W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacje dla podróżujących

Jedziesz do UK? Zabierz paszport!

Od 1 października 2021 r. wjazd do Wielkiej Brytanii możliwy jest tylko na podstawie ważnego paszportu*.

*Wyjątkiem są osoby posiadające status osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej w Wielkiej Brytanii, które uzyskały swój status na podstawie dowodu osobistego – będą mogły wjeżdżać do Wielkiej Brytanii na dowodzie osobistym co najmniej do końca 2025 roku. Szczegółowe informacje poniżej oraz na gov.pl/wielkabrytania.

Ostrzeżenia dot. COVID-19

Bezpieczeństwo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca podróżującym do Zjednoczonego Królestwa zachowanie podwyższonej ostrożności w związku z zagrożeniem terrorystycznym.

Aktualny poziom zagrożenia atakiem terrorystycznym władze brytyjskie określają jako istotny (substantial). Odpowiada to trzeciemu poziomowi zagrożenia w pięciostopniowej skali (gdzie 1 oznacza niskie, a 5 – krytyczne). Trzeci poziom zagrożenia oznacza, że kolejny atak terrorystyczny jest prawdopodobny. 

Zagrożenie terrorystyczne na terenie Irlandii Północnej związane z północnoirlandzkim terroryzmem oceniane jest jako poważne (severe) (poziom 4 w 5-stopniowej skali).

Brytyjskie służby apelują o zachowanie czujności i ostrożność w miejscach publicznych. Osoby, które zauważą podejrzaną aktywność u innych osób powinny powiadomić policję na numer 999 lub zadzwonić na infolinię antyterrorystyczną pod numer 0800 789 321.

Zagrożenie przestępczością jest podobne jak w innych państwach Europy Zachodniej. W ostatnim okresie w Anglii i Walii notuje się wzrost przestępczości z użyciem przemocy. Narażone na tego typu przemoc są zwłaszcza osoby przebywające w godzinach późnowieczornych w miejscach, w których gromadzi się młodzież nadużywająca alkoholu. Ofiary przestępstw mają prawo starać się o odszkodowanie; instytucją powołaną do pomocy w tych sprawach jest Criminal Injuries Compensation Authority (CICA). Dodatkowe informacje można uzyskać TUTAJ.

Przestępczość w Londynie nie odbiega od standardów innych metropolii. Tak jak w każdym dużym mieście należy zachować środki ostrożności. Odpowiednie wskazówki można znaleźć m. in. na stronach internetowych londyńskiej policji. Najczęściej popełniane przestępstwa to zakłócanie porządku publicznego, przemoc, kradzieże, włamania, rozboje. Wzrasta liczba przestępstw z użyciem noży. Policja brytyjska ma obowiązek przyjmowania zawiadomień o kradzieży dokumentów i mienia. Jednak ze względu na dużą liczbę tych zgłoszeń, policja często odmawia wydawania odpowiedniego zaświadczenia.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

 1. Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?
 • Paszport TAK
 • Paszport tymczasowy TAK
 • Dowód osobisty TAK, do 31 grudnia 2025r., ale dotyczy osób, które złożyły na tym dokumencie aplikacje o status osoby osiedlonej lub mając taki status wprowadziły dane dowodu osobistego do systemu UKVI.
 1. Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Brak wymaganej minimalnej ważności dokumentu podróży- dokument musi być ważny na cały okres pobytu.

 1. Czy trzeba wyrobić wizę?

Przyjazd bez konieczności posiadania wizy jest możliwy w przypadku osób, które posiadają status osoby osiedlonej lub osób, które przyjeżdżają w celu turystycznym lub wizyty, (przy tym funkcjonariusz Straży Granicznej każdorazowo ocenia cel na podstawie przedstawionych informacji i dokumentów, w tym przede wszystkim częstotliwości wcześniejszych przyjazdów, ich celu oraz długości). Po 1 stycznia 2021r. osoby, które chcą podjąć pracę w Wielkiej Brytanii lub przyjeżdżają w celach zawodowych powyżej 6 miesięcy bądź w celu podjęcia nauki muszą posiadać wizę przed przyjazdem.

