W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe informacje

Nasza Misja

Dbamy o zdrowe warunki życia, pracy, nauki i odpoczynku mieszkańców Mazowsza i wszystkich osób przebywającym na terenie województwa mazowieckiego. Nadzorujemy i kreujemy działania mające na celu dobro i zdrowie publiczne obywateli. Naszym zadaniem jest ochrona przed zdarzeniami niekorzystnie wpływającymi na życie Polaków oraz minimalizowanie ich skutków.

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie, wspólnie z 38 Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi i Graniczną Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, sprawuje nadzór sanitarny nad ponad 5 milionami mieszkańców województwa mazowieckiego.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz.195) Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

  •     higieny środowiska,
  •     higieny pracy w zakładach pracy,
  •     higieny radiacyjnej,
  •     higieny procesów nauczania i wychowania,
  •     higieny wypoczynku i rekreacji,
  •     zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
  •     higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne - w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Realizowanie określonych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, wykonywaniu badań laboratoryjnych, prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.

Obejmujemy monitoringiem ponad 76 tysięcy obiektów produkujących i wprowadzających żywność na rynek.

Nadzorem sanitarnym obejmujemy 12 tys. podmiotów lecznictwa zamkniętego, otwartego oraz gabinetów lekarskich i stomatologicznych.

Pion higieny pracy kontroluje ponad 18 tysięcy zakładów, w których zatrudnionych jest ok. 720 tysięcy pracowników.

Uczestniczymy we wszystkich ważniejszych programach edukacji zdrowotnej dzieci, młodzieży i dorosłych. Są to między innymi "Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS", "Trzymaj Formę!", "Skąd się biorą produkty ekologiczne".

Dostosowując się do standardów unijnych, zmodernizowaliśmy laboratoria oraz wyposażyliśmy je w nowoczesną aparaturę, wprowadzając jednocześnie najnowsze metody badawcze.

Laboratorium pracuje zgodnie z systemem zarządzania opartym na wymaganiach normy PN – EN ISO/IEC 17025. Dział Laboratoryjny WSSE w Warszawie posiada certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 537.

{"register":{"columns":[]}}