W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Paszporty

UWAGA!

Zgodnie z planem wznowione zostało przyjmowanie wniosków paszportowych oraz odbiór dokumentów.

Tak jak wcześniej informowaliśmy, przerwa spowodowana była wprowadzeniem Rejestru Dokumentów Paszportowych, dzięki któremu proces uzyskania paszportu jest obecnie znacznie łatwiejszy.

Nie trzeba już składać wersji papierowej wniosku. Poza tym m.in. wystarczy podać numer telefonu komórkowego lub adres e-mail przy wypełnianiu wniosku, aby otrzymać powiadomienie o tym, że paszport jest gotowy do odbioru.

Rejestr Dokumentów Paszportowych jest obecnie w fazie testów.

Materiały

Teraz paszport uzyskasz jeszcze łatwiej
Teraz​_paszport​_uzyskasz​_jeszcze​_łatwiej.pdf 2.40MB

Rezerwacja wizyty

ZŁOŻENIE WNIOSKU PASZPORTOWEGO

- brak możliwości rezerwacji wizyty telefonicznie

- rezerwacja internetowa

STRONA REZERWACJI- BYDGOSZCZ https://bezkolejki.eu/kpuw_bydgoszcz_paszporty

STRONA REZERWACJI- TORUŃ https://bezkolejki.eu/kpuw_torun/Reservation

STRONA REZERWACJI- WŁOCŁAWEK https://bezkolejki.eu/kpuw_wloclawek/Reservation

* osoby, które zarezerwowały termin proszone są o przybycie min. 10 minut wcześniej i pobranie biletu z biletomatu (typ biletu „U”)

* W przypadku rezygnacji z wizyty prosimy o jej ANULOWANIE

* Zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwiania tylko jednej sprawy (jednej osoby)

* Rezerwacja wizyt uruchamia się na 14 dni do przodu, o godz. 8:00

* Jeśli nie mogą Państwo wybrać daty z kalendarza rezerwacji wizyt oznacza to, że na dany dzień nie ma już wolnych miejsc w systemie elektronicznej rejestracji. Proszę próbować dokonać rezerwacji kolejnego dnia.

* punt paszportowy nie ma wpływu na liczbę klientów chcących złożyć wniosek oraz na tempo pobierania przez nich wolnych terminów z rejestracji internetowej.

- bez wcześniejszej rejestracji

*w siedzibie urzędu poprzez pobranie biletu z systemu kolejkowego (typ biletu „A”)               

*Wydawanie numerów z systemu kolejkowego zostanie zaprzestane, gdy przybliżony czas obsługi osób, które pobrały już bilety z systemu nie pozwoli na obsługę kolejnych osób w godzinach pracy oddziału.

*Uwaga! W pierwszej kolejności obsługiwane będą osoby, które dokonały wcześniej rezerwacji wizyty. System kolejkowy automatycznie wywołuje typ biletu „U” – tj. umówiona wizyta.

 

ODBIÓR PASZPORTU

BRAK KONIECZNOŚCI rezerwacji wizyty.

Należy pobrać bilet z systemu kolejkowego (typ biletu „B”)

 

Punkt Paszportowy w Inowrocławiu

Złożenie wniosku paszportowego oraz odbiór dokumentu -  bez konieczności rezerwacji wizyty.

 

Punkt Paszportowy w Grudziądzu

Uprzejmie informujemy, iż w punkcie paszportowym w Grudziądzu złożenie wniosku paszportowego odbywa się za pomocą rezerwacji telefonicznej pod nr tel. 56 451 44 36 w godzinach pracy urzędu. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość przyjścia do Urzędu bez wcześniejszej rejestracji z tym zastrzeżeniem, iż w pierwszej kolejności obsługiwane będą osoby wcześniej zapisane.

Osoby już zapisane prosimy o przybycie 5 minut wcześniej z kompletem dokumentów w celu właściwego wypełnienia wniosku, co pozwoli na sprawne obsłużenie klienta.

W celu odbioru paszportu - brak konieczności rezerwacji wizyty.
 

UWAGA! Zmiana numeru telefonu Punktu Paszportowego w Grudziądzu.

