W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Paszporty

Rezerwacja wizyty

ZŁOŻENIE WNIOSKU PASZPORTOWEGO

- brak możliwości rezerwacji wizyty telefonicznie

- rezerwacja internetowa

STRONA REZERWACJI- BYDGOSZCZ https://bezkolejki.eu/kpuw_bydgoszcz_paszporty

STRONA REZERWACJI- TORUŃ https://bezkolejki.eu/kpuw_torun/Reservation

STRONA REZERWACJI- WŁOCŁAWEK https://bezkolejki.eu/kpuw_wloclawek/Reservation

* osoby, które zarezerwowały termin proszone są o przybycie min. 10 minut wcześniej i pobranie biletu z biletomatu (typ biletu „U”)

* W przypadku rezygnacji z wizyty prosimy o jej ANULOWANIE

* Zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwiania tylko jednej sprawy (jednej osoby)

* Rezerwacja wizyt uruchamia się na 14 dni do przodu, o godz. 8:00

* Jeśli nie mogą Państwo wybrać daty z kalendarza rezerwacji wizyt oznacza to, że na dany dzień nie ma już wolnych miejsc w systemie elektronicznej rejestracji. Proszę próbować dokonać rezerwacji kolejnego dnia.

* punt paszportowy nie ma wpływu na liczbę klientów chcących złożyć wniosek oraz na tempo pobierania przez nich wolnych terminów z rejestracji internetowej.

- bez wcześniejszej rejestracji

*w siedzibie urzędu poprzez pobranie biletu z systemu kolejkowego (typ biletu „A”)               

*Wydawanie numerów z systemu kolejkowego zostanie zaprzestane, gdy przybliżony czas obsługi osób, które pobrały już bilety z systemu nie pozwoli na obsługę kolejnych osób w godzinach pracy oddziału.

*Uwaga! W pierwszej kolejności obsługiwane będą osoby, które dokonały wcześniej rezerwacji wizyty. System kolejkowy automatycznie wywołuje typ biletu „U” – tj. umówiona wizyta.

 

ODBIÓR PASZPORTU

BRAK KONIECZNOŚCI rezerwacji wizyty.

Należy pobrać bilet z systemu kolejkowego (typ biletu „B”)

 

Punkt Paszportowy w Inowrocławiu

Złożenie wniosku paszportowego oraz odbiór dokumentu -  bez konieczności rezerwacji wizyty.

 

Punkt Paszportowy w Grudziądzu

Uprzejmie informujemy, iż w punkcie paszportowym w Grudziądzu złożenie wniosku paszportowego odbywa się za pomocą rezerwacji telefonicznej pod nr tel. 56 46 26 747 w godzinach pracy urzędu. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość przyjścia do Urzędu bez wcześniejszej rejestracji z tym zastrzeżeniem, iż w pierwszej kolejności obsługiwane będą osoby wcześniej zapisane.

Osoby już zapisane prosimy o przybycie 5 minut wcześniej z kompletem dokumentów w celu właściwego wypełnienia wniosku, co pozwoli na sprawne obsłużenie klienta.

W celu odbioru paszportu - brak konieczności rezerwacji wizyty.

 

Biura i punkty paszportowe

Bydgoszcz

Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział Spraw Obywatelskich i Paszportów

ul. Konarskiego 1-3,

85-950 Bydgoszcz, II piętro

- informacja paszportowa (Punkt Obsługi Klienta) - tel. 52 349-77-20, 77-21

- przyjmowanie wniosków - pokoje: 206, 207, 208, 240,
- wydawanie paszportów - pokój 204

Godziny obsługi klienta:

pon. 7:30 – 14:45
wt. 8:00 – 17:45
śr. 7:30 – 14:45
czw. 7:30 – 14:45
pt. 7:30 – 14:45

 

Toruń

Oddział Zamiejscowy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Moniuszki 15-21, 87-100 Toruń

