W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Wielka Brytania

Stosunki dyplomatyczne między Polską a Wielką Brytanią zostały nawiązane 15 lipca 1919 r.

Współpraca polityczna

Rys historyczny

Polsko-angielskie relacje dyplomatyczne sięgają XI wieku, kiedy pierwsze wstępne kontakty zostały nawiązane podczas panowania króla Anglii Etherelda II Bezradnego i króla Polski Bolesława I Chrobrego.

Przez wiele wieków wymiana handlowa była głównym filarem relacji między dwoma królestwami. Polityka zaczęła grać ważniejszą rolę dopiero w XV wieku. Monarchowie z obydwu stron zaczęli wysyłać swoich przedstawicieli do drugiego kraju, zazwyczaj w konkretnych sprawach bardziej, niż w celu utrzymania stałych stosunków dwustronnych.

Z początkiem XVII wieku nasiliła się ilość ciągłych kontaktów dyplomatycznych, szczególnie ze strony angielskiej, a następnie brytyjskiej. Mianowano półstałych i stałych przedstawicieli, a wysłannicy o randze ambasadora byli stosowani w przypadku misji specjalnych. Mimo braku stałego wysłannika w Londynie kontakty dyplomatyczne były utrzymywane także po stronie polskiej.

W roku 1769 w Londynie powstało pierwsze stałe przedstawicielstwo dyplomatyczne Rzeczpospolitej Obojga Narodów – niegdyś największego i jednego z najbardziej zaludnionych i zróżnicowanych etnicznie państw Europy. Początki jego misji zbiegły się z rozbiorami Polski przez Rosję, Prusy i Austrię. Bliskie relacje polsko-brytyjskie utrzymane przez ostatniego króla Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Stanisława Augusta Poniatowskiego, pozwoliły na szybką reakcję ze strony Wielkiej Brytanii na uchwalenie Konstytucji 3 Maja, pierwszej w Europe i drugiej na świecie demokratycznej konstytucji. Dzięki Ambasadorowi Polski w Wielkiej Brytanii Franciszkowi Bukatemu została ona przetłumaczona na język angielski niemal natychmiast po obwieszczeniu. Brytyjska prasa poinformowała o konstytucji 20 maja. Nawet Edmund Burke, wielki brytyjski myśliciel i polityk wigowski, ją chwalił.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 r. polsko-brytyjskie relacje zaczęły kwitnąć. Wielka Brytania uznała odzyskanie niepodległości przez Polskę 26 lutego 1919 r. Tego dnia sir Esme Howard, brytyjski wysłannik przy Komisji Międzysojuszniczej dla Polski, napisał do marszałka Józefa Piłsudskiego: „Rząd Jego Królewskiej Mości uznaje i potwierdza niepodległość Polski“, dodając, iż „była to najbardziej honorowa i przyjemna wiadomość, jaką kiedykolwiek musiałem przekazać“. 15 lipca 1919 r. stosunki dyplomatyczne między Polską a Wielką Brytanią zostały oficjalnie odnowione. Książe Eustachy Sapieha został pierwszym oficjalnym wysłannikiem niepodległej Polski w Londynie, a Percy Wyndham został ministrem pełnomocnym Zjednoczonego Królestwa w Polsce.

Duch braterstwa między Polską a Wielką Brytanią był dostrzegalny przed i w trakcie II wojny światowej. 31 marca 1939 r., w odpowiedzi na sprzeciw Niemiec wobec układu monachijskiego, Wielka Brytania wraz z Francją zadeklarowały poparcie dla zapewnienia polskiej niepodległości. Kiedy po wybuchu wojny część Polskich Sił Zbrojnych przybyła na Wyspy Brytyjskie z okupowanej ojczyzny, Polacy i Brytyjczycy stanęli ramię w ramię w bitwie o Wielką Brytanię, która odmieniła losy wojny. Dywizjon 303, walczący pod dowództwem brytyjskim, stał się najskuteczniejszą jednostką w bitwie, a prawie 20,000 polskich lotników i lotniczek walczyło w 16 polskich dywizjonach w Wielkiej Brytanii. Oficer Królewskich Sił Lotniczych (Royal Air Force) i ich naczelny dowódca podczas bitwy sir Hugh Dowding napisał: „Gdyby nie wspaniałe polskie dywizjony i ich niedościgłe męstwo, nie zaryzykowałbym twierdzenia, że wynik tej bitwy byłby taki sam.”