 1. Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony.

Nie.

 1. Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią?

By uniknąć ewentualnych nieporozumień w trakcie podróży dziecka z osobą trzecią, zaleca się by mieć z sobą pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych, a najlepiej by była ona poświadczona notarialnie/urzędowo.

 1. Zasady pobytu

Osoby nie posiadające statusu osoby osiedlonej mogą przebywać w celach turystycznych lub wizyty na terenie Wielkiej Brytanii do 6 miesięcy , bez konieczności posiadania wizy. Osoby posiadające przyznany status osoby osiedlonej, posiadają pełnię praw i traktowane są tak jak do tej pory.

Zdrowie

Odnotowuje się w ostatnich latach rosnącą zachorowalność na choroby przenoszone drogą płciową. Rocznie odnotowuje się ok. 6 tys. nowych przypadków zarażenia wirusem HIV. Opieka lekarska w Wielkiej Brytanii jest bezpłatna, trzeba jednak zarejestrować się w rejonowej przychodni i wybrać lekarza rodzinnego (General Practitioner). Osoby nie płacące ubezpieczenia w Wielkiej Brytanii (National Insurance) muszą mieć Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Jest ona wydawana przez oddziały NFZ w Polsce (szczegółowe informacje pod adresem internetowym: www.nfz.gov.pl). EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza EKUZ).

Aby uzyskać opiekę zdrowotną, można korzystać ze świadczeń placówek National Health Service - NHS (Narodowej Służby Zdrowia): lekarzy rodzinnych (GP), przychodni (NHS Walk-in Centres) i szpitali NHS. Należy przedstawić lekarzowi EKUZ oraz dowód tożsamości. Do leczenia specjalistycznego i szpitalnego potrzebne jest skierowanie, lecz w nagłych przypadkach można zgłaszać się bezpośrednio na oddział ratunkowy szpitala (Accident and Emergency Department).

Leki na receptę wydawane są bezpłatnie dzieciom do lat 16, uczniom do 18 roku życia, kobietom w ciąży i osobom powyżej 60. roku życia; pozostałe osoby muszą wnieść opłatę ryczałtową w wysokości 8,60 GBP za każdy lek na receptę. Uprawniony do wystawienia recepty objętej refundacją jest lekarz praktykujący w ramach NHS. Część kosztów trzeba ponieść także w przypadku leczenia stomatologicznego: zryczałtowaną opłatę za badanie oraz 80% kosztów leczenia. Transport sanitarny do Polski jest całkowicie opłacany przez pacjenta.

Leczenie prywatne: w przypadku skorzystania z opieki placówki działającej poza systemem NHS trzeba opłacić pełne koszty leczenia, bez prawa do ich zwrotu. Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu kosztów leczenia to oryginały rachunków i dowodów zapłaty.

Adresy lekarzy NHS można uzyskać na stronie internetowej: http://www.nhs.uk/Service-Search

Numer pogotowia - 999 lub 112 z telefonu komórkowego.

Informacje dla kierowców

Obowiązuje ruch lewostronny. Obowiązkowe jest zapinanie pasów bezpieczeństwa na przednich i tylnych siedzeniach. Rozmowa przez telefon komórkowy podczas prowadzenia pojazdu jest zabroniona. Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierującego pojazdem wynosi 0,8 promila. Zielona karta nie jest dokumentem obowiązkowym, nadal jednak służy ona za dowód ubezpieczenia i w razie wypadku ułatwia uzyskanie odszkodowania; pożądane jest wykupienie ubezpieczenia AutoCasco. W Wielkiej Brytanii polisa ubezpieczeniowa wykupywana jest na kierowcę, a nie na pojazd, jak w Polsce. Dlatego też poruszanie się samochodem użyczonym może wywoływać wątpliwości co do zakresu posiadanego ubezpieczenia. Dopuszczalne jest poruszanie się samochodem zarejestrowanym w innym państwie UE przez 6 miesięcy. Jednak w przypadku osób posiadających zwykłe miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii (habitual residence), władze miejscowe wymagają zarejestrowania pojazdu zaraz po sprowadzeniu go na obszar Wielkiej Brytanii. Niedopełnienie obowiązku zarejestrowania pojazdu w Wielkiej Brytanii powoduje sankcje w postaci wysokich kar pieniężnych. Osoby przyjeżdżające do Wielkiej Brytanii z zamiarem zamieszkania zobowiązane są do wymiany polskiego prawa jazdy na brytyjskie po upływie 3 lat od momentu osiedlenia się w Wielkiej Brytanii bądź w momencie ukończenia 70 roku życia. W tym celu należy skontaktować się z lokalnym urzędem ds. komunikacji i praw jazdy - DVLA (Driving and Vehicle Licensing Agency, Swansea, SA99 1BT, www.dvla.gov.uk). Szczegółowe informacje na temat zawodowych praw jazdy dostępne są na stronie www.dft.gov.uk/dvla

