W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Koronawirus w Wielkiej Brytanii – zalecenia dla mieszkańców oraz podróżujących

22.09.2020

Informacje na temat koronawirusa (SARS-CoV-2) oraz liczby zachorowań na COVID-19 na terenie Wielkiej Brytanii wraz z zaleceniami dla osób przebywających, bądź planujących podróż do Zjednoczonego Królestwa.

Informacje dotyczące koronawirusa

Ostatnia aktualizacja: 22.09.2020.

Sytuacja w Wielkiej Brytanii

Na całym obszarze Wielkiej Brytanii zidentyfikowano obecnie blisko 400 000 przypadków zachorowań spowodowanych koronawirusem. Wprowadzony został system poziomów alarmowych COVID (od 1 do 5, gdzie 1 to całkowity brak wirusa, a 5 oznacza stan całkowitej niewydolności służby zdrowia) zależny od wskaźnika R. Obecnie Wielka Brytania znajduje się na poziomie 4, oznaczającym, że transmisja wirusa jest bardzo wysoka lub wzrasta gwałtownie. Władze brytyjskie uruchomiły także specjalną stronę odpowiadającą na wszelkie pytania związane z koronawirusem (w języku angielskim).

Powrót do pracy

Obecnie rząd zaleca, aby pracownicy biurowi pozostali w domach i pracowali z domu, jeśli to możliwe. Osoby, które nie mogą pracować z domu, np. pracownicy budowlani, pracownicy usług i służby zdrowia mogą kontynuować pracę z dotychczasowych miejsc pracy. 

  • W celu odbycia podróży do pracy zaleca się transport samochodem, rowerem lub pieszo, tak, aby uniknąć nadmiernego obciążania środków transportu publicznego. 

Opuszczanie miejsca zamieszkania

Od 1 czerwca na terenie Anglii rozszerzone zostają możliwości spotkań z członkami innych gospodarstw domowych i uprawiania sportu poza miejscem zamieszkania.

Rząd brytyjski przypomina, że najlepszym sposobem na walkę z koronawirusem jest pozostanie w domu jako czynność domyślna, lecz dozwolone jest przebywanie na dworze bez ograniczeń czasowych, z zastosowaniem zasad dystansu społecznego. 

ZASADA 6 OSÓB

Od 14 września na terenie Anglii ogranicza się do 6 liczbę osób, które mogą się spotykać w ramach jednej grupy. Dotyczy to spotkań zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń. Zasada 6 osób, zastępuje dotychczasową zasadę spotkań w grupach 30 osób oraz pozwolenie na spotkania dwóch gospodarstw domowych mogących spotykań się wewnątrz pomieszczeń. Obydwie zasady przestają obowiązywać  i zostają zastąpione jedną zasadą 6 osób.

Złamanie zasady 6 osób może wiązać się z nałożeniem mandatu przez policję.

Przewiduje się wyjątki od zasady 6 osób, takie jak:

- jedno gospodarstwo domowe lub bańka wsparcia większa niż 6 osób mogą się spotykać;

- miejsca kultu, siłownie, restauracje oraz inne lokale usługowe mogą przyjmować łącznie więcej niż 6 osób, jednak pojedyncze grupy osób w tych miejscach nie mogą przekraczać 6 osób i osoby z tych grup nie powinny się ze sobą stykać;

-  szkoły oraz miejsca pracy są wyłączone z tej zasady;

- pogrzeby, na których zachowane są zasady bezpieczeństwa mogą być organizowane w grupach do 30 osób;

- wesela, na których zachowane są zasady bezpieczeństwa mogą być organizowane w grupach do 15 osób (do 28 września w grupach do 30 osób).

W Szkocji od 14 września wprowadzone zostają następujące ograniczenia:

- dozwolone są spotkania nie więcej niż 6 osób z dwóch gospodarstw domowych, zarówno w przestrzeni zamkniętej, jak i na zewnątrz (nie wlicza się dzieci do 12 r.ż.); przewidziano wyjątki: m.in. wesela i pogrzeby, w których udział może wziąć 20 osób.

- wydarzenia sportowe jak i inne planowane wydarzenia odbywają się bez udziału publiczności.

Od 13 czerwca dorośli mieszkający samotnie oraz rodzice samotnie wychowujący niepełnoletnie dzieci w Anglii mogą, w ramach tzw. "bańki wsparcia" ("support bubble") spotykać się w domu z osobami z innego gospodarstwa domowego bez zachowywania dystansu. Wszystkie osoby w "bańce wsparcia" mogą zachowywać się tak, jakby mieszkały w tym samym gospodarstwie domowym. Jedna osoba może być w takiej bańce tylko z jednym innym gospodarstwem domowym.