Polsko-brytyjskie osiągnięcia wojenne obejmują również współpracę nad łamaniem szyfru Enigmy. Polscy matematycy rozszyfrowali kod jako pierwsi w 1932 r. i przekazali wyniki swoich prac kryptologowi Alanowi Turingowi i brytyjskiemu wywiadowi, co umożliwiło odczytywanie niemieckich szyfrogramów na masową skalę w Bletchley Park i przyczyniło się do skrócenia wojny o ok. 2 lata. Bratanek Turinga, sir Dermot Turing, podkreśla, że bez osiągnięć polskich naukowców, prace i odkrycia jego wujka byłyby znacznie spowolnione, o ile w ogóle możliwe.

W trakcie wojny Londyn był siedzibą prawowitego przedstawicielstwa państwa polskiego, w tym Rządu RP na Uchodźstwie. Mimo braku uznania po przejęciu w Polsce władzy przez komunistów, przetrwało ono okres powojenny. Wielu polskich emigrantów również osiedliło się w Wielkiej Brytanii po wojnie.

22 grudnia 1990 r. ostatni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski przekazał insygnia władzy państwowej przechowywane od wybuchu II wojny światowej pierwszemu demokratycznie wybranemu prezydentowi III RP Lechowi Wałęsie. Po 45 latach sowieckiej okupacji Polska po raz drugi w przeciągu 72 lat w pełni odzyskała niepodległość i suwerenność, rozpoczynając tym samym nowy etap w relacjach polsko-brytyjskich.