- informacja paszportowa - tel. 56 611 51 43,  56 611 51 47

- przyjmowanie wniosków - pokój 17

- wydawanie paszportów - pokój 28

Godziny obsługi klienta:

pon. 7:30 – 14:45
wt. 8:00 – 17:45
śr. 7:30 – 14:45
czw. 7:30 – 14:45
pt. 7:30 – 14:45

 

Włocławek

Oddział Zamiejscowy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek

- informacja paszportowa -  tel. 54 231 42 43, 54 231 40 98

- przyjmowanie wniosków - pokój 7, 8

- wydawanie paszportów - pokój 9

Godziny obsługi klienta:

pon. 7:30 – 14:45
wt. 8:00 – 17:45
śr. 7:30 – 14:45
czw. 7:30 – 14:45
pt. 7:30 – 14:45

 

Punkty paszportowe

Grudziądz

ul. Małomłyńska 1,
tel. 56 46 26 747
przyjmowanie wniosków- pokój 16
wydawanie paszportów - pokój 15

Godziny obsługi klienta:

pon. 7:30 – 14:45
wt. 8:00 – 15:45
śr. 7:30 – 14:45
czw. 7:30 – 14:45
pt. 7:30 – 14:45

  

Inowrocław

al. Ratuszowa  36/38,
tel. 52/35-92-120, 52/35-92-180
przyjmowanie wniosków - pokój 141
wydawanie paszportów - pokój 142

Godziny obsługi klienta:

pon. 7:30 – 14:45
wt. 8:00 – 15:45
śr. 7:30 – 14:45
czw. 7:30 – 14:45
pt. 7:30 – 14:45

 

Podstawowe informacje:

Dokument paszportowy jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy oraz potwierdzającym obywatelstwo polskie i tożsamość posiadacza. Dokumenty paszportowe stanowią własność Rzeczypospolitej Polskiej.

Każdy obywatel polski ma prawo do posiadania jednego ważnego dokumentu paszportowego, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Okresy ważności paszportów:

 • 10 lat od daty wydania - dla osób, które ukończyły 12. rok życia
 • 5 lat od daty wydania – dla osób, które nie ukończyły 12. roku życia
 • 3 lata od daty wydania – w przypadku drugiego paszportu wydanego tej samej osobie, na podstawie art. 46 ustawy o dokumentach paszportowych

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście w organie paszportowym w formie dokumentu wypełnionego i  utrwalonego przez organ paszportowy w postaci elektronicznej na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i danych zawartych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych lub w rejestrze PESEL, podpisanego przez wnioskodawcę za pomocą urządzenia umożliwiającego elektroniczne złożenie podpisu.

Przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, która ukończyła 5 lat, lub osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych jest wymagana obecność tej osoby.

 Paszport odbiera się osobiście (w organie, w którym był złożony wniosek) z wyjątkiem osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych całkowicie. Wówczas dokument może odebrać matka, ojciec lub opiekun prawny/kurator.

Podczas składania wniosku o paszport pobiera się odciski palców osoby, dla której dokument ma być wydany z wyjątkiem osób, które nie ukończyły 12. roku życia lub  osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

W paszporcie zamieszcza się odwzorowanie własnoręcznego podpisu osoby, która ukończyła 12. rok życia, z wyjątkiem odwzorowania własnoręcznego podpisu osoby, która nie może złożyć podpisu, lub informację o jego braku.

Organ paszportowy nie przyjmie wniosku (o czym poinformuje na piśmie) w sytuacji gdy:

 • nie przedłożono fotografii spełniającej wymogi fotografii;
 • nie przedłożono dokumentów sądowych potwierdzających uprawnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych - w przypadku wniosku składanego przez opiekuna prawnego lub kuratora;
 • osoba, której ma być wydany dokument paszportowy, odmówiła złożenia odcisków palców, jeżeli ich złożenie jest wymagane;
 • osoba, której ma być wydany dokument paszportowy, odmówiła złożenia podpisu, jeżeli jest on  wymagany.

Podstawa prawna

 1. Ustawa o dokumentach paszportowych z dnia 27 stycznia 2022 r. (Dz.U. poz. 350 i 583).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2022 r.
  w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. poz. 2050).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie opłat za paszport
  i paszport tymczasowy (Dz.U. poz. 1499).

