W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Konsulat Generalny RP w Edynburgu ogłasza sprzedaż samochodu marki Volvo S80 w trybie przetargu publicznego

23.04.2021

Przedmiotem przetargu jest samochód osobowy marki Volvo S80, rok produkcji 2011 r. Samochód posiada ważny przegląd techniczny.

Samochód Volvo

Samochód przystosowany do ruchu lewostronnego (kierownica z prawej strony).

NAZWA I SIEDZIBA SPRZEDAJĄCEGO:

Konsulat Generalny RP w Edynburgu

2 Kinnear Road

EH3 5PE Edynburg

 

MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU:

 

Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu 10.05.2021 r. o godz. 12.00 czasu lokalnego.

 

OPIS SAMOCHODU:

 • Model: Volvo S80 T5 EXECUTIVE sedan
 • rok produkcji: 2011
 • moc silnika: 240 KM
 • rodzaj paliwa: benzyna
 • skrzynia biegów: automatyczna
 • ilość cylindrów: 4
 • pojemność silnika: 1999 cm3
 • kolor: szary metalik
 • stan licznika (przebieg): 66.078 mil (ok. 106 tys. km)
 • kompleksowe naprawy i remonty: brak,
 • stan techniczny: dobry, samochód sprawny (widoczne zarysowania, otarcia)
 • wyposażenie dodatkowe:

- radio z odtwarzaczem CD fabryczne,

- nawigacja satelitarna,

- automatyczna klimatyzacja,

- ABS,

- system alarmowy,

- elektryczne i podgrzewane lusterka,

- elektryczne przednie i tylne szyby,

- skórzane i podgrzewane fotele, regulowane elektrycznie,

- czujniki parkowania

- opony wielosezonowe.

 

Cena wywoławcza: 7 500,00 GBP (słownie: siedem tysięcy pięćset funtów brytyjskich)

 

 

 

 

WYSOKOŚĆ WADIUM ORAZ TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA:

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego, tj. 750,00 GBP.

Wadium należy wpłacić gotówką w kasie konsulatu lub na nr konta:

 

Polish Consulate in Edinburgh

Virgin Money

Sort code: 82-63-05

Account no: 10429058

IBAN: GB64CLYD82630510429058

SWIFT Code(BIC): CLYDGB21305

 

Brak wpłaty wadium powoduje odrzucenie oferty.

 

Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, sprzedający zwróci w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

 

Osoby zainteresowane nabyciem mogą obejrzeć samochód po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dzwoniąc do Konsulatu pod numer +44 (0) 131 552 0301 lub pisząc e-mail na adres: edinburgh@msz.gov.pl

 

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

 1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nr tel. kontaktowego (wg wzoru z zał. 1),
 2. Oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza i określenie formy płatności,
 3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
 4. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych (RODO) na wzorze określonym w załączniku nr 2.

 

TERMIN MIEJSCE I TRYB ZŁOŻENIA OFERTY:

 

Podpisane oferty pisemne z proponowaną kwotą zakupu należy składać w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu, 2 Kinnear Road, EH3 5PE Edinburgh

w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg Volvo S80 – nie otwierać", w dni robocze w godz. 8:30-15:30, do dnia 7 maja 2021 r. do godz. 15:30 czasu lokalnego.

Oferta jest wiążąca przez 14 dni. Niepełna lub niepodpisana oferta zostanie odrzucona. Brak wpłaty wadium jest powodem do odrzucenia oferty.

 

 

ODRZUCENIE OFERT:

 

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 1. Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.
 2. Nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 1-4 dotyczących wymogów oferty lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 

Po odrzuceniu oferty Komisja Przetargowa niezwłocznie zawiadamia oferenta.

 

 

INNE INFORMACJE:

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych z przerejestrowaniem samochodu.

Poniżej informacja (symulacja kosztów) dotycząca poniesienia dodatkowych kosztów:

 

Przy sprzedaży samochodu na rynek brytyjski dla nabywców z korpusu dyplomatycznego cena nabycia zostanie pomniejszona o kwotę należnego podatku VAT wskazaną przez HMRC.

 

Przy sprzedaży samochodu na rynek brytyjski do poniesienia są następujące koszty (dla nabywców spoza korpusu dyplomatycznego):

 

- podatek od samochodów osobowych i motocykli (tzw. road tax) – orientacyjnie ok. 320,00 GBP (emisja spalin 186-200 g/km)

- koszt przerejestrowania pojazdu na zwykłe tablice – ok. 55,00 GBP

- koszt zakupu tablic rejestracyjnych

Przy sprzedaży auta do innego kraju UE (w tym Polski) należy:

 

- opłacić wszystkie opłaty celne, podatki i akcyzę należne przy sprowadzeniu pojazdu do innego kraju

- wyrejestrować pojazd w UK

Osoba fizyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest posiadać: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium oraz podpisać oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym samochodu, a osoba reprezentująca osobę prawną dodatkowo stosowne pełnomocnictwa i aktualny wypis z rejestru sądowego. W przypadku kopii wypisu kopia powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Samochód zostanie sprzedany oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę.

W przypadku zgłoszenia tej samej ceny przez kilku oferentów, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji (licytacji) między tymi oferentami.

Nabywca podpisuje umowę kupna/sprzedaży niezwłocznie po zakończeniu przetargu i dokonuje płatności w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Pojazd zostanie wydany po dokonaniu płatności i przerejestrowaniu samochodu na nabywcę. Nabywca kupuje pojazd w jego obecnym stanie.

Przystępując do przetargu, nabywca wyraża zgodę na opłacenie wszystkich opłat związanych z nabyciem i przerejestrowaniem pojazdu, w tym podatków, kosztów rejestracji, przeglądów technicznych i wszelkich innych kosztów wymaganych prawem miejscowym.

Konsulat Generalny RP w Edynburgu nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Materiały

Zal 1
Załącznik​_Nr​_1​_do​_ogłoszenia​_o​_sprzedaży​_samochodu​_służbowego.pdf 0.04MB
Zal 2
Zał​_2​_Oświadczenie​_o​_zapoznaniu​_się​_z​_przepisami​_dot​_przetwarzania​_danych​_osobowych.pdf 0.04MB

Zdjęcia (2)