W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Konsulat Generalny RP w Winnicy

adres: 21050 Winnica, ul. Owodowa 51 - VII p.
telefony:  +380 432 507 411  - sprawy wizowe i paszportowe 
                   +380 432 507 412  - sprawy Karty Polaka i polonijne 
                   +380 432 507 413 – sprawy obywatelskie, pomocy prawnej i sekretariat
faks: +380 432 507 414
e-mail: winnica.kg.sekretariat@msz.gov.pl
e-mail dyżurny: winnica.kg.dyzurny@msz.gov.pl 
godziny przyjęć: 8:30 - 16:00

Wydział Ruchu Osobowego (sprawy wizowe i paszportowe):

przyjmowanie wniosków wizowych: 8:30 - 13:30
wydawanie paszportów: 11:00 - 15:45
telefony:  +380 432 507 411
faks: +380 432 507 414
e-mail: winnica.kg.wiza@msz.gov.pl

Wydział Polonii, Spraw Prawnych i Pomocy Konsularnej

Wydawanie Kart Polaka:
wtorek: 13:00 – 15:00
środa: 9:00 – 11:00
telefony:+380 432 507 412 (sprawy Karty Polaka i polonijne)
e-mail: winnica.kg.kartapolaka@msz.gov.pl
telefony: +380 432 507 413 (sprawy obywatelskie i pomocy prawnej)
faks: +380 432 507 414

Szczegółowe informacje dot. sposobu zapisu na rozmowę z konsulem ws. przyznania Karty Polaka w zakładce "Informacje konsularne" -> "Karta Polaka"
W celu spotkania z pracownikami wydziałów prosimy o uprzednie umawianie się na wizytę drogą mailową lub telefoniczną.

Telefon dyżurny
W sytuacjach nagłych, wymagających pilnej interwencji konsula możliwy jest kontakt pod numerem telefonu: +380 504615394

Media społecznościowe
Twitter: @PLinWinnica
Facebook: @KonsulatGeneralnyRPwWinnicy

 

 

Komunikat w sprawie organizacji pracy wydziałów Konsulatu Generalnego RP w Winnicy oraz Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych
 

1) Wydział Ruchu Osobowego 
 

 • Konsulat przyjmuje wnioski wizowe na podstawie rejestracji z systemu e-konsulat, zgodnie z wyznaczoną datą i godziną. Rejestracja w systemie e-konsulat możliwa jest się w miarę dostępności miejsc, wyłącznie dla osób ubiegających się o wizy na podstawie Karty Polaka.
 • Odbiór paszportów złożonych w konsulacie możliwy jest w wyznaczonym dniu w godzinach 14.00 - 15.30.

Osoby, które zarejestrują się w systemie e-konsulat, w celu złożenia wniosku wizowego powinny przestrzegać następujących zasad PRZED WEJŚCIEM DO KONSULATU:

 • w celu ograniczenia liczby osób oczekujących przed konsulatem, należy przybyć do urzędu zgodnie z wyznaczoną godziną,
 • drukując wniosek wizowy należy wydrukować wszystkie jego strony, łącznie ze stroną, na której wskazana jest data i godzina wizyty w konsulacie,
 • należy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, o których mowa na stronie https://www.gov.pl/web/ukraina/wiza-typu-d w punkcie „Jakie dokumenty przygotować”,
 • oczekując na wejście do konsulatu należy zachować odstęp min. 1,5 m między innymi oczekującymi osobami,
 • wchodząc do urzędu należy mieć założoną maseczkę ochronną zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki ochronne,
 • PRZY WEJŚCIU DO KONSULATU NALEŻY ZDEZYNFEKOWAĆ RĘCE (PŁYN DEZYNFEKUJĄCY BĘDZIE DOSTĘPNY NA TERENIE KONSULATU),
 • wchodząc do urzędu można mieć przy sobie wyłącznie komplet dokumentów, wszystkie inne posiadane przedmioty w szczególności torby i reklamówki należy pozostawić przed wejściem.
   

