W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja Dostępności ZER MSWiA

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ZAKŁADU EMERYTALNO-RENTOWEGO MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia częściową dostępność swojej strony internetowej, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych: www.gov.pl/zermswia

Data publikacji stron internetowych: 2010-06-29

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-08-18

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń: 

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: 
  • pochodzą z różnych źródeł, 
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, 
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, 
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, 
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, 
  • brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie.

Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

Oświadczenie sporządzono w dniu: 2021-03-31, na podstawie analizy przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Oświadczenie zweryfikowano i zaktualizowano w dniu: 2024-05-10, na podstawie analizy przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Na stronach internetowych można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Strony internetowe posiadają możliwość zmiany kontrastu.

Aplikacje mobilne

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA obecnie nie udostępnia żadnych aplikacji mobilnych.

Dokumenty w formie plików PDF

Część dokumentów w ramach serwisów internetowych zawiera załączniki dostarczone z zewnątrz. Niestety plików tych nie możemy już zmienić. W sytuacji zainteresowania danym plikiem i udostępnienia jego treści prosimy o kontakt pod adresem:
koordynator.dostepnosci@zer.mswia.gov.pl.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku wystąpienia problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Śledź, adres poczty elektronicznej koordynator.dostepnosci@zer.mswia.gov.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 47 725 60 42. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formie alternatywnej określając formę przekazania tej informacji, na przykład: odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. 

Żądanie powinno dodatkowo zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu,
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

 1. Wejście do Punkt Obsługi Klienta Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA (zwany dalej „POK”), znajduje się w budynku dyżurki przy wejściu głównym od ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie. Dojście do POK nie posiada przeszkód architektonicznych. Budynek dyżurki nie posiada toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuację lub uratowanie w inny sposób. Pomieszczenie POK nie jest przystosowane do obsługi osób na wózkach inwalidzkich. POK dysponuje przenośną pętlą indukcyjną umożliwiającą obsługę osób słabosłyszących. Urządzenie współpracuje z aparatami słuchowymi posiadającymi cewkę indukcyjną T-COIL.
 2. Wejście główne na teren, na którym jest zlokalizowana siedziba Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie, przez dyżurkę przy wejściu głównym. Budynek jest wyposażony w system kontroli dostępu (SKD) i posiada schody zewnętrzne, nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz nie ma zamontowanego urządzenia do podnoszenia wózka dla osób niepełnosprawnych. Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA zajmuje pomieszczenia na kondygnacjach od piwnicy do pierwszej kondygnacji. Budynek posiada dwa dźwigi osobowe z dostępem do wszystkich kondygnacji. Ciągi komunikacyjne w budynku nie posiadają przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków, itp. Zapewniona jest właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku i dostęp do pomieszczeń. Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuację lub uratowanie w inny sposób. Budynek posiada toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych na poziomie parteru. W okolicy wejść do budynku oraz na parkingu wewnętrznym przed budynkiem nie ma wyznaczonych i oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 
 3. Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej 17 w Warszawie posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dojście do podjazdu nie posiada przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków, itp. Budynek jest wyposażony w systemy: kontroli dostępu (SKD) oraz w dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO). Budynek posiada dwa dźwigi osobowe z dostępem do wszystkich kondygnacji. Na ciągach komunikacyjnych w budynku nie ma przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków, itp. Zapewniona jest także właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku i dostęp do pomieszczeń. Budynek posiada na siódmym piętrze toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. W okolicy wejścia do budynku oraz na parkingu nie ma wyznaczonego i oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuację lub uratowanie w inny sposób. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne, ewakuacyjne).

Zespół lubelski w Lublinie, ul. Narutowicza 73 w Lublinie

Wejście do pomieszczeń Punktu Obsługi Klienta Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA oraz zespołu lubelskiego znajduje się na pierwszym piętrze budynku Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Narutowicza 73. Wejście na teren Komendy możliwe jest przez furtkę z domofonem. Pracownik Komendy udziela informacji i wskazówek jak dojść do Punktu Obsługi Klienta. Do wejścia prowadzą schody zewnętrzne z poręczą. Wejście nie podsiada podjazdów oraz urządzenia do podnoszenia wózka dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada schody wewnętrzne, ale nie ma windy. Budynek jest nieprzystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze i nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuację lub uratowanie w inny sposób. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne, ewakuacyjne). Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością jest wyznaczone na parkingu Komendy Wojewódzkiej Policji po lewej stronie od wejścia głównego. Dojście z parkingu do budynku ciągiem pieszym. Istnieje możliwość podjechania do wejścia do Punktu Obsługi Klienta po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Zespół lubelski w Zamościu, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2 w Zamościu

Wejście do pomieszczeń zajmowanych na drugim piętrze przez zespół lubelski w Zamościu znajduje się od strony ul. Wyszyńskiego, w budynku Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Do ogólnodostępnej części budynku Komendy Miejskiej Policji w Zamościu (wejście główne) można dostać się po schodach lub za pomocą podjazdu dla wózków. Drzwi do budynku są przesuwne, wyposażone w czujniki ruchu i otwarte całodobowo. W ogólnodostępnym holu, na wprost wejścia, znajduje się punkt informacyjny dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. W holu głównym, na poziomie parteru, znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek posiada dźwig osobowy z dostępem do wszystkich kondygnacji. Przeszkody architektoniczne występują bezpośrednio w drzwiach do pomieszczeń zajmowanych przez zespół w postaci progów i niewłaściwej szerokości drzwi. Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuację lub uratowanie w inny sposób. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne, ewakuacyjne). Przy budynku nie ma wyznaczonego o oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Zespół podlaski w Białymstoku, ul. Henryka Sienkiewicza 65 w Białymstoku

Wejście do pomieszczeń Punktu Obsługi Klienta Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA oraz zespołu podlaskiego znajduje się na parterze budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 65. Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego po prawej i lewej  stronie znajdują się poręcze. Pochylnia dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku, znajduje się po lewej stronie przy wejściu głównym.