Współpraca polityczna w okresie III RP

Polska i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (UK) niezmiennie pozostają ważnymi partnerami. Zmiany polityczne w Europie Środkowej po 1989 r. nadały naszym kontaktom dwustronnym nowej dynamiki. Umożliwiły one powrót do bliskiej współpracy obu państw, jaka nas łączyła podczas II wojny światowej. Symbolicznym potwierdzeniem tej zmiany była oficjalna wizyta prezydenta Lecha Wałęsy w Londynie w 1991 r. Wielka Brytania wspierała polskie przemiany systemowe i popierała polskie aspiracje do członkostwa w Sojuszu Atlantyckim (NATO), co nastąpiło w marcu 1999 r. Polska otrzymała także mocne brytyjskie wsparcie w procesie akcesji do Unii Europejskiej. Dla Polski i Polaków bardzo ważne znaczenie miała decyzja rządu brytyjskiego o otwarciu rynku pracy dla polskich obywateli, bez okresów przejściowych, natychmiast po przystąpieniu do UE, co stało się faktem 1 maja 2004 r. Dzięki temu liczna rzesza Polaków rozpoczęła pracę i edukację w Wielka Brytanii, powodując, że Polacy są obecnie największą grupą narodowościową w Zjednoczonym Królestwie. Polskę i Zjednoczone Królestwo, także jako państwa członkowskie NATO i UE (do czasu brexitu), łączy tożsamość poglądów w wielu kwestiach z zakresu agendy europejskiej, gospodarczej, bezpieczeństwa. Dwustronna współpraca polityczna, prowadzona głównie w formie spotkań szefów rządów, ministrów, czy parlamentarzystów, a także na szczeblu roboczym, tworzy dobry klimat, ważny dla współdziałania w innych dziedzinach, np. dla utrzymania dodatniego dla Polski bilansu we wzajemnych obrotach handlowych, intensywnej współpracy naukowo-akademickiej, czy zapewnienia odpowiedniego traktowania Polaków przebywających na Wyspach Brytyjskich, co jest szczególnie ważne obecnie, w kontekście negocjacji wokół brexitu. W ostatnim okresie miało miejsce szereg ważnych wizyty. 5 czerwca 2019 r. premier Mateusz Morawiecki wziął udział w obchodach 75. rocznicy lądowania aliantów w Normandii w Portsmouth. Przed oficjalnymi obchodami spotkał się z ówczesną premier Wielkiej Brytanii Theresą May. 18 marca 2019 r. minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk spotkał się z ministrem transportu UK Chrisem Graylingiem, a 15 lutego 2019 r. wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński spotkał się w brytyjskim Departamencie Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej z ministrem ds. uniwersytetów, nauki, badań i innowacji Chrisem Skidmorem. 20 grudnia 2018 r. odbyły się trzecie konsultacje międzyrządowe z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, ministrów spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych i administracji, obrony oraz przedsiębiorczości i technologii, a także wiceministra finansów. Podczas spotkań z ich brytyjskimi odpowiednikami miały miejsce rozmowy dot. najistotniejszych kwestii z zakresu agendy dwustronnej, gospodarczej, bezpieczeństwa oraz międzynarodowej, w tym europejskiej.  Dopełnieniem tego intensywnego dialogu są regularne rozmowy szefów dyplomacji obu krajów, ministrów ds. europejskich oraz szefów i wiceministrów pozostałych resortów. W tym miejscu należy podkreślić wypracowanie przez Polskę i Zjednoczone Królestwo rzadko stosowanej formuły współpracy, jaką są wspólne spotkania ministrów spraw zagranicznych i obrony (tzw. Kwadryga; ostatnie takie spotkanie odbyło się w czerwcu 2018 r. w Warszawie) oraz zapoczątkowanie unikalnej formuły konsultacji międzyrządowych (ostatnie spotkanie – grudzień 2018 r., Londyn). Ważne miejsce w kontaktach dwustronnych ma również współdziałanie między parlamentami, zwłaszcza aktywność grup dwustronnych: polsko-brytyjskiej i brytyjsko-polskiej oraz kontakty między poszczególnymi komisjami parlamentarnymi, a także społeczeństwami obywatelskimi Polski i Wielkiej Brytanii podczas dorocznego Forum Belwederskiego, które ma miejsce naprzemiennie w Warszawie i Londynie. Obecnie jednym z ważniejszych tematów wzajemnych rozmów są negocjacje dot. opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, w tym zwłaszcza zagwarantowanie praw nabytych obywatelom Polski (i innych państw członkowskich UE). Bardzo ważne będzie także określenie przez Wielką Brytanię jej oczekiwań wobec swoich przyszłych relacji z UE. Dla Polski istotne jest, by dostęp do jednolitego rynku był uwarunkowany przestrzeganiem wszystkich czterech swobód, tj. swobody przepływu towarów, kapitału, usług i osób.   Mimo wyrażonej w dniu 23 czerwca 2016 r. decyzji o opuszczeniu UE przez Zjednoczone Królestwo wciąż bardzo ważnym elementem współpracy są konsultacje w bieżących sprawach Unii Europejskiej. W tym obszarze wiele nas łączy – poparcie dla skuteczności działań UE i skoncentrowanie jej działań na praktycznych projektach, dokończenie tworzenia Jednolitego Rynku, także rynku cyfrowego, wsparcie dla poszerzenia UE i jej aktywności w najbliższym sąsiedztwie, w tym wobec państw Europy Wschodniej w ramach Partnerstwa Wschodniego, przezwyciężenie kryzysu finansowo-gospodarczego w strefie euro i całej UE, skuteczna polityka energetyczna, także z jej wymiarem zewnętrznym, stosunki UE z partnerami pozaeuropejskim, szczególnie USA, Chinami, Indiami czy Brazylią, udział UE w operacjach stabilizacyjnych i pokojowych w regionach objętych konfliktami. Z drugiej strony dostrzegamy, że istnieje katalog spraw, w których nasze stanowiska są odmienne. Przykładowo, są to wysokość budżetu UE i jego struktura (w tym udział w nim wydatków na cele strukturalne), tempo redukcji emisji dwutlenku węgla, realizacja Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz rozwój Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, rozwijanie współpracy w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, czy też znaczenie zasady Swobodnego Przepływu Osób. Istotnym aspektem współpracy jest także współdziałanie w ramach NATO, mimo istniejących różnic w potencjale polityczno-obronnym (np. Wielka Brytania posiada potencjał nuklearny i dysponuje stałym miejscem w Radzie Bezpieczeństwa ONZ). Decyduje o tym bliskość poglądów na sprawy wojskowości, bezpieczeństwa regionalnego, europejskiego i globalnego, przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom, w tym zwalczanie terroryzmu czy też modernizacja sił zbrojnych. Wieloletnią tradycję ma udział polskich i brytyjskich jednostek we wspólnych manewrach wojsk lądowych, sił powietrznych czy marynarki wojennej. Współpracę nawiązały także przemysły zbrojeniowe obu państw. Współdziałanie to nawiązuje do chlubnej tradycji sojuszu polsko-brytyjskiego w czasie II wojny światowej. W kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego należy także zwrócić uwagę na podobieństwo poglądów Polski i Wielkiej Brytanii w ramach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Linki:
X, Y & Z: The Real Story of How Enigma Was Broken by Dermot Turing
First to Fight: The Polish War 1939 by Roger Moorhouse
Royal Air Force Museum
Anglo-Polish relations in the past
British Council
Office for National Statistics