Zmiana danych osobowych posiadacza paszportu

Dokument paszportowy unieważnia się z dniem następującym po upływie 120 dni od dnia dokonania w rejestrze PESEL zmiany danych zawartych w dokumencie paszportowym - nazwisko, imię (imiona), data urodzenia, płeć, numer PESEL.

 

KONTO

 Wpłaty można dokonać:

 1. kartą płatniczą - u pracownika punktu paszportowego w momencie składania wniosku,
 2. na konto - Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki, Biuro Finansowo-Inwestycyjne, Okręgowy Odział NBP Bydgoszcz, 56 1010 1078 0000 4222 3100 0000, tytułem – „opłata paszportowa – imię i nazwisko”

 

Wysokość opłat paszportowych, zwolnienia z opłat

Pełna:

140 zł - osoby pełnoletnie do ukończenia 70 roku życia, nieposiadające uprawnień do obniżenia opłaty

Obniżona opłata:

15 zł - małoletni do 12. roku życia posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny
w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744 ) - po udokumentowaniu

30 zł - małoletni do 12. roku życia

35 zł - posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny:

1.  uczniowie i studenci do 25. roku życia,

2.  dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, bez względu na ich wiek

w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744) - po udokumentowaniu

70 zł - osoby małoletnie między 12. a 18. rokiem życia oraz po udokumentowaniu:

1.   uczniowie i studenci między 18. a 26. rokiem życia;

 1. posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny rodzice lub małżonkowie rodziców, a także rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744);
 2. emeryci, renciści w rozumieniu art. 4 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.);
 3. osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981);
 4. współmałżonkowie emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych, pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu;
 5. osoby mające ustalone prawo do renty socjalnej na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 240);
 6. osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych – na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz.2268 i 2270 oraz 2022 r. poz. 1 i 66);
 7. osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna przyznane na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162,1981, 2105 i 2270) lub ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297);
 8. kombatanci i inne osoby, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U.z 2021 r. poz. 1858);
 9. osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych przyznany na podstawie ustawy  z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1255);
 10. osoby, które: świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.;nie wykonywały pracy przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych; zostały pozbawione możliwości wykonywania swojego zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce, którym Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdził te okresy w drodze decyzji wydanych na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 11. żołnierze pełniących terytorialną służbę wojskową;
 12. strażacy ratownicy ochotniczej straży pożarnej oraz osoby, którym przyznano świadczenie ratownicze na podstawie ustawy z 17 grudnia 2021 r. w o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490);
 13. ochotnicy pełniący służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego;
 14. weterani poszkodowani w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2055);

Zwolnienia z opłaty:

 1. osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat;
 2. osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji;
 3. osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy;
 4. osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku
  z usunięciem niezgodności,  w trybie art. 11 ustawy z 24 września 2010 r.  o ewidencji ludności (Dz. U.  z 2021 r. poz. 510, 1000, 1641 i 1978 oraz z 2022 r. poz. 350), w zakresie: nazwiska, imienia (imion), daty urodzenia, miejsca urodzenia, obywatelstwa, płci, numeru PESEL;
 5. żołnierze wyznaczeni lub skierowani do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych;
 6. osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu
  w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
  organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

30 zł    -  opłata za wydanie paszportu tymczasowego

280 zł  - opłata za wydanie drugiego paszportu, w trybie art. 46 ustawy o dokumentach paszportowych

Po złożeniu wniosku o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego wniesiona opłata za paszport lub paszport tymczasowy nie podlega zwrotowi. W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

 

CO POTRZEBUJEMY DO ZŁOŻENIA WNIOSKU PASZPORTOWEGO

Wydanie dokumentu paszportowego dla osoby pełnoletniej

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście, w formie dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej wypełnianego przez organ paszportowy.

Złożenie wniosku o wydanie dokumentu  paszportowego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby.

