W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Konsulat Generalny RP we Lwowie

adres: 79011 Lwów, ul. Iwana Franki 108
telefon: +38 032 295 79 90
faks: +38 032 295 79 80
e-mail: lwow.kg.sekretariat@msz.gov.pl
godziny przyjęć: 08.30 – 16.30

 

Tymczasowa organizacja działalności placówki (AKTUALIZACJA 26.10.2021 r.):

 

1) Wydział Ruchu Osobowego (sprawy wizowe i Mały Ruch Graniczny): 

Od 08.10.2021 r. wnioski o uzyskanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach Małego Ruchu Granicznego przyjmowane będą bezpośrednio w Konsulacie.

W celu złożenia wniosku należy uzyskać termin kontaktując się telefonicznie z Wydziałem Ruchu Osobowego – numer telefonu +380 32 2957990.

Osoby, które wcześniej uzyskały termin na złożenie wniosku w PPWW, będą mogły złożyć wniosek w ustalonym terminie w konsulacie, bez potrzeby ustalania nowego terminu. W celu zwrotu przedpłaty, należy złożyć do PPWW odpowiedni wniosek  https://visa.vfsglobal.com/ukr/pl/pol/refund-process

Godziny przyjęć wniosków MRG od 10.00 do 14.00

 

 

Od 19.10.2020 r. niżej wymienione kategorie osób mogą złożyć wniosek wizowy bezpośrednio w Konsulacie bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

  1. posiadacze karty Polaka
  2. członkowie rodzin obywateli RP
  3. członkowie rodzin obywateli Unii Europejskiej

Osoby zainteresowane uzyskaniem wizy Schengen mogą złożyć wniosek wizowy bezpośrednio w Konsulacie lub w Punktach Przyjmowania Wniosków Wizowych (PPWW) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu w Wydziale Ruchu Osobowego. W tej sprawie należy telefonować na numer +380 32 2957990. 

Pozostałe osoby mogą wnioskować o wizy w Punktach Przyjmowania Wniosków Wizowych (PPWW).

 

2) Wydział Karty Polaka 

 

PRZYZNANIE KARTY POLAKA

Zapisy na spotkanie w urzędzie konsularnym w celu złożenia wniosku o przyznanie Karty Polaka (osoby dorosłe i małoletnie) przyjmowane są drogą mailową na adres: rejestracjaKP.lwow@msz.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że aktualnie zapisy zostały czasowo wstrzymane z uwagi na wyczerpany limit miejsc, udostępnionych na październik i listopad 2021 roku. O wznowieniu kolejnej edycji zapisów poinformujemy w oddzielnym komunikacie.

 

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI KARTY POLAKA, WYDANIE DUPLIKATU KARTY POLAKA, WYDANIE KARTY POLAKA NA ZMIENIONE DANE

Od dnia 02.11.2021r. wnioski w sprawie przedłużenia ważności KP, wydania duplikatu KP, wydania nowej KP po zmianie danych, należy składać wyłącznie drogą korespondencyjną (wysyłać za pośrednictwem poczty) na adres:

Konsulat Generalny RP we Lwowie
Wydział Karty Polaka
Ul. Iwana Franka 108
79011 Lwów

 

Na wniosku prosimy podać numer telefonu i adres mailowy do kontaktu.

Do wniosku (wypełnionego, podpisanego, z naklejoną fotografią) należy załączyć kopie:

  • pierwszej strony paszportu zagranicznego,paszportu wewnętrznego (wszystkie strony z adnotacjami); w przypadku nowego paszportu wewnętrznego należy załączyć również kopię zaświadczenia o zameldowaniu,
  • Karty Polaka.

 

Dodatkowo należy załączyć kopie:

W przypadku MAŁOLETNIEGO:

  • paszportu rodzica,
  • świadectwa urodzenia małoletniego,
  • Karty Polaka rodzica;

 

W przypadku DUPLIKATU:

  • zaświadczenia z policji, jeżeli karta została skradziona lub oświadczenia o zagubieniu KP z podaniem okoliczności utraty dokumentu;

 

W przypadku ZMIANY DANYCH:

  • dokumentu potwierdzającego okoliczności zmiany danych osobowych.

