W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Spotkanie mazowieckiej inspekcji sanitarnej z udziałem Wojewody Mazowieckiego i przedstawicieli Głównego Inspektora Sanitarnego – przygotowania do czwartej fali SARS-CoV-2.

03.09.2021

Omówienie bieżących działań państwowej inspekcji sanitarnej na terenie województwa, przygotowania organizacji pracy w poszczególnych stacjach sanitarnych przed rozpoczynającym się jesiennym wzrostem zachorowań na COVID19, współpraca poszczególnych oddziałów merytorycznych i najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed państwową inspekcją sanitarną w najbliższych miesiącach – to główne tematy, którym poświęcona była narada państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych regionu z udziałem dr Konstantego Radziwiłła, Wojewody Mazowieckiego oraz dr n.med. Przemysława Rzodkiewicza, Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. W spotkaniu uczestniczyła również Marietta Rasielewska, Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

Wojewoda Mazowiecki oraz Państwowy Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Sanitarny siedzą przy stole prezydialnym podczas narady. Przemawia Wojewoda Konstanty Radziwiłł.

Narada poświęcona została omówieniu zasad współpracy poszczególnych pionów merytorycznych wojewódzkiej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Analiza dotychczasowej pracy podczas pandemii, przeprowadzona przez kierowników merytorycznych oddziałów WSSE w Warszawie, pozwoliła dostrzec obszary w organizacji działań, które należy poprawić i wzmocnić oraz te, które działały bez zarzutu i mogą być wzorem i wskazówką dla kolegów z innych powiatowych placówek. To szczególnie ważne tuż przed czekającą nas czwartą falą pandemii koronawirusa.

Odbyły się też szkolenia z zakresu nowoczesnego zarządzania projektami i zarządzania zasobami ludzkimi w systemie ochrony zdrowia, poprowadzone przez dr hab. Pawła Wyrozębskiego prof. SGH i dr Agnieszkę Wyrozębską oraz przez dr hab. Tomasza Rostkowskiego prof. SGH.

W panelu dyskusyjnym dotyczącym przygotowań województwa mazowieckiego do czwartej fali zachorowań na COVID19 udział wzięli zaproszeni goście – dr Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki oraz Marietta Rasielewska, Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

Konstanty Radziwiłł podziękował obecnym inspektorom za dotychczasową, ogromną pracę włożoną w działania na rzecz zwalczania pandemii. Szczególnie mocno podkreślił rolę szeregowych pracowników stacji sanitarnych, którzy z wielkim zaangażowaniem od ponad półtora roku prowadzą dochodzenia epidemiologiczne, identyfikują osoby z kontaktu, czy też prowadzą badania laboratoryjne identyfikujące wirusa i jego mutacje.

Jednocześnie Wojewoda podziękował obecnym inspektorom za to, iż mimo intensywnej pracy przy COVID19 udało się zachować na Mazowszu całą bieżącą działalność ustawową. Mimo ogromnego obciążenia COVID19 powiatowi inspektorzy sanitarni starali się sprostać wszystkim obowiązkom wynikającym z zakresu podstawowej, ustawowej działalności państwowej inspekcji sanitarnej i reagowali na bieżąco na sprawy mogące zagrozić innym obszarom bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców regionu.

Konstanty Radziwiłł przekazał wyrazy uznania za sprawną i bardzo bliską współpracę Mazowieckiej Inspekcji Sanitarnej z Urzędem Wojewódzkim. Wojewoda podkreślił, że jakość tej współpracy była na najwyższym poziomie, wpisując pozytywnie w większą całość – uzupełniających się działań wszystkich służb zespolonych.

Wojewoda Mazowiecki przedstawił zebranym słuchaczom swoje rekomendacje na najbliższe tygodnie. Zwrócił uwagę na rolę inspekcji w dostarczaniu mieszkańcom regionu wiarygodnych, sprawdzonych i rzetelnych informacji na temat koronawirusa i działań podejmowanych w celu zwalczenia pandemii z wiarygodnych źródeł, m.in. z Ministerstwa Zdrowia, GIS, WHO, CDC, ECDC.

- Istotne jest rzetelne informowanie o szczepieniach ochronnych przeciwko COVID19, ponieważ szczepionka to najskuteczniejsza i bezpieczna forma zabezpieczenia się przed chorobą i jej skutkami. – powiedział Konstanty Radziwiłł.  - Podniesienie poziomu wyszczepialności populacyjnej na tyle, by wirus nie był groźny dla tych, którzy zaszczepić się nie mogą, jest celem, którego osiągnięcie jest konieczne, aby uchronić mieszkańców Mazowsza przed ryzykami związanymi z zachorowaniem na COVID.  – dodał Wojewoda Mazowiecki. Obecnie poziom ten jest zbyt niski, by zatrzymać jesienią czwartą falę zachorowań. Z danych przekazanych przez wojewodę wynika, że w tej chwili około 60% mieszkańców Mazowsza jest w pełni zaszczepionych kompletną dawką szczepionki. To ciągle zbyt mało, by uniknąć wzrostu zachorowań w regionie.

Marietta Rasielewska, Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIS przekazała podziękowania za realizowaną dotychczas pracę na rzecz zwalczania pandemii oraz przedstawiła informacje o pracy w systemie SEPIS, który w ostatnich miesiącach pozwolił zwiększyć efektywność działań inspekcji sanitarnej.

Przemysław Rzodkiewicz, Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wyróżnił trzy priorytety działania mazowieckiej inspekcji sanitarnej. To sprawne prowadzenie wywiadów epidemiologicznych w celu ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa, przekazywanie rzetelnych informacji o sczepieniach ochronnych oraz prowadzenie działań na rzecz zdrowia mieszkańców Mazowsza i informowanie o nich.

(jn,pr)

Zdjęcia (5)