Współpraca ekonomiczna

Polskę i Wielką Brytanię łączą bliskie stosunki ekonomiczne i handlowe. Wielka Brytania jest trzecim najważniejszym partnerem handlowym Polski, z systematycznie od 1990 rosnącymi obrotami handlowymi. We wrześniu 2018r. polska gospodarka została zaliczona do grona rynków rozwiniętych przez London Stock Exchange FTSE Russell.  Brytyjski model ekonomiczny i doświadczenia z okresu prywatyzacji były jednymi z punktów odniesienia dla Polski podczas przemian wolnorynkowych w latach 90-tych. Przez lata Polska dostawała duże wsparcie od brytyjskiego rządu. Wielka Brytania wspierała Polskę w jej staraniach o redukcję zadłużenia zagranicznego oraz działała na rzecz polskiej akcesji do Unii Europejskiej. Przystąpienie do Unii Europejskiej w 2004 otworzyło także drogę do bliższej współpracy między oboma krajami. Polska i Wielka Brytania miały wspólną wizję planu gospodarczego UE – oba kraje miały podobną perspektywę na konkurencyjny rynek wewnętrzny UE, regulacje rynku pracy, budowę europejskiego rynku cyfrowego, czy otwartej i globalnej polityki handlowej. Wraz ze zwiększającą się liczbą Polaków migrującą do Wielkiej Brytanii, UK było jednym z pierwszych państw, które w UE otworzyło swój rynek pracy dla polskich obywateli. Po globalnym kryzysie finansowym z 2007-09, zarówno Polska, jak i Wielka Brytania wzmacniały europejskie wysiłki walki ze skutkami globalnego kryzysu finansowego.  Wymiana handlowa jest ważną częścią współpracy polsko-brytyjskiej. Bliskie relacje krajów zachęciły firmy brytyjskie do inwestowania w Polsce już na początku lat 90-tych. Przykładem może być Tesco, które otworzyło swoje pierwsze sklepy w 1996. Obecny roczny obrót firmy wynosi około 2 miliardów funtów, Tesco ma 5 milionów klientów tygodniowo i około 400 sklepów w całym państwie.  Co więcej, Wielka Brytania stała się drugim największym zagranicznym rynkiem zbytu dla polskich dóbr i serwisów. Obecnie, około 60 tysięcy przedsiębiorstw zostało założonych przez Polaków i jest na Wyspach (np. Black red White, Kulczyk Investements SA, Inglot). Polska stała się także ważnym odbiorcą bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI) brytyjskich przedsiębiorstw. Wartość brytyjskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych wynosi ponad 10 miliardów euro, co czyni Wielką Brytanię 6tym największym inwestorem w Polsce. Największe brytyjskie firmy operujące w Polsce to np. Imperial Tobacco Group PLC, GlaxoSmithKline, AVIVA czy Shell Overseas Holding. Warto zaznaczyć, że wartość brytyjskiego eksportu do Polski podwoiła się od 2006, natomiast polski eksport do Wielkiej Brytanii potroił się.   Polska i Wielka Brytania współpracują w wielu dziedzinach, między innymi, w zakresie innowacyjności, gospodarki cyfrowej, nowych technologii w finansach, wsparcia sektora usług, wymiany naukowej pomiędzy polskimi i brytyjskimi uczelniami na polu badań i rozwoju, czy w wymianie doświadczeń we wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw. Współpraca ma też miejsce w zakresie energii, zwłaszcza w odniesieniu do bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju energetyki jądrowej i poszukiwania węglowodorów niekonwencjonalnych. Istnieje wiele możliwości rozwoju dla brytyjskich i polskich przedsiębiorstw w zakresie w energii odnawialnej, w tym morskiej energii wiatrowej.