 

ODBIÓR KARTY POLAKA

od poniedziałku do czwartku, w godz. 09:00-14:00, szczegóły TUTAJ

Przy odbiorze Karty Polaka uzyskanej droga korespondencyjną konieczne jest przedłożenie oryginałów dokumentów, których kopie zostały załączone do wniosku.

 

3) Wydział Spraw Prawnych i Pomocy Konsularnej przyjmuje: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 10:00 - 14:00; interesanci przyjmowani są tylko po dokonaniu zgłoszenia telefonicznego lub mailowego, wizyta w Konsulacie odbywa się w konkretnym, indywidualnie ustalonym terminie.
telefon: (+380 32) 295 79 90
faks:       (+380 32) 295 79 80
e-mail: 
lwow.kg.wsppk@msz.gov.pl

W związku z zaostrzoną sytuacją epidemiczną uprzejmie informujemy, że Wydział Spraw Prawnych i Pomocy Konsularnej od 22.03.2021 r. do odwołania przyjmuje interesantów wyłącznie w uzasadnionych i niecierpiących zwłoki przypadkach, jedynie po uprzednim ustaleniu mailowym lub telefonicznym.

4) Wydział Polonii zawiesza organizację spotkań na terenie placówki oraz udział w uroczystościach na terenie okręgu konsularnego.

 

Wydział Ruchu Osobowego (sprawy wizowe i Mały Ruch Graniczny): od poniedziałku do piątku w godzinach:


- przyjmowanie wniosków wizowych: 9:00 - 14:00:
- wydawanie paszportów: 14:00 - 16:00.

 

- przyjmowanie wniosków MRG: 10:00 - 14:00:

- wydawanie karty MRG w piątki: 14.00 - 16.00.

telefon: (+380 32) 295 79 90,
faks:       (+380 32) 295 79 44
e-mail: wiza.lwow@msz.gov.pl

Wydział Spraw Prawnych i Pomocy Konsularnej: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 10:00 - 14:00.
telefon: (+380 32) 295 79 90
faks:       (+380 32) 295 79 80
e-mail: lwow.kg.wsppk@msz.gov.pl

Wydział Karty Polaka: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek

- przyjmowanie wniosków: 9:00 - 14:00 (przedłużanie ważności KP bez rejestracji - we wtorki i czwartki w godz. 9:00 - 14:00);

- wydawanie Kart Polaka: 9:00 - 14:00.

telefon: (+380 32) 295 79 90

faks: (+380 32) 295 79 89

e-mail: kartapolaka.lwow@msz.gov.pl

 

Wydział Polonii
telefon: (+380 32) 295 79 90
faks: (+380 32) 295 79 80
e-mail: wwpu.lwow@msz.gov.pl

Wydział Polityczno-Ekonomiczny
telefon:
(+380 32) 295 79 90
faks: (+380 32) 295 79 80
e-mail: lwow.kg.wpe@msz.gov.pl

W celu spotkania z pracownikami wydziałów prosimy o uprzednie umawianie się na wizytę drogą mailową lub telefoniczną.

Okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP we Lwowie obejmuje Lwowski Okręg Konsularny (obwody: iwanofrankowski, lwowski, zakarpacki)

 

Przyjmowanie skarg i wniosków

Osoby zainteresowane złożeniem skargi lub wniosku przyjmowane są we środy w godz. 10:00–18:00.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Skarga lub wniosek w formie pisemnej mogą być przesłane drogą pocztową, kurierską, złożone osobiście w Konsulacie, jak również przesłane faksem lub e-mailem. Skarga lub wniosek w formie ustnej mogą być złożone osobiście wobec pracownika wyznaczonego przez Konsula Generalnego, w każdą środę w godz. 10:00–18:00, po uprzednim umówieniu się telefonicznym lub mailowym.

 

Telefon dyżurny

W sytuacjach nagłych, wymagających pilnej interwencji konsula możliwy jest kontakt pod numerem telefonu: +38 095 2600 200

Media społecznościowe

Twitter: @PLinLviv
Facebook: Konsulat Generalny we Lwowie

{"register":{"columns":[]}}