Duże brytyjskie miasta, szczególnie Londyn, mają znaczne natężenie ruchu i sporą trudność może stanowić znalezienie miejsca parkingowego. Zaleca się korzystanie bardzo dobrze rozwiniętego transportu publicznego.

Zasady parkowania w Londynie

Ciągła żółta linia - pojedyncza oznacza zakaz zatrzymywania się i postoju w godzinach określonych na znaku (zazwyczaj do 18.30), zatrzymanie się w celu odebrania lub wysadzenia pasażerów jest dopuszczalne. Podwójna żółta linia oznacza całkowity zakaz zatrzymywania się i postoju. Ciągłe czerwone linie- pojedyncza oznacza zakaz zatrzymywania się i postoju w godzinach określonych znakiem, podwójna - bezwzględny zakaz zatrzymywania się i postoju. Clearways- w strefie tak oznaczonej obowiązuje całkowity zakaz zatrzymywania się oraz postoju. Stawki mandatów za nieprawidłowe parkowanie wynoszą od 60 do 80 GBP w zależności od strefy miasta. W niektórych strefach policja ma prawo założyć blokadę na koła.

W Londynie obowiązuje opłata za wjazd samochodem do centrum miasta, tzw. congestion charge. Wynosi ona 11,5 GBP dziennie.

Cło

Posiadanie przy wjeździe do Wielkiej Brytanii większej kwoty pieniędzy (powyżej równowartości 10 tys. EUR) musi być odpowiednio udokumentowane, np. wyciągiem z banku. Jednakże również w przypadku mniejszych kwot warto mieć ze sobą potwierdzenie, że pochodzą one z legalnego źródła. Należy mieć bowiem na uwadze, że prawo miejscowe pozwala policji na zatrzymanie gotówki powyżej 1000 GBP, jeśli istnieje podejrzenie, iż pochodzi ona z przestępstwa. W przypadku wwożenia lub wywożenia z Wielkiej Brytanii środków pieniężnych o wartości przekraczającej 10 tys. EURO do kraju spoza Unii Europejskiej należy złożyć odpowiednią deklarację (https://www.gov.uk/bringing-cash-into-uk).

Alkohol i papierosy mogą być wwożone do Wielkiej Brytanii z terytorium państwa członkowskiego UE tylko do użytku osobistego.

Limity dotyczące przywozu artykułów tytoniowych wynoszą (wymiennie):

 • 200 sztuk papierosów lub;
 • 100 cygaretek lub;
 • 50 cygar lub;
 • 250 g tytoniu lub;
 • 200 sztuk wkładów do papierosów elektronicznych

Limity dotyczące alkoholu wynoszą:

 • 42 litry piwa oraz;
 • 18 litrów wina (nie-musującego) lub wymiennie:
 • alkohol powyżej 22% - 4 litry lub;
 • mocne wino (np. porto lub sherry), wino musujące, lub alkohol do 22% - 9 litrów

Przewóz zwierząt domowych.