Linki:
British Polish Chamber of Commerce
British Chambers of Commerce
Companies House
Department for Business, Innovation and Skills
Financial Times
The Economist

Współpraca kulturalna

Ważną instytucją kulturalną odpowiedzialną za współpracę polsko-brytyjską jest Instytut Kultury Polskiej w Londynie. Popularyzuje on dorobek kultury polskiej poprzez organizację takich wydarzeń jak coroczny festiwal kina Kinoteka, Festiwal „Shakespeare and Poland” w teatrze the Globe w 150-lecie urodzin Stanisława Wyspiańskiego czy uroczysta Gala i koncert  w Guildhall z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w 2018 roku.  IKP wspiera też liczne koncerty, promuje polską literaturę, polskie dziedzictwo oraz sztukę współczesną.  Planowe są już także wydarzenia na rok 2020 oraz 2021, jest to między innymi wystawa obrazu „Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem” Jana Matejki w Muzeum Narodowym w przyszłym roku oraz wystawa ”Malarze Młodej Polski”, która będzie miała miejsce w roku 2021.

Linki:
Instytut Kultury Polskiej w Londynie

Współpraca naukowa

Ambasada PL w Londynie ściśle współpracuje z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizując najważniejsze cele promocji polskiej nauki w Wielkiej Brytanii oraz zachęcając uczelnie wyższe oraz ośrodki badawcze do ścisłej współpracy we wszystkich najważniejszych obszarach. W tym celu organizowane są fora naukowe oraz konferencje naukowe mające na celu promocję polskiej nauki w Wielkiej Brytanii, budowanie platformy do wzmocnienia współpracy akademicką i naukową.

Zgodnie z obowiązującym prawem, wszystkie dzieci w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (UK) podlegają obowiązkowi edukacji pomiędzy 5 (w Irlandii Północnej – 4) a 16 rokiem życia. Należy przy tym mieć na uwadze, że obszar oświaty jest kwestią przekazaną na poziom krajów wchodzących w skład Zjednoczonego Królestwa – Anglii, Irlandii Północnej, Szkocji i Walii. Jest to o tyle ważne, że pomiędzy systemami oświaty w każdym z tych czterech krajów mogą występować drobne różnice.

Ze względu na różnice regionalne oraz liczne specyficzne rozwiązania o charakterze historycznym, system edukacji w UK jest dość skomplikowany. Stąd też sugerujemy sięgnięcie po szczegółowe informacje na temat konkretnego modelu i ścieżki edukacji w lokalnej gminie oraz na stronach internetowych danych władz regionalnych.

Szczegółowy opis brytyjskiego systemu oświaty na poziomie podstawowym można znaleźć w przewodniku dla rodziców „Polskie dzieci w brytyjskich szkołach podstawowych” przygotowanym przez Magdalenę Lopez Rodriguez, Rosemary Sales, Alessio D’Angelo i Louise Ryan. Zawiera on także ogólne informacje nt. szkolnictwa na poziomie średnim. 

Polskie szkoły w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Zachowanie więzi przez polskie dzieci mieszkające w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Ojczyzną, naszym dziedzictwem kulturowym i językiem jest bardzo ważne. Zachęcamy do nauki w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych przy Ambasadzie RP w Londynie lub w społecznych polskich szkołach sobotnio-niedzielnych działających w całej Wielkiej Brytanii.

