W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Konsulat Generalny RP w Winnicy

adres: 21050 Winnica, ul. Owodowa 51 - VII p.
telefony:  +380 432 507 411  - sprawy wizowe i paszportowe 
                   +380 432 507 412  - sprawy Karty Polaka i polonijne 
                   +380 432 507 413 – sprawy obywatelskie, pomocy prawnej i sekretariat
faks: +380 432 507 414
e-mail: winnica.kg.sekretariat@msz.gov.pl
e-mail dyżurny: winnica.kg.dyzurny@msz.gov.pl 
godziny przyjęć: 8:30 - 16:00

Wydział Ruchu Osobowego (sprawy wizowe i paszportowe):

przyjmowanie wniosków wizowych: 8:30 - 13:30
wydawanie paszportów: 11:00 - 15:45
telefony:  +380 432 507 411
faks: +380 432 507 414
e-mail: winnica.kg.wiza@msz.gov.pl

Wydział Polonii, Spraw Prawnych i Pomocy Konsularnej

Wydawanie Kart Polaka:
wtorek: 13:00 – 15:00
środa: 9:00 – 11:00
telefony:+380 432 507 412 (sprawy Karty Polaka i polonijne)
e-mail: winnica.kg.kartapolaka@msz.gov.pl
telefony: +380 432 507 413 (sprawy obywatelskie i pomocy prawnej)
faks: +380 432 507 414

Szczegółowe informacje dot. sposobu zapisu na rozmowę z konsulem ws. przyznania Karty Polaka w zakładce "Informacje konsularne" -> "Karta Polaka"
W celu spotkania z pracownikami wydziałów prosimy o uprzednie umawianie się na wizytę drogą mailową lub telefoniczną.

Telefon dyżurny
W sytuacjach nagłych, wymagających pilnej interwencji konsula możliwy jest kontakt pod numerem telefonu: +380 504615394

Media społecznościowe
Twitter: @PLinWinnica
Facebook: @KonsulatGeneralnyRPwWinnicy

 

 

Komunikat w sprawie organizacji pracy wydziałów Konsulatu Generalnego RP w Winnicy oraz Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych
 

1) Wydział Ruchu Osobowego 
 

 • Konsulat przyjmuje wnioski wizowe na podstawie rejestracji z systemu e-konsulat, zgodnie z wyznaczoną datą i godziną. Rejestracja w systemie e-konsulat możliwa jest się w miarę dostępności miejsc, wyłącznie dla osób mających dokumenty do pracy w rolnictwie, transporcie międzynarodowym oraz ubiegających się o wizy na podstawie Karty Polaka.
 • Odbiór paszportów złożonych w konsulacie możliwy jest w wyznaczonym dniu w godzinach 14.00 - 15.30.
 • W dniu 3 czerwca 2020 r Punkty Przyjmowania Wniosków Wizowych (PPWW) wznawiają przyjęcia wniosków wizowych od osób, które dokonały przedpłaty w banku przed wprowadzeniem kwarantanny. Przekazanie dokumentów możliwe jest po wcześniejszym wyznaczeniu terminu przekazania dokumentów. Szczegóły dostępne są na stronie https://www.vfsglobal.com/poland/ukraine/index.html
 • Po wznowieniu działalności PPWW wszyscy petenci muszą dokonać wcześniejszej rejestracji zarówno na złożenie wniosku wizowego (Call Center oddzwania do aplikantów według dokonanych opłat prepaid), jak i w celu odbioru paszportu. Nowe opłaty będą przyjmowane w Kredo i Idea bankach od 02.06, PrivatBank – od 05.06.
 • Odbiór paszportów złożonych w PPWW możliwy jest także poprzez zamówienie wysyłki pocztą. Pracownicy PPWW będą kontaktowali się w tej sprawie ze wszystkimi oczekującymi na zwrot paszportów.
   

