W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Paszport tymczasowy dla osoby małoletniej

Gdzie załatwisz sprawę?

Wniosek o wydanie paszportu tymczasowego dla dziecka możesz złożyć w dowolnie wybranym urzędzie konsularnym RP. Pamiętaj, że nowy paszport tymczasowy odbierzesz w tym samym urzędzie, w którym składasz wniosek o jego wydanie.

Czy musisz składać dokumenty osobiście?

Wniosek o wydanie paszportu tymczasowego dla dziecka składają osobiście:

 • oboje rodzice lub odpowiednio – ustanowieni przez sąd opiekunowie,
  lub
 • jeden z rodziców albo ustanowionych przez sąd opiekunów,

jeśli przedłoży:

- pisemną zgodę drugiego rodzica (opiekuna) na wydanie dziecku paszportu, zawierającą potwierdzenie własnoręczności jego podpisu przez notariusza, konsula lub uprawnionego przez wojewodę urzędnika oddziału paszportów,

- prawomocne orzeczenie sądu, z którego wynika, że drugi rodzic (opiekun) nie ma prawa decydować w sprawie wydania dziecku paszportu,

- prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego, w którym sąd

 wyraża zgodę na wydanie paszportu dziecku bez zgody drugiego rodzica,

- odpis zupełny polskiego aktu urodzenia, z którego wynika, że ojciec dziecka jest nieznany (nie nastąpiło uznanie ojcostwa albo sądowe ustalenie ojcostwa),

 - odpis aktu zgonu drugiego rodzica.

Dziecko, które ukończyło 5 lat musi być obecne podczas składania wniosku o paszport tymczasowy.

Jak umówisz się na spotkanie?

Na wizytę w sprawie złożenia wniosku o wydanie paszportu tymczasowego umów się za pomocą systemu e-konsulat.

Jakie dokumenty musisz złożyć?
 • Wypełniony czytelnie wniosek o wydanie przez konsula RP paszportu albo paszportu tymczasowego, który otrzymasz w konsulacie lub pobierzesz ze strony internetowej urzędu konsularnego. 
  Rodzice wyrażają zgodę na wydanie paszportu tymczasowego na wniosku paszportowym, składając swoje podpisy w obecności urzędnika konsularnego, okazują ważne swoje paszporty lub dowody osobiste.
 • Kolorową fotografię – dowiedz się, jak powinno wyglądać zdjęcie.
 • Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia, jeśli dziecko nie posiada numeru PESEL.
 • Dotychczasowy paszport dziecka lub paszport tymczasowy, jeśli taki dokument został mu już wydany (do wglądu).

Jeśli wniosek składa jeden z rodziców — przygotuj dodatkowo jeden z poniższych dokumentów:

 • pisemną zgodę drugiego rodzica albo opiekuna prawnego zawierającą potwierdzenie własnoręczności jego podpisu przez notariusza, konsula lub uprawnionego przez wojewodę urzędnika oddziału paszportów,
 • prawomocne orzeczenie sądu, z którego wynika, że drugi rodzic (opiekun) nie ma prawa decydować w sprawie wydania dziecku paszportu,
 • prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego, w którym sąd wyraża zgodę na wydanie paszportu dziecku bez zgody drugiego rodzica,
 • odpis zupełny polskiego aktu urodzenia, z którego wynika, że ojciec dziecka jest nieznany (nie nastąpiło uznanie ojcostwa albo sądowe ustalenie ojcostwa),
 • odpis aktu zgonu drugiego rodzica.

Jeżeli na podstawie danych zawartych w przedłożonych w sprawie dokumentach lub danych zawartych w dostępnych konsulowi ewidencjach i rejestrach nie można ustalić tożsamości i obywatelstwa dziecka lub dane te budzą wątpliwości lub występują w nich rozbieżności, konsul może poprosić Cię o przedłożenie dodatkowych dokumentów dziecka, np. jego:

 • odpisu skróconego lub zupełnego polskiego aktu urodzenia
 • decyzji wojewody potwierdzającej posiadanie obywatelstwa polskiego przez dziecko
 • ważnego zagranicznego dokumentu tożsamości
Ile zapłacisz?

Opłata za wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu biometrycznego wynosi 17 USD.

Opłata za wydanie paszportu tymczasowego w innym celu, niż na czas oczekiwania na doręczenie paszportu biometrycznego wynosi 34 USD.

Opłaty przyjmowane są w kasie urzędu w momencie składania wniosku.

Akceptowane formy płatności: gotówka, money order.

Jaki jest termin realizacji?

Paszport tymczasowy dla dziecka otrzymasz tak szybko, jak to możliwe.

Pamiętaj, jeżeli planujesz podróż do innego kraju na podstawie paszportu tymczasowego, sprawdź aktualne przepisy określające zasady wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium tego kraju. Upewnij się, czy dziecko będzie mogło przekroczyć granicę na podstawie paszportu tymczasowego oraz jaki jest wymagany okres jego ważności (przy wjeździe i wyjeździe).

Jak odbierzesz dokumenty?

Paszport tymczasowy dziecka może odebrać jedno z rodziców (opiekunów), osobiście w urzędzie, w którym został złożony wniosek.

W dniu odbioru nowego dokumentu przynieś poprzedni paszport (albo paszport tymczasowy) dziecka do konsulatu – dotychczasowy dokument paszportowy zostanie anulowany, z wyłączeniem stron zawierających ważne wizy i zwrócony.

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę otrzymać paszport tymczasowy?

Paszport tymczasowy jest wydawany wyłącznie w określonych przypadkach. Taki dokument paszportowy mogą otrzymać:

 • osoby przebywające czasowo w RP i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu,
 • osoby przebywające za granicą, na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w RP (jeśli wyrażą takie życzenie i złożą wniosek o wydanie tego dokumentu),
 • osoby przebywające w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,
 • osoby przebywające w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową,
 • osoby, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.

Czy mogę złożyć wniosek o paszport tymczasowy dla dziecka, jeżeli zgubiłem jego dowód osobisty, a w Polsce mam do odbioru nowy paszport dziecka?

Możesz złożyć u konsula wniosek o wydanie paszportu tymczasowego na powrót do kraju. Pamiętaj, aby udając się do urzędu (w kraju) po odbiór nowego paszportu – zabrać ze sobą paszport tymczasowy wydany przez konsula.

Zgubiłem paszport dziecka. Co mam zrobić?

Jeśli utraciłeś paszport lub paszport tymczasowy dziecka musisz powiadomić o tym niezwłocznie organ paszportowy – za granicą organem paszportowym jest konsul.

Złożenie zawiadomienia w konsulacie o utracie paszportu oznacza, że dokument straci ważność z dniem zawiadomienia konsula o utracie paszportu.

Pamiętaj! Jeśli odnajdziesz paszport, którego utratę zgłosiłeś w konsulacie, powinieneś niezwłocznie ten dokument zwrócić organowi paszportowemu (za granicą – konsulowi).

 

Materiały

Edytowalny wniosek o wydanie dokumentu paszportowego (osoby małoletnie)
Wniosek​_o​_wydanie​_dokumentu​_paszportowego​_edytowalny​_maloletni​_1.pdf 0.47MB
{"register":{"columns":[]}}