W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Działania urzędu

22.09.2020

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, jest jednostką pomocniczą Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz organów zespolonej administracji rządowej.

Do głównych kompetencji urzędu wojewódzkiego należy wspieranie Wojewody w wykonywaniu przez niego zadań ustawowych jako reprezentanta Rządu w województwie. Wojewoda odpowiada za wykonywanie polityki rządu w terenie, sprawuje nadzór nad administracją zespoloną oraz samorządem terytorialnym, a także jest reprezentantem Skarbu Państwa.

W celu sprawnej realizacji poszczególnych zadań w strukturze urzędu wojewódzkiego utworzono wydziały odpowiedzialne za konkretne zagadnienia. Wydziałem odpowiedzialnym bezpośrednio za obsługę i organizację pracy Wojewody jest Biuro Wojewody. Do jego zadań należą również sprawy związane z nadawaniem odznaczeń.

Obecnie najważniejsze działania urzędu wojewódzkiego to realizacja programów rządowych takich, jak: Program Rodzina 500+, Maluch+, Senior +, wsparcie gmin i powiatów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, to również wydawanie paszportów obywatelom polskim, kart pobytu czy zezwoleń na pracę cudzoziemcom. Ważnymi dziedzinami, którymi zajmuje się urząd wojewódzki, są kwestie zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Urząd ma również udział w procesie inwestycyjnym, poprzez m.in. wydawanie Zezwoleń na Realizację Inwestycji Drogowych (ZRID).

Wideo

{"register":{"columns":[]}}