2) Wydział Polonii, Spraw Prawnych i Pomocy Konsularnej:
 

Informacja dotycząca spraw związanych z przyznaniem, przedłużeniem i wydaniem Karty Polaka.

 

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW

Od dnia 25.01.2021 roku KG RP w Winnicy wznowił przyjmowanie wniosków o przyznanie Karty Polaka. Zapisy na spotkanie z konsulem odbywają się wyłącznie telefonicznie pod nr telefonu +380 432 507 412. Zapisy przyjmowane są w każdy poniedziałek od godz. 09:00 do 10:00.

 

MAŁOLETNI

Konsulat przyjmuje wnioski o wydanie lub przedłużenie Katy Polaka dla osób małoletnich. Zapisy na spotkanie z konsulem odbywać się będą wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej: winnica.kg.kartapolaka@msz.gov.pl

 

ODBIÓR KART POLAKA

Odbiór Karty Polaka odbywa się wyłącznie w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Winnicy, ul. Owodowa 51 w następujących dniach:

 

Wtorek – w godzinach 13:00 – 15:00

Środa – w godzinach 09:00 – 11:00

 

Karta Polaka jest gotowa do odbioru od 3 do 4 miesięcy liczonych od dnia złożenia wniosku.

 

Konsulat nie przesyła Kart Polaka pocztą jak również nie wysyła powiadomień o gotowości do obioru Karty Polaka.

 

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI KARTY POLAKA

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom KG RP w Winnicy wprowadza na czas kwarantanny możliwość składania wniosków o PRZEDŁUŻENIE ważności Karty Polaka drogą pocztową – wyłącznie za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Konsulat nie informuje o wpłynięciu wniosku.

Przyjmowane będą wyłącznie te wnioski, w których ważność Karty upłynęła nie wcześniej niż 18 kwietnia 2020 roku. Za datę złożenia wniosku uważa się dzień doręczenia wniosku konsulowi.

Zasada ta nie dotyczy osób, które przedłużają ważność Karty Polaka po ukończeniu 18 roku życia.

 

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI KARTY POLAKA PO UZYSKANIU PEŁNOLETNOŚCI (18 roku życia)

Zapisy na spotkanie z konsulem osób, które przedłużają ważność Karty Polaka po uzyskaniu pełnoletności (po ukończeniu 18 roku życia) odbywać się będą wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej: winnica.kg.kartapolaka@msz.gov.pl

 

Wniosek można pobrać ze strony konsulatu: www.gov.pl/web/ukraina/karta-polaka-zlozenie-wniosku

Kompletnie wypełniony wniosek powinien być podpisany (Uwaga! podpis nie może przecinać ramki) oraz posiadać przyklejoną aktualną kolorową fotografię.

 

Do wniosku o przedłużenie ważności Karty Polaka załączamy:

 1. Kopię paszportu zagranicznego,
 2. Kopię paszportu wewnętrznego wraz z kopią strony z informacją o miejscu zameldowania, w przypadku nowego wzoru paszportu wewnętrznego jego kopię oraz ORYGINAŁ zaświadczenia o zameldowaniu,
 3. Kopię Karty Polaka i/lub decyzji o przyznaniu Karty Polaka.
 4. Dokument potwierdzający zmianę danych (w przypadku wniosku o zmianę danych posiadacza Karty Polaka)

 

Zalecamy szczególną uwagę przy wypełnianiu wniosku oraz kompletowaniu wymaganych załączników.  Na dolnym marginesie 1 strony wniosku należy umieścić adres poczty elektronicznej wnioskodawcy oraz numeru telefonu do kontaktu.

 

Szczegółowa informacja dotycząca uzyskania Karty Polaka dostępna jest na stronie: https://www.gov.pl/web/ukraina/karta-polaka 

{"register":{"columns":[]}}