Istotnym źródłem informacji i wsparcia dla rodziców dzieci dwujęzycznych wychowujących się w Wielkiej Brytanii jest książka pod red. dr Katarzyny Zechenter „Po polsku na Wyspach. Poradnik dla rodziców dzieci dwujęzycznych”.

Na terenie całego Zjednoczonego Królestwa działa około 170 polskich społecznych szkół sobotnio-niedzielnych. Większość z nich skupionych jest w ramach Polskiej Macierzy Szkolnej. Na stronie internetowej tej organizacji znajdą Państwo najbliższą szkołę polską

Dwa Szkolne Punkty Konsultacyjne działają także przy Ambasadzie RP w Londynie:

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Londynie
Kierownik: Jacek Naściszewski 
Gumley House Convent School
adres: Worton Road, Isleworth Middlesex, London TW7 6XF
telefon: +44 792 541 37 45
e-mail: londyn-spk@orpeg.pl 

Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Lotników Polskich przy Ambasadzie RP w Londynie
Kierownik: Katarzyna Łękarska
adres: 13-11, Lancaster Grove, London NW3 4EU
telefon: +44 207 435 22 65
e-mail: info@szkolapolska.co.uk  

Więcej informacji na temat szkół polonijnych oraz edukacji polskich dzieci żyjących poza Polską można znaleźć także na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Studia wyższe w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

UWAGA! - Ambasada RP w Londynie nie dysponuje środkami umożliwiającymi wsparcie finansowe osób studiujących, bądź zamierzających podjąć studia na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Osoby zainteresowane podjęciem studiów w Zjednoczonym Królestwie prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi studiów  i ich finansowania zamieszczonymi na stronach internetowych rządu Zjednoczonego Królestwa, UK Council for International Student Affairs, innych instytucji zajmujących się promowaniem studiów oraz na stronach internetowych uczelni, gdzie planowane jest podjęcie studiów. 

Osoby chcące podjąć studia wyższe lub pracę zgodną ze swoimi kompetencjami zawodowymi w Wielkiej Brytanii mogą być proszone o potwierdzenie posiadanych przez siebie kwalifikacji zawodowych i/lub osiągniętego w Polsce poziomu wykształcenia.

Szczegółowe informacje na temat obowiązujących wymogów dot. uznawalności wykształcenia znajdują się na stronach internetowych Narodowego Centrum ds. Informacji ws. Uznawalności (UK National Recognition Information Centre). 

Informacje nt. uznawalności kompetencji zawodowych znajdują się na stronie internetowej Narodowego Punktu Kontaktowego ds. Kwalifikacji Zawodowych  oraz na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP.

Studia wyższe w Polsce

By móc podjąć studia wyższe w Polsce należy legitymować się dyplomem ukończenia szkoły średniej na poziomie maturalnym. Szczegółowe informacje nt. konkretnych wymogów na interesującej Państwa uczelni/kierunku znajdują się na stronach internetowych poszczególnych uniwersytetów i uczelni wyższych. Na stronie internetowej Go! Poland! prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajdują się pełne informacje dla cudzoziemców nt. możliwości i wymogów związanych z podjęciem studiów wyższych w Polsce.

Osoby, które uzyskały dyplom maturalny poza granicami Polski mogą zostać poproszone o przedstawienie dodatkowych informacji, które umożliwią potwierdzenie legitymowania się wykształceniem umożliwiającym podjęcie studiów wyższych w naszym kraju. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uznawanie w Polsce kwalifikacji zawodowych uzyskanych zagranicą

Wszelkie informacje dot. uznawalności w Polsce kwalifikacji zawodowych zdobytych zagranicą znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uznawalność kształcenia

Instytucje polskie działające na terenie Wielkiej Brytanii

Materiały

Polskie dzieci w brytyjskich szkołach podstawowych
polskie​_dzieci​_w​_brytyjskich​_szkołach​_podstawowych.pdf 0.36MB
Po polsku na Wyspach
Po​_polsku​_na​_wyspach.pdf 2.73MB