Osoby podróżujące z psami lub kotami do Wielkiej Brytanii obowiązane są zadbać o to, by zwierzę było oznakowane mikrochipem i miało paszport. W dokumencie tym powinny znaleźć się aktualne informacje dotyczące szczepienia przeciw wściekliźnie. Zwierzę może być przewożone do Wielkiej Brytanii po upływie 21 dni od daty wykonania szczepienia. Co najmniej na 24 godziny, jednak nie więcej niż 120 godzin (1-5 dni) przed wjazdem na teren Wielkiej Brytanii psy powinny zostać odrobaczone z tasiemca (informacja ta powinna znajdować się w paszporcie lub świadectwie zdrowia). Psy określonych ras nie mogą być w ogóle wwożone do Wielkiej Brytanii. Szczegółowe informacje nt. warunków podróżowania ze zwierzętami są dostępne pod adresem: https://www.gov.uk/pet-travel-information-for-pet-owners#routes-and-transport-companies.

Przepisy prawne

Zabronione jest wwożenie m.in. narkotyków, materiałów o tematyce pornograficznej, podrobionych markowych wyrobów, pirackich nagrań audiowizualnych. Obowiązuje bezwzględny zakaz przywożenia narzędzi niebezpiecznych (noże składane, kordziki, kastety, sprzęt do wschodnich sztuk walki itp.), których posiadanie w miejscu publicznym jest niedozwolone.

Picie alkoholu w miejscach publicznych jest dozwolone chyba że lokalne przepisy stanowią inaczej. W niektórych miejscach spożywanie alkoholu może być czasowo zabronione (Designated Public Places Orders). Niezgodne z prawem jest spożywanie alkoholu w środkach komunikacji miejskiej.

W Wielkiej Brytanii, w odróżnieniu od innych krajów, nie wydaje się typowych zaświadczeń o niekaralności na wniosek zainteresowanego. Osoba, która obowiązana jest przedstawić ten dokument w urzędzie, powinna skontaktować się z brytyjskim posterunkiem policji właściwym dla miejsca zamieszkania lub bezpośrednio z New Scotland Yard.

Brytyjskie terytoria zamorskie

Warunki wjazdu i opieka zdrowotna

Dokumentem wymaganym przy wjeździe na Brytyjskie Terytoria Zamorskie jest paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty wyjazdu z danego terytorium.

Anguilla, Bermudy, Brytyjskie Wyspy Dziewicze - nie jest wymagane posiadanie wizy; opieka zdrowotna jest płatna, zaleca się w związku z tym wykupienie ubezpieczenia medycznego. W ostatnim czasie odnotowano przypadki zarażenia wirusem Zika na Anguili, Kajmanach oraz Turks i Caicos. Zalecamy stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego, szczególnie dotyczy to kobiet w ciąży lub planujących zajście w ciążę.

Brytyjskie Wyspy Dziewicze leżą w strefie zagrożonej huraganami. Informacje i porady jak zachować się w razie kryzysu są dostępne na poniższej stronie.

Falklandy - wiza nie jest wymagana; przy wjeździe należy okazać wykupiony bilet powrotny oraz udokumentować posiadanie środków finansowych umożliwiających utrzymanie się w czasie planowanego pobytu (karty kredytowe VISA oraz MasterCard traktowane są jako potwierdzenie posiadania środków). Zaleca się wykupienie ubezpieczenia od kosztów leczenia. Na Falklandach działa szpital oraz praktykują lekarze pierwszego kontaktu i dentyści. Więcej informacji: www.falklands.gov.fk oraz www.visitorfalklands.com.

Gibraltar - wiza nie jest wymagana; wjazd na podstawie paszportu lub dowodu osobistego (więcej informacji www.gibraltar.gov.uk); Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest uznawana (z wyjątkiem przypadków wymagających długotrwałego leczenia).

Wyspy Normandzkie (Alderney, Guernsey, Jersey), wyspa Man - wjazd na podstawie paszportu lub dowodu osobistego.

Kajmany - wiza nie jest wymagana; opieka zdrowotna jest płatna; zaleca się wykupienie ubezpieczenia medycznego obejmującego ewentualne przetransportowanie z miejsca wypadku.