Podczas wyjścia poza dom należy trzymać dystans 2m od drugiej osoby. Jeśli nie jest to możliwe, to od 4 lipca należy trzymać dystans co najmniej 1m od drugiej osoby. Wyjątkiem jest przebywanie z osobami, z którymi się mieszka, osoby z którymi tworzy się bańkę wsparcia lub ze współpracownikami.  W razie zaobserwowania nielegalnych zgromadzeń policja może „pouczyć” ludzi, aby powrócili do domu lub się rozproszyli. Może też zostać nałożona grzywna lub, w ekstremalnych przypadkach, nastąpić areszt.

W Walii grupy do 30 osób mogą spotykać się na świeżym powietrzu, przestrzegając przy tym zasad dystansowania społecznego.

W Irlandii Północnej do 15 przedstawicieli różnych gospodarstw domowych może spotykać się na świeżym powietrzu, z zachowaniem 1m odległości.

Od 8 sierpnia obowiązkowe jest zasłanianie twarzy m.in. w domach pogrzebowych, kinach, teatrach, muzeach, bibliotekach, galeriach, miejscach kultu, a także w wielu innych krytych pomieszczeniach. Od 24 lipca w sklepach w UK obowiązkowe jest zasłanianie twarzy. Od 15 czerwca w Anglii obowiązkowe jest zasłanianie twarzy podczas podróży transportem publicznym. Brytyjski rząd zaleca, aby w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa zasłaniać twarz w innych zamkniętych przestrzeniach publicznych, gdzie osoby spotykają się z innymi niż normalnie ludźmi.

Od 1 czerwca na terenie Anglii mogą być otwarte salony samochodowe i wszystkie punkty handlowe na otwartym powietrzu, a od 15 czerwca otwarte są wszystkie pozostałe sklepy detaliczne, a także ogrody zoologiczne i kina samochodowe. Od 4 lipca puby, restauracje, salony fryzjerskie, kina, muzea, galerie, hotele, pensjonaty kempingi, biblioteki, siłownie na świeżym powietrzu i wesoła miasteczka mogą otworzyć swoje lokale, jeśli będą przestrzegać odpowiednich wytycznych. Także kościoły i inne świątynie mogą być otwarte dla wiernych, jednak z limitem osób. Tam, kiedy to możliwe, zaleca się zamawianie towarów w sklepach online. 25 lipca otwarto obiekty sportowe, takich jak siłownie, studia fitness i taneczne oraz baseny kryte. 15 sierpnia otwarto kręgielnie, lodowiska i kasyna, a także stopniowe rozpoczęto otwieranie centrów konferencyjnych, wystawienniczych i występów dla mniejszej ilości osób. 

Od 24 września puby i restauracje mogą obsługiwać klientów tylko przy stolikach. Restauracje i puby muszą muszą być zamykane o godz. 22.00. 

Pełne wytyczne na stronie brytyjskiego rządu

W związku ze wzrostem przypadków koronawirusa w niektórych rejonach Wielkiej Brytanii wprowadzone zostały lokalne ograniczenia. Pełne wytyczne nt. tzw. lokalnych lockdownów na stronie brytyjskiego rządu.

Osoby przybywające do Wielkiej Brytanii

Aktualnie osoby przybywające do Anglii nie muszą poddawać się 14-dniowej kwarantannie, jeśli przybywają z krajów znajdujących się na liście tzw. korytarzy podróży, w tym m.in. z Polski, i jeśli w przeciągu 14 dni przed przybyciem do Anglii przebywały tylko w krajach znajdujących się na tej liście. Szczegółowe informacje są dostępne na tej stronie.

Od 15 sierpnia z listy krajów będących korytarzami podróży zostały usunięte m.in. Francja, Holandia czy Malta. Osoby podróżujące do Wielkiej Brytanii z Polski drogą lądową przez Francję, Holandię lub/i Belgię będą musiały poddać się 14-dniowej samoizolacji jeśli podczas podróży przez te kraje:

·         Kierowca lub pasażer samochodu wyszli z pojazdu i mieli styczność z innymi osobami (np. podczas wizyty w toalecie lub podróży promem);

·         W tym kraju dosiadł się nowy pasażer.

 

Nie ma potrzeby samoizolacji w Anglii jeśli podczas tranzytu przez Francję, Holandię lub/i Belgię pojazd nie zatrzymywał się, nikt z niego nie wysiadał, ani się nie dosiadał, a dalsza podróż kontynuowana była Eurotunellem z Calais do Folkestone (gdzie nie ma konieczności opuszczania auta podczas przeprawy, w przeciwieństwie do podróżowania promem).

 

Niezależnie od tego z jakiego kraju przybywa się do Anglii – obowiązkowe jest wypełnienie Formularza Lokacyjnego – Public Health Passenger Locator Form. Formularz należy wypełnić na TEJ stronie najwcześniej na 48 godzin przed przybyciem do Anglii.

Lista wyjątków spod zasad kwarantanny.

