W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Koronawirus w Wielkiej Brytanii – zalecenia dla mieszkańców oraz podróżujących

06.08.2020

Informacje na temat koronawirusa (SARS-CoV-2) oraz liczby zachorowań na COVID-19 na terenie Wielkiej Brytanii wraz z zaleceniami dla osób przebywających, bądź planujących podróż do Zjednoczonego Królestwa.

Informacje dotyczące koronawirusa

Ostatnia aktualizacja: 06.08.2020.

Sytuacja w Wielkiej Brytanii

Na całym obszarze Wielkiej Brytanii zidentyfikowano obecnie ponad 300 000 przypadków zachorowań spowodowanych koronawirusem. Wprowadzony został system poziomów alarmowych COVID (od 1 do 5, gdzie 1 to całkowity brak wirusa, a 5 oznacza stan całkowitej niewydolności służby zdrowia) zależny od wskaźnika R. Obecnie Wielka Brytania znajduje się na poziomie 3. Władze brytyjskie uruchomiły także specjalną stronę odpowiadającą na wszelkie pytania związane z koronawirusem (w języku angielskim).

Powrót do pracy

Od 1 sierpnia rząd zaleca, aby każdy pracodawca indywidualnie podejmował decyzję o najbezpieczniejszym sposobie pracy dla pracowników oraz tylko prosił ich o powrót do miejsca pracy, jeżeli zasady zapobiegania zakażeniu wirusem są tam przestrzegane i jest tam bezpiecznie.

  • W celu odbycia podróży do pracy zaleca się transport samochodem, rowerem lub pieszo, tak, aby uniknąć nadmiernego obciążania środków transportu publicznego. 

Opuszczanie miejsca zamieszkania

Od 1 czerwca na terenie Anglii rozszerzone zostają możliwości spotkań z członkami innych gospodarstw domowych i uprawiania sportu poza miejscem zamieszkania.

Rząd brytyjski przypomina, że najlepszym sposobem na walkę z koronawirusem jest pozostanie w domu jako czynność domyślna, lecz dozwolone jest przebywanie na dworze bez ograniczeń czasowych, z zastosowaniem zasad dystansu społecznego. 

Do sześciu osób z różnych domostw może spotykać się na zewnątrz (zarówno w parkach i innych publicznych przestrzeniach, jak i w prywatnych ogrodach i ogródkach), przy zachowaniu odległości dwóch metrów pomiędzy poszczególnymi osobami. Do 30 osób z dwóch domostw może spotykać się na zewnątrz, przy zachowaniu odległości dwóch metrów pomiędzy poszczególnymi osobami. Należy unikać następujących po sobie spotkań z przedstawicielami kilku gospodarstw domowych. Osoby nie powinny znajdować się w innych domach swoich przyjaciół i rodzin, chyba że jest to konieczne do uzyskania dostępu do ogrodu, w którym mogą z tymi przyjaciółmi i rodzinami przebywać. Nie można też nocować poza miejscem stałego zamieszkania.

Od 13 czerwca dorośli mieszkający samotnie oraz rodzice samotnie wychowujący niepełnoletnie dzieci w Anglii mogą, w ramach tzw. "bańki wsparcia" ("support bubble") spotykać się w domu z osobami z innego gospodarstwa domowego bez zachowywania dystansu. Wszystkie osoby w "bańce wsparcia" mogą zachowywać się tak, jakby mieszkały w tym samym gospodarstwie domowym. Jedna osoba może być w takiej bańce tylko z jednym innym gospodarstwem domowym.

Od 4 lipca mieszkańcy dwóch gospodarstw domowych mogą spotykać się w pomieszczeniach lub na zewnątrz i nie muszą za każdym razem być to dwa te same gospodarstwa domowe. Spotykający się mieszkańcy różnych gospodarstw domowych muszą zachować niżej wymienione odległości pomiędzy osobami z różnych gospodarstw.

Dozwolone jest opalanie się w lokalnych parkach, podróżowanie do innych destynacji w celu uprawiania sportu oraz uprawianie sportów grupowych na świeżym powietrzu w grupie liczącej maks. 30 osób z różnych gospodarstw domowych z zachowaniem niżej wymienionej odległości pomiędzy poszczególnymi osobami.

Podczas wyjścia poza dom należy trzymać dystans 2m od drugiej osoby. Jeśli nie jest to możliwe, to od 4 lipca należy trzymać dystans co najmniej 1m od drugiej osoby. Wyjątkiem jest przebywanie z osobami, z którymi się mieszka, osoby z którymi tworzy się bańkę wsparcia lub ze współpracownikami.  W razie zaobserwowania nielegalnych zgromadzeń policja może „pouczyć” ludzi, aby powrócili do domu lub się rozproszyli. Może też zostać nałożona grzywna lub, w ekstremalnych przypadkach, nastąpić areszt.

W Szkocji do 15 osób z różnych gospodarstw domowych może spotykać się na świeżym powietrzu z zachowaniem 2m odległości.

W Walii przedstawiciele 2 różnych gospodarstw domowych mogą spotykać się na świeżym powietrzu, przestrzegając przy tym zasad dystansowania społecznego.

