W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Paszport tymczasowy dla osoby pełnoletniej

Gdzie załatwisz sprawę?

Wniosek o wydanie paszportu tymczasowego możesz złożyć w dowolnie wybranym urzędzie konsularnym RP. Pamiętaj, że nowy paszport tymczasowy odbierzesz w tym samym urzędzie, w którym składasz wniosek.

Czy musisz składać dokumenty osobiście?

Wniosek o wydanie paszportu tymczasowego musisz złożyć osobiście.

Jak umówisz się na spotkanie?

Na wizytę w sprawie złożenia wniosku o wydanie paszportu tymczasowego umów się za pomocą systemu e-konsulat.

Jakie dokumenty musisz złożyć?
 • Wypełniony wniosek o wydanie przez konsula RP paszportu albo paszportu tymczasowego, który otrzymasz w konsulacie lub pobierzesz ze strony internetowej urzędu konsularnego.
 • Kolorową fotografię – dowiedz się, jak powinno wyglądać zdjęcie.
 • Jeśli Twoje nazwisko zostało zmienione w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą – odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa.
 • Jeśli nie masz numeru PESEL – odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia.
 • Jeśli nie masz numeru PESEL i zawarłeś związek małżeński – dodatkowo odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa. Dokument ten muszą złożyć kobiety i mężczyźni – bez względu na to, czy nastąpiła zmiana nazwiska w związku z zawarciem małżeństwa, czy też nazwisko nie uległo zmianie.

Jeżeli na podstawie danych zawartych w przedłożonych w sprawie dokumentach lub danych zawartych w dostępnych konsulowi ewidencjach i rejestrach nie można ustalić Twojej tożsamości i obywatelstwa lub dane te budzą wątpliwości lub występują w nich rozbieżności, konsul może poprosić Cię o przedłożenie dodatkowych dokumentów, np.:

 • odpisu skróconego lub zupełnego polskiego aktu urodzenia,
 • odpisu skróconego lub zupełnego polskiego aktu małżeństwa,
 • decyzji wojewody potwierdzającej posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • ważnego zagranicznego dokumentu tożsamości.

Pamiętaj! Przy składaniu wniosku miej ze sobą swój obecnie posiadany paszport (lub odpowiednio – paszport tymczasowy), nawet jeśli jest już nieważny.

Ile zapłacisz?

Opłata za wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu biometrycznego wynosi 17 USD.  

Opłata za wydanie paszportu tymczasowego w innym celu, niż na czas oczekiwania na doręczenie paszportu biometrycznego wynosi 46 USD.

Opłaty przyjmowane są w kasie urzędu w momencie składania wniosku.

Akceptowane formy płatności: gotówka, money order.

Jaki jest termin realizacji?

Paszport tymczasowy otrzymasz tak szybko, jak to możliwe.

Pamiętaj, jeżeli planujesz podróż do innego kraju na podstawie paszportu tymczasowego, sprawdź aktualne przepisy określające zasady wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium tego kraju. Upewnij się, czy będziesz mógł przekroczyć granicę na podstawie paszportu tymczasowego oraz jaki jest wymagany okres jego ważności (przy wjeździe i wyjeździe).

Jak odbierzesz dokumenty?

Paszport tymczasowy odbierzesz osobiście w urzędzie, w którym złożyłeś wniosek.

W dniu odbioru nowego dokumentu przynieś poprzedni paszport (albo paszport tymczasowy) do konsulatu – dotychczasowy dokument paszportowy zostanie anulowany, z wyłączeniem stron zawierających ważne wizy i zwrócony.

Jak możesz się odwołać?

Jeśli konsul wyda Ci decyzję o odmowie wydania paszportu tymczasowego, to możesz od tej decyzji odwołać się, za pośrednictwem konsula, do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Konsul odmawia wydania dokumentu paszportowego na wniosek:

 • sądu prowadzącego przeciwko osobie ubiegającej się o dokument paszportowy postępowanie w sprawie karnej lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, postępowanie w sprawie nieletniego lub prowadzącego postępowanie cywilne;
 • organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, organu postępowania wykonawczego w sprawie karnej, w tym o przestępstwo skarbowe, przeciwko osobie ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego.
Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę otrzymać paszport tymczasowy?

Paszport tymczasowy jest wydawany wyłącznie w określonych przypadkach. Taki dokument paszportowy mogą otrzymać:

 • osoby przebywające czasowo w RP i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu,
 • osoby przebywające za granicą, na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w RP (jeśli wyrażą takie życzenie i złożą wniosek o wydanie tego dokumentu),
 • osoby przebywające w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,
 • osoby przebywające w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową,
 • osoby, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.

Czy mogę złożyć wniosek o paszport tymczasowy, jeżeli zgubiłem dowód osobisty, a w Polsce mam do odbioru nowy 10-letni paszport?

Możesz złożyć u konsula wniosek o wydanie paszportu tymczasowego na powrót do kraju. Pamiętaj, aby udając się do urzędu (w kraju) po odbiór nowego paszportu – zabrać ze sobą paszport tymczasowy wydany przez konsula.

Zgubiłem paszport. Co mam zrobić?

Jeśli utraciłeś swój paszport lub paszport tymczasowy musisz powiadomić o tym niezwłocznie organ paszportowy – za granicą organem paszportowym jest konsul.

Złożenie zawiadomienia w konsulacie o utracie paszportu oznacza, że dokument straci ważność z dniem zawiadomienia konsula o utracie paszportu.

Pamiętaj! Jeśli odnajdziesz paszport, którego utratę zgłosiłeś w konsulacie, powinieneś niezwłocznie ten dokument zwrócić organowi paszportowemu (za granicą – konsulowi).

 

Materiały

Edytowalny wniosek o wydanie dokumentu paszportowego (osoby pełnoletnie)
Wniosek​_o​_wydanie​_dokumentu​_paszportowego​_edytowalny​_1.pdf 0.73MB
{"register":{"columns":[]}}