W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

COVID-19 - akty prawne i dokumenty dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa

Zarządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Materiały

Zarządzenie Nr 59/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych
59​_2020.pdf 0.40MB
Zarządzenie Nr 60/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych
60​_2020.pdf 0.72MB
Zarządzenie Nr 61/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
61​_2020.pdf 1.22MB
Zarządzenie Nr 62/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
62​_2020.pdf 0.21MB
Zarządzenie Nr 63/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedur uzupełniających do Polityki Bezpieczeństwa Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
63​_2020.pdf 0.87MB

Polecenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Materiały

Polecenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 marca 2020 r dotyczące zakazu planowania i organizacji imprez masowych z udziałem publiczności
2020-03-10​_polecenie​_zakazu​_planowania​_i​_organizacji​_imprez​_masowych​_z​_udziałem​_publiczności.pdf 0.02MB
Polecenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie spowodowania zawieszenia działalności w terminie od 12 marca do 25 marca 2020 r., w formie opieki nad dziećmi do lat trzech w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w formie opiekunów dziennych
Polecenie​_Wojewody​_Kujawsko-Pomorskiego​_z​_dnia​_11​_marca​_2020​_r​_w​_sprawie​_spowodowania​_zawieszenia​_działalności​_w​_terminie​_od​_12​_marca​_do​_25​_marca​_2020​_r,​_w​_formie​_opieki​_nad​_dziećmi​_do​_lat​_t.pdf 0.02MB
Polecenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności, na terenie województwa, w terminie od 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. w placówkach wsparcia dziennego, centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej, dziennych domach i klubach seniora,środowiskowych domach samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej
2020-03-12​_polecenie​_zawieszenia​_działalności​_do​_25​_marca.pdf 0.03MB
Polecenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie odwołania odwiedzin pacjentów przebywających stacjonarnie i całodobowo w podmiotach leczniczych, opracowania instrukcji postępowania przy udzielaniu osobom upoważnionym informacji o stanie zdrowia pacjentów przebywających stacjonarnie i całodobowo w podmiotach leczniczych, w celu ograniczenia do minimum wstępu tych osób na teren podmiotów leczniczych, opracowania instrukcji postępowania przy wypisie pacjentów, którzy przebywali stacjonarnie i całodobowo w podmiotach leczniczych, w celu ograniczenia do minimum wstępu osób ich odbierających na teren podmiotów leczniczych, odwołania w szpitalnych oddziałach ginekologiczno-położniczych obecności osób towarzyszących przy porodach, dokonania reorganizacji działalności oddziałów dziennych funkcjonujących w podmiotach leczniczych, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19, maksymalnego rozszerzenia telerejestracji i teleporady w poradniach opieki ambulatoryjnej podmiotów leczniczych, odwołania wizyt przedstawicieli handlowych i medycznych w podmiotach leczniczych
2020-03-12​_Polecenie​_COVID-19.pdf 0.48MB
Polecenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie objęcia nadzorem obiektów, które zostały wskazane do kwarantanny, zabezpieczenia bieżącego utrzymania, a w przypadku gdy będzie to konieczne zapewnienia wyżywienia osób skierowanych
2020-03-12​_polecenie​_objęcia​_nadzorem​_miesc​_wskazanych​_na​_kwarantanny,​_zapewnienie​_wyżywienia.pdf 0.02MB
Polecenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym oraz bezdomnym
2020-03-14​_polecenie​_pomoc​_społeczna.pdf 0.06MB
Polecenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie przeprofilowania Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu na jednoimienny szpital zakaźny
2020-03-14​_polecenie​_przeprofilowania​_na​_szpital​_jednoimienny​_zakaźny​_szpitala​_w​_Grudziądzu.pdf 0.17MB
Polecenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie w sprawie przeprofilowania Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu na jednoimienny szpital zakaźny
2020-03-16​_polecenie​_przeprofilowania​_na​_szpital​_jednoimienny​_zakaźny​_szpitala​_w​_Grudziądzu.pdf 0.16MB
Polecenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie podejmowania decyzji o uruchomieniu obiektu kwarantanny zbiorowej w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
2020-03-18​_polecenie​_uruchomienia​_kwarantanny​_zbiorowej.pdf 0.02MB
Polecenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie podejmowania decyzji o uruchomieniu obiektu kwarantanny zbiorowej w uzgodnieniu z jednostkami samorządu terytorialnego
2020-03-18​_polecenie​_uruchomienia​_kwarantanny​_zbiorowej​_PWIS.pdf 0.02MB
Polecenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie nieodostępniania danych osób, które zachorowały na chorobę zakaźną COVID-19 jednostkom samorządu terytorialnego