W Irlandii Północnej do 30 przedstawicieli różnych gospodarstw domowych może spotykać się na świeżym powietrzu, z zachowaniem 1m odległości.

Od 8 sierpnia obowiązkowe jest zasłanianie twarzy m.in. w domach pogrzebowych, kinach, teatrach, muzeach, bibliotekach, galeriach, miejscach kultu, a także w wielu innych krytych pomieszczeniach. Od 24 lipca w sklepach w UK obowiązkowe jest zasłanianie twarzy. Od 15 czerwca w Anglii obowiązkowe jest zasłanianie twarzy podczas podróży transportem publicznym. Brytyjski rząd zaleca, aby w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa zasłaniać twarz w innych zamkniętych przestrzeniach publicznych, gdzie osoby spotykają się z innymi niż normalnie ludźmi.

Od 1 czerwca na terenie Anglii mogą być otwarte salony samochodowe i wszystkie punkty handlowe na otwartym powietrzu, a od 15 czerwca otwarte są wszystkie pozostałe sklepy detaliczne, a także ogrody zoologiczne i kina samochodowe. Od 4 lipca puby, restauracje, salony fryzjerskie, kina, muzea, galerie, hotele, pensjonaty kempingi, biblioteki, siłownie na świeżym powietrzu i wesoła miasteczka mogą otworzyć swoje lokale, jeśli będą przestrzegać odpowiednich wytycznych. Także kościoły i inne świątynie mogą być otwarte dla wiernych z limitem 30 osób. Tam, kiedy to możliwe, zaleca się zamawianie towarów w sklepach online. 25 lipca otwarto obiekty sportowe, takich jak siłownie, studia fitness i taneczne oraz baseny kryte. Planowane na 1 sierpnia otwarcie kręgielni, lodowisk i kasyn, a także stopniowe otwarcie centrów konferencyjnych, wystawienniczych i występów dla mniejszej ilości osób zostało opóźnione co najmniej do 15 sierpnia. 

Pełne wytyczne na stronie brytyjskiego rządu

W związku ze wzrostem przypadków koronawirusa w niektórych rejonach Wielkiej Brytanii, np. w Aberdeen, Leicester, Greater Manchester, East Lancashire i West Yorkshire, wprowadzone zostały lokalne ograniczenia. Pełne wytyczne nt. tzw. lokalnych lockdownów na stronie brytyjskiego rządu.

Osoby przybywające do Wielkiej Brytanii

Od 8 czerwca w Wielkiej Brytanii obowiązują zasady 14-dniowej kwarantanny dla osób przybywających z zagranicy (zakaz chodzenia do pracy, szkoły, miejsc publicznych oraz korzystania z transportu publicznego i taksówek; osoby te nie powinny także przyjmować gości, w tym rodziny i znajomych, chyba że w celu otrzymania niezbędnej pomocy). Osoby te muszą wypełnić formularz (contact locator form), w którym wskazują informacje na temat miejsca swojego przebywania. Rekomendowane jest zainstalowanie przez nich aplikacji NHS Covid-19. W przypadku nieprzestrzegania zasad kwarantanny na takie osoby będą nałożone mandaty w wysokości 1 tys. GBP na terenie Anglii i Irlandii Płn. i 480 GBP w Szkocji, a w skrajnych przypadkach możliwe jest wydalenie z Wielkiej Brytanii. Kara za niewypełnienie formularza wynosi 100 GBP. Kara za brak aktualizacji miejsca pobytu w kwarantannie (w szczególnych przypadkach) to 3200 GBP. Władze regionalne mogą wprowadzić swoje własne rozwiązania w tej sprawie. Na terenie zostają utworzone spot checks, które będą zajmowały się kontrolowaniem, czy osoby przebywają w samoizolacji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie brytyjskiego rządu. Od 10 lipca osoby przybywające do Anglii nie muszą poddawać się 14-dniowej kwarantannie jeśli przybywają z krajów znajdujących się na liście tzw. korytarzy podróży, w tym m.in. z Polski, i jeśli w przeciągu 14 dni przed przybyciem do Anglii przebywały tylko w krajach objętych na ww. liście. 

Lista wyjątków spod zasad kwarantanny.

Objawy koronawirusa

Zalecane jest bezwzględne pozostanie w domu przez 10 dni osoby, która otrzymuje pozytywny test na obecność koronawirusa i/lub ma następujące objawy:

  • podwyższoną temperaturę i/lub
  • nowo nabyty, ciągły kaszel
  • zaburzenia węchu lub smaku

Wszystkie osoby mieszkające z osobą zarażoną koronawirusem muszą pozostać w domu przez 14 dni od dnia zachorowania przez tę osobę lub od dnia zgłoszenia się przez nią na test. Wytyczne na stronie brytyjskiego rządu.

W przypadku wątpliwości zalecana jest konsultacja poprzez serwis NHS. Istnieje także możliwość rozmowy pod numerem 111. Nie należy iść do przychodni, apteki czy szpitala.

