracji rządowej określają ustawy.

Minister Spraw Zagranicznych jest naczelnym organem administracji publicznej, któremu obsługę zapewnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych będące jednostką budżetową.

Ministerstwo jest urzędem administracji rządowej utworzonym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Poniżej znajdują się podstawowe akty prawne regulujące status MSZ.

Materiały

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Rozporzadzenie​_w​_sprawie​_utworzenia​_MSZ.pdf 0.01MB
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych
Rozporządzenie​_Prezesa​_Rady​_Ministrów​_z​_dnia​_27​_sierpnia​_2020​_r​_w​_sprawie​_szczegółowego​_zakresu​_działania​_Ministra​_Spraw​_Zagranicznych.pdf 0.24MB
Zarządzenie nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
zarzadzenie​_nr​_54​_statut​_MSZ.pdf 0.75MB
Zarządzenie nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
Zarzadzenie​_nr​_81​_Prezesa​_Rady​_Ministrow​_z​_dnia​_8​_wrzesnia​_2015​_r.pdf 0.40MB
Zarządzenie nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
Zarzadzenie​_nr​_108​_Prezesa​_Rady​_Ministrow​_z​_dnia​_23​_sierpnia​_2016​_r.pdf 0.72MB
Zarządzenie nr 128 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
Zarzadzenie​_nr​_128​_Prezesa​_Rady​_Ministrow​_z​_dnia​_30​_wrzesnia​_2016​_r​_zmieniajace​_​_Spraw​_Zagranicznych.pdf 0.66MB
Zarządzenie nr 50 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
Zarządzenie​_nr​_50​_Prezesa​_Rady​_Ministrów​_z​_dnia​_25​_kwietnia​_2019​_r.pdf 0.24MB
Zarządzenie nr 45 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
Zarządzenie​_nr​_45​_Prezesa​_Rady​_Ministrów​_z​_dnia​_9​_kwietnia​_2020​_r.pdf 0.25MB
Zarządzenie nr 159 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
Zarządzenie​_nr​_159​_Prezesa​_Rady​_Ministrów​_z​_dnia​_7​_października​_2020.pdf 0.25MB
Zarządzenie nr 91 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
Zarządzenie​_nr​_91​_Prezesa​_Rady​_Ministrów​_z​_dnia​_6​_lipca​_2021​_r.pdf 0.20MB
Zarządzenie nr 331 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
Zarządzenie nr 331 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.pdf 0.33MB
Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych
Obwieszczenie​_w​_sprawie​_jednolitego​_tekstu​_RO.pdf 0.92MB
Zarządzenie nr 1 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Zarz​_1​_MSZ​_2021.pdf 0.35MB
Zarządzenie nr 3 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych
Zarz​_3​_MSZ​_2021.pdf 0.31MB
Zarządzenie nr 4 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego
Zarządzenie​_nr​_4​_Ministra​_Spraw​_Zagranicznych​_z​_dnia​_9​_kwietnia​_2021​_r​_zmieniające​_zarządzenie​_w​_sprawie​_nadania​_regulaminu​_organizacyjnego.pdf 0.48MB
Zarządzenie nr 10 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych
Dziennik​_Urzędowy​_Ministra​_Spraw​_Zagranicznych,​_poz​_31.pdf 0.31MB
Zarządzenie nr 23 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych
Zarz​_23​_MSZ​_2021.pdf 0.23MB
Zarządzenie nr 1 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych
Zarz​_1​_MSZ​_2022.pdf 0.31MB
Zarządzenie nr 33 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych
Zarz​_MSZ​_33​_2022.pdf 0.21MB
Zarządzenie nr 36 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 6 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych
Zarz​_36​_MSZ​_2022.pdf 0.30MB
Zarządzenie nr 44 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych
zarz​_44​_MSZ​_2022.pdf 0.40MB
{"register":{"columns":[]}}