Osoby, które zarejestrują się w systemie e-konsulat, w celu złożenia wniosku wizowego powinny przestrzegać następujących zasad PRZED WEJŚCIEM DO KONSULATU:

 

 • w celu ograniczenia liczby osób oczekujących przed konsulatem, należy przybyć do urzędu zgodnie z wyznaczoną godziną,
 • drukując wniosek wizowy należy wydrukować wszystkie jego strony, łącznie ze stroną, na której wskazana jest data i godzina wizyty w konsulacie,
 • należy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, o których mowa na stronie https://www.gov.pl/web/ukraina/wiza-typu-d w punkcie „Jakie dokumenty przygotować”,
 • oczekując na wejście do konsulatu należy zachować odstęp min. 1,5 m między innymi oczekującymi osobami,
 • wchodząc do urzędu należy mieć założoną maseczkę ochronną zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki ochronne,
 • PRZY WEJŚCIU DO KONSULATU NALEŻY ZDEZYNFEKOWAĆ RĘCE (PŁYN DEZYNFEKUJĄCY BĘDZIE DOSTĘPNY NA TERENIE KONSULATU),
 • wchodząc do urzędu można mieć przy sobie wyłącznie komplet dokumentów, wszystkie inne posiadane przedmioty w szczególności torby i reklamówki należy pozostawić przed wejściem.
   

2) Wydział Polonii, Spraw Prawnych i Pomocy Konsularnej:
 

Informacja dotycząca spraw związanych z przyznaniem, przedłużeniem i wydaniem Karty Polaka.

 

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW

Do odwołania Konsulat nie przyjmuje wniosków o wydanie pierwszej Karty Polaka oraz nie prowadzi zapisów na złożenie wniosku.

 

MAŁOLETNI

Konsulat przyjmuje wnioski o wydanie lub przedłużenie Katy Polaka dla osób małoletnich. Zapisy na spotkanie z konsulem odbywać się będą wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej: winnica.kg.kartapolaka@msz.gov.pl 

 

ODBIÓR KART POLAKA

Odbiór Karty Polaka odbywa się wyłącznie w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Winnicy, ul. Owodowa 51 w następujących dniach:

Wtorek – w godzinach 13:00 – 15:30

Środa – w godzinach 09:00 – 12:00

Karta Polaka jest gotowa do odbioru od 3 do 4 miesięcy liczonych od dnia złożenia wniosku.

Konsulat nie przesyła Kart Polaka pocztą.

 

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI KARTY POLAKA

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom KG RP w Winnicy wprowadza na czas kwarantanny możliwość składania wniosków o PRZEDŁUŻENIE ważności Karty Polaka drogą pocztową – wyłącznie za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

 

Przyjmowane będą wyłącznie te wnioski, których ważność upływa nie krócej niż za 3 miesiące i nie wcześniej niż za 6 miesięcy. Za datę złożenia wniosku uważa się dzień doręczenia wniosku konsulowi.

Zasada ta dotyczy również wniosków o zmianę danych posiadacza oraz osób, które przedłużają ważność Karty Polaka po uzyskaniu pełnoletności (18 roku życia). W tym przypadku odbiór Karty Polaka odbywać się będzie wyłącznie osobiście ponieważ procedura wymaga złożenia podpisu w obecności konsula stosownych dokumentów.

Wniosek można pobrać ze strony konsulatu: www.gov.pl/web/ukraina/karta-polaka-zlozenie-wniosku

Kompletnie wypełniony wniosek powinien być podpisany (Uwaga! podpis nie może przecinać ramki) oraz posiadać przyklejoną aktualną kolorową fotografię.

 

Do wniosku o przedłużenie ważności Karty Polaka załączamy:

 1. Kopię paszportu zagranicznego,
 2. Kopię paszportu wewnętrznego wraz z kopią strony z informacją o miejscu zameldowania, w przypadku nowego wzoru paszportu wewnętrznego jego kopię oraz ORYGINAŁ zaświadczenia o zameldowaniu,
 3. Kopię Karty Polaka i/lub decyzji o przyznaniu Karty Polaka.
 4. Dokument potwierdzający zmianę danych (w przypadku wniosku o zmianę danych posiadacza Karty Polaka)

 

Zalecamy szczególną uwagę przy wypełnianiu wniosku oraz kompletowaniu wymaganych załączników.  Na dolnym marginesie 1 strony wniosku należy umieścić adres poczty elektronicznej wnioskodawcy oraz numeru telefonu do kontaktu.