System śledzenia kontaktów (test and trace system)

Począwszy od 28 maja 2020 na terenie Wielkiej Brytanii zostały uruchomione różne systemy identyfikowania osób zarażonych. W Anglii uruchomiono system śledzenia kontaktów (test and trace system). Podstawowym jego założeniem jest, by każdy, kto ma objawy COVID-19, poddał się testowi. Po potwierdzeniu, że dana osoba znalazła się w bezpośredniej bliskości osoby wykazującej objawy wirusa przez min. 15 minut bez noszenia sprzętu ochronnego, będzie ona podlegała kwarantannie. Za kontakt z osobą zakażoną uważa się każdy kontakt, który nastąpił na dwa dni przed wystąpieniem objawów u osoby zakażonej lub do siedmiu dni po pojawieniu się objawów. Osoba taka otrzyma SMS, email lub telefon z informacją o konieczności samoizolacji; ta początkowo jest dobrowolna, ale rząd rozważa, by uczynić ją obowiązkową oraz wprowadzić kary za nieprzestrzeganie jej. 

Szczegółowe informacje na stronie brytyjskiego rządu.

Komu przysługuje test

Szczegółowe informacje na stronie brytyjskiego rządu.

Zalecenia dla osób przebywających w Wielkiej Brytanii

Rząd brytyjski opublikował wytyczne dotyczące dystansowania społecznego dla wszystkich osób przebywających w Wielkiej Brytanii oraz w celu ochrony osób starszych i osób o podwyższonym ryzyku

Dostępna na stronie rządowej jest również polska wersja językowa.

Osoby o podwyższonym ryzyku zakażenia są instruowane, aby pozostawać w domu tak często, jak to możliwe, a jeśli osoby te opuszczają dom, to powinny zachować szczególną ostrożność, aby zminimalizować kontakt z osobami spoza swojego gospodarstwa domowego lub bańki wsparcia.

Sieci sklepów spożywczych wprowadziły ograniczenia sprzedaży produktów. Londyńskie metro zredukowało znacznie ilość połączeń i zamknęło część stacji w celu zmniejszenia ilości podróżujących i zwiększenia możliwości dojazdu dla osób, które tego potrzebują, czyli np. pracownicy służby zdrowia. Redukowane są również połączenia koleją i autobusami w innych częściach kraju. Obowiązkowe jest zakrywanie twarzy (noszenie maseczek) podczas podróży komunikacją publiczną. 

Kampania NHS podkreśla środki prewencyjne, które znacznie ograniczają ryzyko zachorowań, takie jak:

  • Częste mycie rąk ciepłą wodą i mydłem – przez min. 20 sekund
  • Mycie rąk po wejściu do pracy/domu
  • Używanie żelu antybakteryjnego
  • Zakrywanie nosa oraz ust chusteczką bądź rękawem zamiast dłońmi
  • Natychmiastowe wyrzucanie zużytych chusteczek oraz mycie rąk
  • Unikanie bliskiego kontaktu z ludźmi, którzy są chorzy

Od 1 czerwca szkoły w Anglii mają możliwość ponownego otwarcia dla niektórych uczniów. Przedszkola, zerówka (reception), 1. i 6. klasy są pierwszymi rocznikami, które mogą powrócić do szkół. 15 czerwca szkoły średnie zaczęły zapewniać lekcje w trybie fizycznej obecności w szkole dla klas 10. i 12. Wszystkie szkoły w Walii zostaną ponownie otwarte dla uczniów 29 czerwca, a semestr letni zostanie przedłużony do 27 lipca.

Minister edukacji Gavin Williamson potwierdził, że rodzice mogą otrzymać karę grzywny, jeśli ich dzieci nie zostaną posłane do szkoły w nowym roku szkolnym, czyli od września br. Został opublikowany plan zawierający wskazówki dla szkół dot. ich otwarcia.

Ministerstwo edukacji ogłosiło także, że z końcem lipca 2020 zostają zniesione limity wielkości klas w nauczaniu przedszkolnym i żłobkach.

Szczegółowe informacje na stronie brytyjskiego rządu.

W razie potrzeby diagnozy przez lekarza, wszyscy pacjenci, także obywatele zagraniczni, nie podlegają kosztom diagnostyki (nawet w przypadku negatywnego rezultatu) oraz leczenia (w przypadku rozpoznania choroby).

W celu uzyskania dalszych informacji, zachęcamy do korzystania z zaufanych źródeł dedykowanych osobom przebywającym w SzkocjiIrlandii PółnocnejWalii, oraz Anglii.

Grupy podwyższonego ryzyka

• Osoby powyżej 70. roku życia
• Osoby z chorobami przewlekłymi
• Kobiety w ciąży
• Osoby z osłabionym układem odpornościowym

Zalecenia rządu dla przedsiębiorców, osób samozatrudnionych oraz osób dotkniętych finansowo

W związku z zaistniałą sytuacją rząd brytyjski opublikował zalecenia dla przedsiębiorców oraz osób samozatrudnionych oraz ogłosił szereg działań mających na celu wsparcie osób dotkniętych finansowo