2020-03-20​_polecenie​_nieudostępniania​_danych​_osób​_chorych​_na​_COVID-19.pdf 0.02MB
Polecenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia zawieszenia działalności, na terenie województwa, w terminie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. w : żłobkach, klubach dziecięcych, placówkach wsparcia dziennego, centrach integracji społecznej, dziennych domach i klubach seniora, w tym placówkach działających w ramach Programu Senior+, środowiskowych domach samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej
2020-03-24​_polecenie​_zawieszenia​_działalności.pdf 0.03MB
Polecenie wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2020 r. zlecenia podległym strażom gminnym i miejskim podejmowania działań informacyjnych, które w czasie obowiązywania stanu epidemii, będą zachęcały mieszkańców tychże jednostek do stosowania się do zaleceń służb sanitarnych dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
2020-03-27​_polecenie​_zlecenia​_strażom​_gminnym​_i​_miejskim​_informowania​_mieszkańców​_o​_nowych​_przepisach.pdf 0.02MB
Polecenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zapewnienia nieprzerwanej pracy powiatowych urzędów pracy
2020-03-31​_Polecenie​_Wojewody​_PUP​_WUP​_(1).pdf 0.03MB
Polecenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2020 r. dotyczący współpracy straży gminnej oraz miejskiej z Policją
2020-04-01​_polecenie​_współpracy​_straży​_gminnej​_i​_miejskiej​_z​_Policją.pdf 0.03MB
Polecenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie podjęcia działań przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz przez inne instytucje publiczne, zmierzających do zawieszenia działalności, zatrudnianych przez nich oraz przez inne podmioty dziennych opiekunów
2020-04-03​_polecenie​_Wojewody​_i​_instrukcje​_POW.pdf 1.29MB
Polecenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2020 r. dotyczące organizacji izb przyjęć na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i pomiaru temperatury pracownikom szpitali
2020-04-06​_polecenie​_dotyczące​_nowej​_organizacji​_izb​_przyjęć.pdf 0.06MB
Odwołanie Polecenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2020 r. znak: WZ.IV.9610.5.1.2020 sprawie odwołania odwiedzin pacjentów przebywających stacjonarnie i całodobowo w podmiotach leczniczych, opracowania instrukcji postępowania przy udzielaniu osobom upoważnionym informacji o stanie zdrowia pacjentów przebywających stacjonarnie i całodobowo w podmiotach leczniczych, w celu ograniczenia do minimum wstępu tych osób na teren podmiotów leczniczych, opracowania instrukcji postępowania przy wypisie pacjentów, którzy przebywali stacjonarnie i całodobowo w podmiotach leczniczych, w celu ograniczenia do minimum wstępu osób ich odbierających na teren podmiotów leczniczych, odwołania w szpitalnych oddziałach ginekologiczno-położniczych obecności osób towarzyszących przy porodach, dokonania reorganizacji działalności oddziałów dziennych funkcjonujących w podmiotach leczniczych, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19, maksymalnego rozszerzenia telerejestracji i teleporady w poradniach opieki ambulatoryjnej podmiotów leczniczych, odwołania wizyt przedstawicieli handlowych i medycznych w podmiotach leczniczych
Odwołanie​_polecenia.pdf 0.68MB
Polecenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVOD-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym.
polecenia​_z​_dnia​_13​_marca​_2020​_r.pdf 0.06MB
Polecenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjmowania, rozpatrywania i doręczania kart parkingowych.
polecenia​_z​_dnia​_3​_kwietnia​_2020​_r.pdf 0.04MB
Polecenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia zawieszenia działalności na terenie województwa od dnia 11 kwietnia 2020 r. do dnia 24 kwietnia 2020 r. w placówkach wsparcia dziennego, centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej, dziennych domach i klubach seniora środowiskowych domach samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej.
polecenia​_z​_dnia​_10​_kwietnia​_2020​_r.pdf 0.03MB
Polecenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia zawieszenia działalności na terenie województwa od dnia 25 kwietnia 2020 r. do dnia 10 maja 2020 r. w placówkach wsparcia dziennego, centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej, dziennych domach i klubach seniora środowiskowych domach samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej.
polecenia​_z​_dnia​_24​_kwietnia​_2020​_r.pdf 0.03MB
Polecenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia zawieszenia działalności na terenie województwa od dnia 11 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. w placówkach wsparcia dziennego, centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej, dziennych domach i klubach seniora środowiskowych domach samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej.
polecenia​_z​_dnia​_8​_maja​_2020​_r.pdf 0.03MB

Obwieszczenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Materiały

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, opublikowane 18 marca 2020 r.
OutpuFile.pdf 0.28MB
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
obwieszczenie-2020-04-07.pdf 0.34MB
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
obwieszczenie-2020-04-09.pdf 0.34MB
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
obwieszczenie-2020-04-21.pdf 0.50MB
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
akt​_-​_2020-05-08T144626236.pdf 0.66MB
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
obwieszczenie-2020-05-12.pdf 0.95MB
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
akt​_-​_2020-05-25T122749687.pdf 2.26MB
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
c1c2b17c-597b-490c-8d14-de2863be31c6.pdf 0.87MB
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
akt​_-​_2020-10-07T082431028.pdf 1.56MB
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
akt​_-​_2020-10-07T082515794.pdf 1.55MB
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
akt​_-​_2020-10-07T082537848.pdf 1.51MB
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
akt​_-​_2020-10-07T082548662.pdf 0.81MB
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 września 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
akt​_-​_2020-10-07T082604621.pdf 0.81MB
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 września 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
akt​_-​_2020-10-07T082618594.pdf 1.69MB
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 września 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
akt​_-​_2020-10-07T082632442.pdf 1.86MB
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 października 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
akt​_-​_2020-10-07T082643431.pdf 0.65MB
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 października 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
akt​_-​_2020-10-09T114812481.pdf 1.08MB
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 9 października 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
akt​_-​_2020-10-12T125548758.pdf 0.77MB
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 października 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
akt​_-​_2020-10-12T125532571.pdf 1.16MB
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 października 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
akt​_-​_2020-10-16T140332677.pdf 0.77MB
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 października 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
akt​_(1).pdf 1.24MB
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 października 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
akt​_(3).pdf 2.09MB
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 października 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
akt​_(2).pdf 0.74MB
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 października 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
akt​_(7).pdf 3.81MB
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
akt​_(6).pdf 2.10MB
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
akt​_(14).pdf 0.77MB
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
akt​_(15).pdf 0.73MB
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
akt​_(16).pdf 6.39MB
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
akt​_(17).pdf 4.58MB
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
akt​_(18).pdf 1.31MB
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
akt​_(1)a.pdf 0.80MB
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
akt​_(2)​_(1).pdf 4.69MB
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
akt​_(3)​_(1).pdf 3.75MB
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
akt​_(4).pdf 11.61MB
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
akt​_(14)a.pdf 9.54MB
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
akt​_(15)​_(1).pdf 3.81MB
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
akt​_(16)​_(1).pdf 3.98MB
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
akt​_(17)​_(1).pdf 3.98MB
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
akt​_(18)​_(1).pdf 4.04MB
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
akt​_(19).pdf 5.10MB
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
akt​_(20).pdf 5.23MB

Rozporządzenia Rady Ministrów

Materiały

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
D20200566.pdf 0.19MB

Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Materiały

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
Odwołanie​_stanu​_zagrożenia​_epidemicznego.pdf 0.30MB
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
Ogłoszenie​_stanu​_epidemii.pdf 0.35MB
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
Zmiana​_rozporządzenia​_w​_sprawie​_stanu​_epidemii.pdf 0.31MB
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
rozporządzenie​_Ministra​_Zdrowia​_z​_dnia​_31032020​_r​_zmieniające​_rozporządzenie​_w​_sprawie​_ogł.pdf 0.30MB
{"register":{"columns":[]}}