Objawy koronawirusa

Zalecane jest bezwzględne pozostanie w domu przez 10 dni osoby, która otrzymuje pozytywny test na obecność koronawirusa i/lub ma następujące objawy:

  • podwyższoną temperaturę i/lub
  • nowo nabyty, ciągły kaszel
  • zaburzenia węchu lub smaku

Wszystkie osoby mieszkające z osobą zarażoną koronawirusem muszą pozostać w domu przez 14 dni od dnia zachorowania przez tę osobę lub od dnia zgłoszenia się przez nią na test. Wytyczne na stronie brytyjskiego rządu.

W przypadku wątpliwości zalecana jest konsultacja poprzez serwis NHS. Istnieje także możliwość rozmowy pod numerem 111. Nie należy iść do przychodni, apteki czy szpitala.

System śledzenia kontaktów (test and trace system)

Począwszy od 28 maja 2020 na terenie Wielkiej Brytanii zostały uruchomione różne systemy identyfikowania osób zarażonych. W Anglii uruchomiono system śledzenia kontaktów (test and trace system). Podstawowym jego założeniem jest, by każdy, kto ma objawy COVID-19, poddał się testowi. Po potwierdzeniu, że dana osoba znalazła się w bezpośredniej bliskości osoby wykazującej objawy wirusa przez min. 15 minut bez noszenia sprzętu ochronnego, będzie ona podlegała kwarantannie. Za kontakt z osobą zakażoną uważa się każdy kontakt, który nastąpił na dwa dni przed wystąpieniem objawów u osoby zakażonej lub do siedmiu dni po pojawieniu się objawów. Osoba taka otrzyma SMS, email lub telefon z informacją o konieczności samoizolacji; ta początkowo jest dobrowolna, ale rząd rozważa, by uczynić ją obowiązkową oraz wprowadzić kary za nieprzestrzeganie jej. 

Szczegółowe informacje na stronie brytyjskiego rządu.

Komu przysługuje test

Szczegółowe informacje na stronie brytyjskiego rządu.

Zalecenia dla osób przebywających w Wielkiej Brytanii

Rząd brytyjski opublikował wytyczne dotyczące dystansowania społecznego dla wszystkich osób przebywających w Wielkiej Brytanii oraz w celu ochrony osób starszych i osób o podwyższonym ryzyku

Dostępna na stronie rządowej jest również polska wersja językowa.

Osoby o podwyższonym ryzyku zakażenia są instruowane, aby pozostawać w domu tak często, jak to możliwe, a jeśli osoby te opuszczają dom, to powinny zachować szczególną ostrożność, aby zminimalizować kontakt z osobami spoza swojego gospodarstwa domowego lub bańki wsparcia.

Londyńskie metro zredukowało znacznie ilość połączeń i zamknęło część stacji w celu zmniejszenia ilości podróżujących i zwiększenia możliwości dojazdu dla osób, które tego potrzebują, czyli np. pracownicy służby zdrowia. Redukowane są również połączenia koleją i autobusami w innych częściach kraju. Obowiązkowe jest zakrywanie twarzy (noszenie maseczek) podczas podróży komunikacją publiczną. 

Kampania NHS podkreśla środki prewencyjne, które znacznie ograniczają ryzyko zachorowań, takie jak:

  • Częste mycie rąk ciepłą wodą i mydłem – przez min. 20 sekund
  • Mycie rąk po wejściu do pracy/domu
  • Używanie żelu antybakteryjnego
  • Zakrywanie nosa oraz ust chusteczką bądź rękawem zamiast dłońmi
  • Natychmiastowe wyrzucanie zużytych chusteczek oraz mycie rąk
  • Unikanie bliskiego kontaktu z ludźmi, którzy są chorzy

Został opublikowany plan zawierający wskazówki dla szkół dot. ich otwarcia.

Ministerstwo edukacji ogłosiło także, że z końcem lipca 2020 zostają zniesione limity wielkości klas w nauczaniu przedszkolnym i żłobkach.

Szczegółowe informacje na stronie brytyjskiego rządu.

W razie potrzeby diagnozy przez lekarza, wszyscy pacjenci, także obywatele zagraniczni, nie podlegają kosztom diagnostyki (nawet w przypadku negatywnego rezultatu) oraz leczenia (w przypadku rozpoznania choroby).

W celu uzyskania dalszych informacji, zachęcamy do korzystania z zaufanych źródeł dedykowanych osobom przebywającym w SzkocjiIrlandii PółnocnejWalii, oraz Anglii.

Grupy podwyższonego ryzyka

• Osoby powyżej 70. roku życia
• Osoby z chorobami przewlekłymi
• Kobiety w ciąży
• Osoby z osłabionym układem odpornościowym

Zalecenia rządu dla przedsiębiorców, osób samozatrudnionych oraz osób dotkniętych finansowo

W związku z zaistniałą sytuacją rząd brytyjski opublikował zalecenia dla przedsiębiorców oraz osób samozatrudnionych oraz ogłosił szereg działań mających na celu wsparcie osób dotkniętych finansowo