Wnioskować można w każdym punkcie paszportowym w kraju, bez względu na miejsce zameldowania/zamieszkania, natomiast za granicą w placówkach konsularnych.

Dokument paszportowy odbiera się osobiście w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek o jego wydanie.

Paszport jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania

Co potrzebujemy do złożenia wniosku paszportowego

 1. Ważny dokument paszportowy lub ważny dowód osobisty, o ile został wydany;
 2. Wydane przez sąd dokumenty potwierdzające uprawnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych - w przypadku wniosku składanego przez opiekuna prawnego lub kuratora oraz ważny dokument paszportowy lub ważny dowód osobisty,
  o ile został wydany, dla osoby znajdującej się pod opieką lub kuratelą,
 3.  Fotografia paszportowa:

 1. Fotografia przedkładana do wniosku o wydanie dokumentu paszportowego:

 • ma wymiary 35 x 45 mm,
 • jest wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem,
 • ma dobrą ostrość,
 • odwzorowuje naturalny kolor skóry;
 • obejmuje wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii;
 • przedstawia osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie,
 • odzwierciedla w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego.

2. Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
o wydanie dokumentu paszportowego.

3. Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice.

4. Osoba na fotografii jest przedstawiona bez nakrycia głowy i bez okularów z ciemnymi szkłami.

Wyjątki

 • Osoba z wadą narządu wzroku może przedłożyć fotografię przedstawiającą ją
  w okularach z ciemnymi szkłami - wymagane przedłożenie orzeczenie
  o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 • Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może przedłożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – wymagane przedłożenia zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Fotografia dziecka do 5. roku życia, osoby, która posiada orzeczenie
  o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, oraz osoby, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów fotografii określonych w pkt 3 (osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice), może nie spełniać tych wymogów, może nie spełniać tych wymogów.
 • Osoba może przedłożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub wypadku.

W przypadku przedłożenia fotografii, która nie spełnia określonych przepisami ustawy wymogów, wniosek o wydanie dokumentu paszportowego nie zostanie przyjęty  - art. 45 ustawy o dokumentach paszportowych.

 1. Opłatę paszportową można wnieść kartą płatniczą w siedzibie urzędu lub na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (w tym przypadku należy posiadać oryginał dowodu opłaty paszportowej wniesionej na konto).
 2. Dokument, który potwierdzi twoje prawo do ulgi (na przykład legitymacja studencka, legitymacja emeryta lub rencisty, legitymacja osoby niepełnosprawnej, KDR) albo całkowitego zwolnienia z opłaty.
 3.  Jeśli twoje nazwisko zostało zmienione po ślubie za granicą –skrócony lub zupełny odpis polskiego aktu małżeństwa.

Urzędnik może poprosić też o inne dokumenty (na przykład o skrócony odpisu polskiego aktu stanu cywilnego, poświadczenie obywatelstwa polskiego), jeśli:

- będzie miał wątpliwości co do twojej tożsamości lub obywatelstwa,
- w dokumentach, które przedstawisz, będą różne, sprzeczne ze sobą dane.

 

Wydanie dokumentu paszportowego dla osoby małoletniej

Wydanie dokumentu paszportowego dla osoby małoletniej następuje na wniosek matki, ojca, opiekunów prawnych lub kuratora, zwanych dalej wnioskodawcą.

Wnioskować można w każdym punkcie paszportowym w kraju, bez względu na miejsce zameldowania/zamieszkania, z zastrzeżeniem, że w tym samym punkcie paszport będzie odbierany, natomiast za granicą w placówkach konsularnych.

W punkcie paszportowym wymagana jest obecność matki, ojca lub opiekunów prawnych/kuratora oraz osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat – dzieci do 5 roku życia nie muszą być obecne.

Odbioru dokumentu paszportowego  małoletniego dokonuje matka/ojciec/opiekun prawny/kurator.

Matka i ojciec/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej na wniosku elektronicznym sporządzonym przez pracownika punktu paszportowego, składając podpisy przy użyciu urządzenia umożliwiającego odwzorowanie podpisu własnoręcznego.

