W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

22.09.2020

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

Deklaracja dostępności serwisu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

Data publikacji strony internetowej: 2019.08.05

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019.08.05

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Znajdujące się w aktualnościach zdjęcia nie zawsze posiadają właściwe opisy alternatywne, wyjaśniające co zawiera fotografia. Opisy są dodawane sukcesywnie do starszych zdjęć. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne m.in. z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono 2020-09-22 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.  Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-31.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z administracją strony internetowej: informacja@bydgoszcz.uw.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 5 2 3 4 9 7 6 5 5. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Deklaracja dostępności - dostępność budynków Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

Informacje ogólne:

  1. Punkt Obsługi Klienta Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy znajduje się w budynku B, przy ul. Konarskiego 1-3, parter, pokój nr 4.
  2. Miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdują się w okolicy wszystkich budynków użytkowanych przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki (zarówno w Bydgoszczy jak i w delegaturach – w Toruniu i we Włocławku).
  3. Prawo wstępu z psem asystującym możliwe jest na teren każdej z nieruchomości użytkowanej przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.
  4. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego możliwa jest online poprzez stronę internetową lub w Punkcie Obsługi Klienta.

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy znajduje się w trzech budynkach zlokalizowanych w Bydgoszczy oraz w delegaturach: w Toruniu i we Włocławku.

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, budynek A

Budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W sali konferencyjnej im. Bydgoskiego Marca 1981 zainstalowano pętlę indukcyjną. Wejście do sali z poziomu chodnika. W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ciągu ostatnich kilku miesięcy wybudowana została w budynku A winda oraz skomunikowano foyer z salą konferencyjną (z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych). W informacji (parter) zamontowana została pętla indukcyjna stanowiskowa.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.

Do niedawna utrudniona dla osób niepełnosprawnych była komunikacja między budynkami A i B połączonymi korytarzem. Obecnie jest zamontowana platforma dla osób o szczególnych potrzebach.

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, budynek B

Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest podjazd oraz automatyczne drzwi wejściowe. Toaleta jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na parterze usytuowany jest Punkt Obsługi Klienta, gdzie dostęp jest z poziomu korytarza. Można tam skorzystać online z pomocy tłumacza języka migowego. Część wind wyposażona jest w guziki z alfabetem Braille’a. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.

Budynek B połączony jest z budynkiem C

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, budynek C

Budynek jest częściowo dostępny dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez windę z budynku B. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Delegatura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu, ul. Moniuszki 15-21, 87-100 Toruń

Budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Z tego powodu obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.

Delegatura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku, ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek

Budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wejściu jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Nie ma windy. W związku z tym osoby niepełnosprawne obsługiwane są na parterze. Na parterze jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.

{"register":{"columns":[]}}