W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe informacje

Nasza misja

Nadzorujemy i kreujemy działania mające na celu dobro i zdrowie publiczne obywateli. Naszym zadaniem jest minimalizowanie skutków zdarzeń niekorzystnie wpływających na życie Polaków – informujemy, aktywizujemy i edukujemy.

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie, wspólnie z 38 Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi i Graniczną Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, sprawuje nadzór sanitarny nad ponad 5 milionami mieszkańców województwa mazowieckiego.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011 r. nr 212, poz. 1263) Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

  •     higieny środowiska,
  •     higieny pracy w zakładach pracy,
  •     higieny radiacyjnej,
  •     higieny procesów nauczania i wychowania,
  •     higieny wypoczynku i rekreacji,
  •     zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
  •     higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne - w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Realizowanie określonych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, wykonywaniu badań laboratoryjnych, prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.

Obejmujemy monitoringiem ponad 40 tysięcy obiektów produkujących i wprowadzających żywność na rynek.

Nadzorem sanitarnym obejmujemy ponad 4500 placówek lecznictwa zamkniętego, otwartego oraz gabinetów lekarskich i stomatologicznych.

Pion higieny pracy kontroluje ponad 17 tysięcy zakładów, w których zatrudnionych jest ok. 620 tysięcy pracowników.

Uczestniczymy we wszystkich ważniejszych programach edukacji zdrowotnej dzieci, młodzieży i dorosłych. Są to między innymi "Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu", "Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS", "Trzymaj Formę!".

Dostosowując się do standardów unijnych, zmodernizowaliśmy laboratoria oraz wyposażyliśmy je w nowoczesną aparaturę, wprowadzając jednocześnie najnowsze metody badawcze.

Pracujemy zgodnie z systemem zarządzania opartym na wymaganiach normy PN – EN ISO/IEC 17025. Dział Laboratoryjny WSSE w Warszawie posiada certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 537.