Paszport jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania, zaś wydany dziecku, które nie ukończyło 12 roku życia jest ważny 5 lat od daty jego wydania.

Wnioskodawca przedkłada:

 1. Ważny dowód osobisty lub ważny  dokument paszportowy wnioskodawcy, o ile został wydany.
 2. Ważny dokument paszportowy osoby małoletniej lub ważny dowód osobisty, o ile został wydany.
 3. Kolorową fotografię paszportową osoby małoletniej, wykonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego
 4. Wydane przez sąd dokumenty potwierdzające uprawnienie do złożenia wniosku
  w imieniu osoby małoletniej - w przypadku wniosku składanego przez opiekuna prawnego lub kuratora.
 5. Dowód uiszczenia opłaty paszportowej na rachunek  Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy  i dokument potwierdzający prawo do uiszczenia obniżonej opłaty w przypadku małoletnich posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny
 1. Zgodę matki i ojca  bądź opiekuna prawnego osoby małoletniej na wydanie dokumentu paszportowego (która stanowi podstawę do wydania jednego dokumentu paszportowego)

  Wyjątki

 • zgoda nie jest wymagana od matki lub ojca, którzy zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej albo których władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona w zakresie wyrażania zgody na wydanie dokumentu paszportowego (należy przedłożyć dokument potwierdzający pozbawianie, zawieszenie lub ograniczenie władzy w zakresie wyrażania zgody na wydanie dokumentu paszportowego).
 • w przypadku braku zgodności stanowisk matki i ojca lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego, które przedkłada się do wniosku o wydanie dokumentu paszportowego (orzeczenie sądu rodzinnego stanowi podstawę do wydania jednego dokumentu paszportowego).
 • w przypadku zgonu jednego z rodziców należy przedłożyć akt zgonu.
 • w przypadku nieustalonego ojcostwa należy przedłożyć aktualny odpis zupełnego aktu urodzenia.

Zgodę wyraża się w jeden z poniższych sposobów:

 • na wniosku o wydanie dokumentu paszportowego (z podpisem dokonywanym przy użyciu urządzenia umożliwiającego odwzorowanie podpisu własnoręcznego),
 • na piśmie utrwalonym w postaci papierowej (opatrzonym podpisem, którego własnoręczność poświadczył organ paszportowy lub notariusz);
 • na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 Oświadczenie rodzica powinno zawierać sformułowanie "wyrażam zgodę na wydanie dokumentu paszportowego mojemu dziecku..." oraz:

 • imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, o ile został nadany, a w razie braku numeru PESEL - datę urodzenia oraz serię i numer ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby wyrażającej zgodę;
 • imię (imiona), nazwisko oraz numer PESEL, o ile został nadany, a w razie braku numeru PESEL - datę urodzenia osoby małoletniej, której dotyczy wniosek
  o wydanie dokumentu paszportowego;
 • wskazanie miejsca składania wniosku np. "wniosek paszportowy zostanie złożony w punkcie paszportowym...." – w przypadku zgody elektronicznej.

Elektroniczną zgodę należy przekazać do urzędu wojewódzkiego, w którym będzie składany wniosek paszportowy. Zgodę należy przekazać tylko w przypadku składania wniosku paszportowego przez drugiego rodzica/opiekuna prawnego.

Oddziały zajmujące się sprawami paszportowymi nie ponoszą odpowiedzialności za straty finansowe w przypadku zakupu biletów, zakupu wczasów oraz opłaconych już uroczystości rodzinnych przez osoby nieposiadające w dniu zakupu ważnych dokumentów tożsamości dla dorosłych oraz dzieci.

 

Paszport tymczasowy/drugi paszport

Paszport tymczasowy w kraju

Paszport tymczasowy wydaje się w nagłych przypadkach:

 • na powrót do miejsca stałego pobytu,
 • związanych z chorobą,
 • związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,
 • związanych z prowadzoną działalnością zawodową,
 • związanych z realizacją obowiązku nauki przez osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, które nie ukończyły 18. roku życia, z rozwojem ich indywidualnych umiejętności lub w razie konieczności zapewnienia tym osobom opieki w sytuacji, w sytuacji nagłego wyjazdu rodzica/opiekuna związanego z prowadzoną działalnością zawodową;

Należy przedłożyć dokumenty potwierdzających wystąpienie nagłych okoliczności, o których mowa powyżej.