Uprzejmie informujemy, że OD DNIA 01.12.2022 r. nastąpi zmiana numeru telefonu Punktu Paszportowego w Grudziądzu.
Od tego dnia rezerwacja wizyt oraz informacja dotycząca spraw paszportowych dostępna będzie pod numerem telefonu: 56 46 26 747

 

Biura i punkty paszportowe

Bydgoszcz

Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział Spraw Obywatelskich i Paszportów

ul. Konarskiego 1-3,

85-950 Bydgoszcz, II piętro

- informacja paszportowa (Punkt Obsługi Klienta) - tel. 52 349-77-20, 77-21

- przyjmowanie wniosków - pokoje: 206, 207, 208, 240,
- wydawanie paszportów - pokój 204

Godziny obsługi klienta:

pon. 7:30 – 14:45
wt. 8:00 – 17:45
śr. 7:30 – 14:45
czw. 7:30 – 14:45
pt. 7:30 – 14:45

 

Toruń

Oddział Zamiejscowy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Moniuszki 15-21, 87-100 Toruń

- informacja paszportowa - tel. 56 611 51 43,  56 611 51 47

- przyjmowanie wniosków - pokój 17

- wydawanie paszportów - pokój 28

Godziny obsługi klienta:

pon. 7:30 – 14:45
wt. 8:00 – 17:45
śr. 7:30 – 14:45
czw. 7:30 – 14:45
pt. 7:30 – 14:45

 

Włocławek

Oddział Zamiejscowy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek

- informacja paszportowa -  tel. 54 231 42 43, 54 231 40 98

- przyjmowanie wniosków - pokój 7, 8

- wydawanie paszportów - pokój 9

Godziny obsługi klienta:

pon. 7:30 – 14:45
wt. 8:00 – 17:45
śr. 7:30 – 14:45
czw. 7:30 – 14:45
pt. 7:30 – 14:45

 

Punkty paszportowe

Grudziądz

ul. Małomłyńska 1,
tel. 56/45-14-436
przyjmowanie wniosków- pokój 16
wydawanie paszportów - pokój 15

Godziny obsługi klienta:

pon. 7:30 – 14:45
wt. 8:00 – 15:45
śr. 7:30 – 14:45
czw. 7:30 – 14:45
pt. 7:30 – 14:45

  

Inowrocław

al. Ratuszowa  36/38,
tel. 52/35-92-120, 52/35-92-180
przyjmowanie wniosków - pokój 141
wydawanie paszportów - pokój 142

Godziny obsługi klienta:

pon. 7:30 – 14:45
wt. 8:00 – 15:45
śr. 7:30 – 14:45
czw. 7:30 – 14:45
pt. 7:30 – 14:45

 

CO POTRZEBUJEMY DO ZŁOŻENIA WNIOSKU PASZPORTOWEGO

 1. WAŻNY PASZPORT lub dowód osobisty w przypadku, gdy dotychczas posiadany paszport jest nieważny.
 2. Kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Fotografia przedstawiająca osobę w okularach z ciemnymi szkłami (jedynie w odniesieniu do osób z wadami wzroku - wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności z powodu wady wzroku), Fotografia przedstawiająca osobę w nakryciu głowy, które nie może jednak zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy (dotyczy jedynie osób noszących nakrycie głowy z uwagi na wyznanie - wymagane jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej)

 1. Opłatę paszportową można wnieść kartą płatniczą w siedzibie urzędu lub na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (w tym przypadku należy posiadać oryginał dowodu opłaty paszportowej wniesionej na konto)
 2. Dokument, który potwierdzi twoje prawo do ulgi (na przykład legitymacja studencka, legitymacja emeryta lub rencisty, legitymacja osoby niepełnosprawnej, KDR) albo całkowitego zwolnienia z opłaty,
 3. Jeśli twoje nazwisko zostało zmienione po ślubie za granicą – skrócony lub zupełny odpis polskiego aktu małżeństwa.

