W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Cudzoziemcy

Wszelkie informacje dotyczące legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców – obywateli państw trzecich znajdują się na stronie https://cudzoziemiec.bydgoszcz.pl/

*

Informujemy, że  odbiór  karty pobytu dla cudzoziemca oraz uzupełnienie braków formalnych do wniosków o wydanie zezwolenia na pobyt jest możliwe wyłącznie po wcześniejszej rejestracji internetowej LINK

Ważne: rejestracja na uzupełnienie braków formalnych dotyczy tylko osób, które otrzymały pismo z wezwaniem do uzupełnienia brakujących dokumentów, ponieważ do poprawnego zakończenia procesu rejestracji konieczne jest posiadanie numeru sprawy (sygnatury).

Wnioski na pobyt cudzoziemca oraz wnioski o wydanie zezwolenia na pracę można składać pocztą, poprzez ePUAP a także do skrzynki podawczej, która mieści się przy wejściu do budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy od ul. Konarskiego 1-3.

W celu realizacji wizyty nie wcześniej niż 10 minut przed wyznaczoną godziną.

Infolinia dla obsługi cudzoziemców52 349 7461, 800 170 070

O wszelkich zmianach będziemy informowali na bieżąco.

 

*

Інформуємо, що отримання карт побиту для іноземця та донесення документів до справ, що розглядаються, є можливим виключно за попередньою реєстрацією на сторінці: LINK

Заявки на видачу дозволу на перебування, а також заявки на видачу дозволу на роботу можна складати поштою, через ePUAP , або вкинути до скриньки  для кореспонденції, що знаходиться в приміщенні Куявсько-Поморського Уженду Воєвудського в м. Бидґощ на вул. Конарскєґо 1-3.

Важливо: реєстрація на донесення документів стосується тільки тих осіб, які отримали лист на донесення документів, що не вистачає, тому, щоб закінчити успішно процес реєстрації, обов*язково потрібно вписати номер справи.

Просимо приходити до Уженду на прийом не раніше, як за 10 хв. визначеної години.

Інфолінія для обслуговування іноземців52 349 7461, 800 170 070

Про всі зміни будемо інформувати.

 

*

Информируем, что получение карты побыта для иностранца , а также донесение документов
к делам, что рассматриваются , возможно  только по предварительной регистации на странице: LINK

Заявки на выдачу разрешения на пребывание, а также заявки на выдачу разрешения на работу можно подавать почтой, через ePUAP , или бросить в урну для корреспонденции, что находится в здании Куявско-Поморского Уженда Воевудского в г. Бидгощ на ул. Конарскего 1-3.

 Важно: регистрация на донесение документов касается исключительно тех лиц, кто получил письмо на донесение недостающих документов, поэтому, чтобы успешно завершить процесс регистрации, обязательно надо указать номер дела.

Просим приходить в Ужонд на прием не раньше, чем за 10 хв. до определенного премени.

Инфолиния для обслуживания иностранцев52 349 7461, 800 170 070

Обо всех изменениях будем информировать.

 

*

Please note that the collection of the residence card and the completion of formal lacks (missing information, fingerprints) of the residence permit applications is possible only upon prior reservation via internet or phone. It’s important that reservation can be done only after receiving request from the Office as a case number is required to successfully complete registration process. Link

An application of residence card and an application of work permit  may be submitted via Polish Post Office, E-PUAP or collection box which is located at the entrance of the Kujawsko-Pomorski Voivode, Konarskiego1-3.

NOTE:

We recommend you to come 10 minutes before the scheduled appointment.

The helpline for foreigners: 52 349 74 61, 800170 070

We will keep you informed about all the changes.

NOTE:

Due to many enquiries concerning foreigners, the additional helpline has been launched 522497461
(call charges in accordance with your operator’s fees).

{"register":{"columns":[]}}