Paszport tymczasowy wydaje się również osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.

Opłata z wydanie paszportu tymczasowego - 30 zł

Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez

365  dni od daty jego wydania.

Przesłanki dysponowania dwoma ważnymi dokumentami paszportowymi - drugi paszport – art. 46 ustawy o dokumentach paszportowych

Tej samej osobie może zostać wydany drugi paszport w wyjątkowych przypadkach, w szczególności uzasadnionych:

 • względami ochrony jej życia i zdrowia,
 • poważnymi trudnościami w prowadzeniu przez nią działalności humanitarnej lub zawodowej,
 • posiadaniem w paszporcie wiz lub pieczęci potwierdzających przekraczanie granicy państw lub pobyt na ich terytorium, uniemożliwiających lub znacznie utrudniających jej wjazd na terytorium innego państwa,
 • względami bezpieczeństwa państwa

- po uprawdopodobnieniu tych okoliczności.

Opłata za wydanie drugiego paszportu – 280 zł

Drugi paszport jest ważny przez 3 lata od jego wydania.

 

Utrata lub nieuprawnione wykorzystanie dokumentu paszportowego:

Zgłoszenie utraty/zniszczenia dokumentu paszportowego

Posiadacz paszportu lub paszportu tymczasowego zgłasza niezwłocznie do dowolnego wojewody lub konsula fakt utraty lub uszkodzenia paszportu lub paszportu tymczasowego.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dokumentu paszportowego posiadacza dokumentu paszportowego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych niezwłocznie dokonuje matka, ojciec, opiekun prawny lub kurator.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia paszportu lub paszportu tymczasowego  dokonuje się:

 • osobiście przed organem paszportowym, na formularzu, w formie dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej, który podpisuje się  przy użyciu urządzenia umożliwiającego odwzorowanie podpisu własnoręcznego, a w przypadku braku takiej możliwości podpis składa się na wydruku formularza;
 • na piśmie na formularzu utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
 • przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem, którego własnoręczność poświadczył notariusz.

Zgłoszenia utraty w organie paszportowym nie dokonuje się, jeśli:

 • osoba, która po stawieniu się do odprawy granicznej stwierdziła utratę dokumentu paszportowego i dokonała zgłoszenia utraty tego dokumentu Straży Granicznej;
 • osoba utraciła dokument paszportowy w wyniku przestępstwa i dokonała zgłoszenia utraty tego dokumentu Policji.

Dokument paszportowy unieważnia się z dniem zgłoszenia utraty/uszkodzenia.

 Odnalezienie dokumentu paszportowego

Osoba, która odnalazła swój dokument paszportowy, zgłoszony wcześniej jako utracony, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić ten dokument do dowolnego wojewody lub konsula.

Osoba, która odnalazła dokument paszportowy innej osoby, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument do dowolnego wojewody lub konsula.

Dokument paszportowy unieważnia się z dniem przekazania odnalezionego  dokumentu przez osobę trzecią.

Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

W przypadku uprawdopodobnienia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dokumentu paszportowego, w tym danych dotyczących dokumentu paszportowego, posiadacz dokumentu paszportowego może zgłosić taki fakt osobiście dowolnemu wojewodzie lub konsulowi w celu unieważnienia posiadanego dokumentu paszportowego.

Zgłoszenie  nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych dokonuje się:

 • osobiście przed organem paszportowym, na formularzu, w formie dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej, który podpisuje się  przy użyciu urządzenia umożliwiającego odwzorowanie podpisu własnoręcznego, a w przypadku braku takiej możliwości podpis składa się na wydruku formularza;
 • na piśmie na formularzu utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Dokument paszportowy unieważnia się z dniem zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.

 

 

 

 

{"register":{"columns":[]}}