Urzędnik może poprosić też o inne dokumenty (na przykład o skrócony odpisu polskiego aktu stanu cywilnego, poświadczenie obywatelstwa polskiego), jeśli:

- będzie miał wątpliwości co do twojej tożsamości lub obywatelstwa,

- w dokumentach, które przedstawisz, będą różne, sprzeczne ze sobą dane.

 

Przy odbiorze dokumentu paszportowego przedkłada się dotychczas posiadany dokument paszportowy, który organ paszportowy anuluje, dziurkując całość książeczki paszportowej, z wyłączeniem stron zawierających ważne wizy. Anulowany dokument paszportowy zwraca się wnioskodawcy.

Przed wydaniem dokumentu paszportowego organ paszportowy umożliwia osobie wydającej ten dokument sprawdzenie, czy dane osobowe i biometryczne są zgodne ze stanem faktycznym.

Oddziały zajmujące się sprawami paszportowymi nie ponoszą odpowiedzialności za straty finansowe w przypadku zakupu biletów, zakupu wczasów oraz opłaconych już uroczystości rodzinnych przez osoby nieposiadające w dniu zakupu ważnych dokumentów tożsamości dla dorosłych oraz dzieci.

Wobec powyższego należy najpierw odebrać paszport, a dopiero później dokonywać zakupu biletów, zawierania umów związanych z wypoczynkiem za granicą itp.

 

WNIOSEK DLA OSOBY MAŁOLETNIEJ

Wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie prawni. Wymagana jest obecność osoby małoletniej powyżej 5 roku życia w punkcie paszportowym przy składaniu wniosku.

UWAGA:

 • w przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie paszportu zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego (orzeczenie na podstawie, którego wystawiono już dokument paszportowy, nie może zostać wykorzystane ponownie przy ubieganiu się o wydanie kolejnego paszportu)
 • w przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców, drugi z rodziców przedkłada stosowne postanowienie sądu rodzinnego w oryginale lub odpis poświadczony za zgodność oryginałem wydany przez właściwy sąd,
 • w przypadku braku możliwości osobistego stawienia się jednego z rodziców w placówce paszportowej, wymagane jest przedłożenie oryginału pisemnej zgody na wydanie dokumentu paszportowego, poświadczonej przez inny organ paszportowy w kraju lub notariusza, a za granicą przez Konsula Rzeczpospolitej Polskiej lub notariusza (w przypadku notariusza za granicą wymagane jest opatrzenie dokumentu klauzulą apostille i załączenie tłumaczenia przysięgłego dokumentu).
 • Zgoda taka powinna mieć formę jednoznacznego oświadczenia woli. Oświadczenie rodzica powinno zawierać sformułowanie: wyrażam zgodę na wydanie dokumentu paszportowego mojemu dziecku... (wszystkie dane rodzica + imiona i nazwisko dziecka, data i miejsce urodzenia dziecka, PESEL)
 • w przypadku nieustalenia ojcostwa małoletniego należy przedłożyć w oryginale odpis zupełny aktu urodzenia z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

 

PASZPORT TYMCZASOWY

W jakich sytuacjach możesz otrzymać paszport tymczasowy:

 • choroba lub pogrzeb kogoś z Twojej rodziny – dostarcz dowód takiego zdarzenia,
 • nagły przypadek, który jest związany z Twoją działalnością zawodową, np. nagły wyjazd służbowy, na powrót do miejsca stałego pobytu, wyjazd ucznia np. na zawody sportowe,
 • gdy nie można tymczasowo pobrać od Ciebie odcisków palców,
 • gdy nie mieszkasz w Polsce, ale przebywasz w Polsce tymczasowo i chcesz wrócić do miejsca, w którym przebywasz na stałe. Na przykład: masz polskie obywatelstwo, ale na stałe mieszkasz w Stanach Zjednoczonych. Obecnie przebywasz w Polsce, nie masz ważnego paszportu i chcesz wrócić do Stanów Zjednoczonych.

 

Co musisz przygotować

 • dokument, który potwierdzi nagłe zdarzenie – aby uzasadnić, dlaczego chcesz dostać paszport tymczasowy,
 • dokumenty wymienione w  pkt 4. „Co potrzebujemy do złożenia wniosku paszportowego”

 

{"register":{"columns":[]}}