Kajmany leżą w strefie aktywnej sejsmicznie. Od czerwca do listopada występuje zagrożenie huraganami. Informacje i porady jak zachować się w razie trzęsienia ziemi lub huraganu są dostępne na poniższej stronie.

Wyspy Turks i Caicos - wiza nie jest wymagana; niewielka liczba ośrodków opieki medycznej; zaleca się wykupienie ubezpieczenia medycznego obejmującego ewentualne przetransportowanie z miejsca wypadku. Więcej informacji www.immmigration.tc.

Turks i Caicos leżą w strefie zagrożonej huraganami. Informacje i porady jak zachować się w razie kryzysu są dostępne na poniższej stronie.

Montserrat - wymagana jest wiza (informacja dostępna pod numerem telefonu 00 44 2079012334/7542 - Identity and Passport Service Home Office); zaleca się wykupienie ubezpieczenia medycznego. Więcej informacji www.gov.ms.

Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego (BIOT) - wjazd za pozwoleniem uzyskanym przed wyjazdem z Foreign and Commonwealth Office w Londynie (BIOT Administration, Overseas Territories Departament, Foreign and Commonwealth Office, King Charles Street, London SW1A 2AH, tel. 0044 207 008 2890, faks 0044 207 008 1589). Nie ma ośrodków opieki medycznej. Wymagane ubezpieczenie medyczne i turystyczne.

Święta Helena - wiza nie jest wymagana; wymagane jest natomiast uzyskanie pozwolenia, które zazwyczaj udzielane jest na okres 3 miesięcy. Przy pobytach powyżej 48 godzin wymagane jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego; zaleca się wykupienie ubezpieczenia obejmującego ewentualne przetransportowanie z miejsca wypadku. Szczegółowe informacje dot. warunków wjazdu pod adresem: www.cofcouncils@sainthelena.gov.sh.

Wyspa Św. Heleny leży w strefie aktywnej sejsmicznie. Informacje i porady jak zachować się w razie trzęsienia ziemi lub huraganu są dostępne na poniższej stronie.

Wyspa Ascension - wymagane jest uprzednie uzyskanie pozwolenia na wjazd (Ascension Island Entry Permit), o które należy wystąpić do 28 dni przed planowaną podróżą (opłata za pozwolenie 11 GBP). Formularz oraz szczegółowe informacje dostępne pod adresem www.ascension-island.gov.ac lub email: enquiries@ascension.gov.ac. Należy posiadać ubezpieczenie medyczne obejmujące również ewentualne przetransportowanie drogą lotniczą z miejsca wypadku; dowód takiego ubezpieczenia okazuje się na granicy funkcjonariuszowi straży granicznej. Na żądanie podróżny powinien okazać również bilet powrotny, potwierdzenie zakwaterowania i posiadania odpowiednich środków finansowych. Przed opuszczeniem wyspy trzeba uregulować wszelkie należności związane z uzyskaną opieką zdrowotną.

Wyspy Georgia Południowa i Południowy Sandwich - wymagane jest uprzednie uzyskanie pozwolenia na wjazd od komisarza wysp (www.sgisland.org); na wyspach nie ma ośrodków opieki medycznej; zaleca się wykupienie ubezpieczenia medycznego.

Pitcairn - odwiedzający wyspę potrzebują wizę na wjazd (Visitors Visa, opłata 30 USD, pobyt do 14 dni). Informacje nt. uzyskania wizy pod adresem www.pitcairn.pn lub email: admin@pitcairn.gov.pn. Możliwości pomocy medycznej na wyspie są bardzo ograniczone - wykupienie ubezpieczenia medyczne jest obowiązkowe. Dodatkowo, zaleca się posiadanie ubezpieczenia podróżnego.

Brytyjskie Terytorium Antarktyczne - działają tylko dwie całoroczne i dwie letnie bazy badawcze. Dostęp uzależniony jest od zgody władz brytyjskich (FCO). Pomoc medyczna jest niedostępna; zaleca się wykupienie ubezpieczenia medycznego.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}