Pochylnia prowadzi do wejścia głównego do budynku. Przed pochylnią dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności, na ścianie budynku, po lewej stronie zainstalowany został dzwonek przywoławczy oraz tabliczka informacyjna z napisem w alfabecie Braille`a. Natomiast po lewej stronie przy drzwiach wejściowych znajduje się wideo domofon.

W holu głównym znajduje się punkt recepcyjny, w którym odbywa się punkt kontroli ruchu osobowego. Punkt recepcyjny znajduje się po prawej stronie od wejścia. Na szybie recepcji po lewej stronie znajduje się tabliczka informacyjna "Punkt recepcyjny" z napisem w alfabecie Braille`a. Personel punktu recepcyjnego nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W ciągach komunikacyjnych w budynku są przeszkody architektoniczne w postaci progów i schodów. Brak jest zamontowanego urządzenia do podnoszenia wózka dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych na poziomie parteru (przy recepcji). Przed wejściem do budynku wyznaczone są i oznakowane prawidłowo dwa miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku Komendy Wojewódzkiej Policji są oznaczenia w alfabecie Braille’a:

 • tabliczka informacyjna z napisem Dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnościami - zamocowana jest na ścianie budynku, po lewej stronie, przed wjazdem na pochylnię;
 • tabliczka informacyjna z napisem Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami - zamocowana jest nad klamką drzwi do w/w toalety;
 • tabliczka informacyjna z napisem Punkt Recepcyjny - zamocowana jest na szybie Punktu Recepcyjnego po lewej stronie, tzw. okienka recepcji, znajdującego się w holu głównym;
 • oznaczenie usługi tłumacza polskiego języka migowego dla klientów Komendy Wojewódzkiej Policji znajduje się na szybie punktu recepcyjnego po lewej stronie, tzw. okienka recepcji, znajdującego się w holu głównym.

 Zespół pomorski w Gdańsku, ul. Okopowa 15 w Gdańsku

Wejście do pomieszczeń zajmowanych na parterze przez zespół pomorski w Gdańsku znajduje się od ul. Okopowej w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, brak jest windy. Do budynku i przy wejściu na parter znajdują się schody. Brak jest toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuację lub uratowanie w inny sposób. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne, ewakuacyjne). Przed wejściem głównym do budynku nie ma parkingu ani miejsc wyznaczonych do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Zespół warmińsko-mazurski w Olsztynie, ul. Osińskiego 12/13 w Olsztynie

Wejście do pomieszczeń zespołu warmińsko-mazurskiego w Olsztynie znajduje się na wysokim parterze budynku Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przy ul. Osińskiego 12/13, wejście od strony ul. Lengowskiego po schodach. Przed wejściem nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo ani urządzenia do podnoszenia wózka dla osób niepełnosprawnych. Ciągi komunikacyjne nie posiadają przeszkód architektonicznych w postaci progów. W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejścia do pomieszczeń użytkowanych przez zespół nie są wystarczającej szerokości, co utrudnia bądź uniemożliwia dostęp do pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych. Na elewacji budynku przy schodach wejściowych został zamontowany dzwonek przywoływawczy. W okolicach wejścia do budynku są wyznaczone i oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuację lub uratowanie w inny sposób. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne, ewakuacyjne).

Zespół dolnośląski we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 we Wrocławiu

Wejście do pomieszczeń zespołu dolnośląskiego we Wrocławiu znajduje się od strony ul. Podwale 31-33 w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Przed wejściem znajdują się schody, na poziomie chodnika, pod schodami znajduje się wejście, którym można dostać się do windy. Po lewej stronie drzwi  znajduje się dzwonek przywoławczy. W budynku znajduje się dźwig osobowy z dostępem do wszystkich kondygnacji. Pomieszczenia gdzie obsługiwani są klienci zespołu, znajdują się na pierwszym piętrze. Pozostałe pomieszczenia użytkowane przez pracowników Zespołu znajdują się na trzecim piętrze. Ciągi komunikacyjne w budynku pozbawione są przeszkód architektonicznych w postaci progów i uskoków. Brak jest toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuację lub uratowanie w inny sposób. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne, ewakuacyjne). Przed budynkiem, na parkingu od ul. Podwale wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Zespół dolnośląski w Jeleniej Górze, ul. Nowowiejska 43 w Jeleniej Górze

Wejście do pomieszczeń użytkowanych na parterze przez zespół dolnośląski w Jeleniej Górze znajduje się od strony ul. Nowowiejskiej w budynku Komendy Miejskiej Policji. Wejście posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz zamontowane jest urządzenie do podnoszenia wózka dla osób niepełnosprawnych. Po prawej stronie drzwi  znajduje się dzwonek przywoławczy. Brak jest przeszkód architektonicznych w postaci progów i uskoków. Wszystkie ciągi komunikacyjne na parterze nie posiadają przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków, itp. Zapewniona jest także właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku i dostęp do pomieszczeń. Budynek posiada toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych na poziomie parteru. W okolicach wejść do budynku Komendy oraz na parkingu wewnętrznym jest wyznaczone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuację lub uratowanie w inny sposób. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne, ewakuacyjne).

Zespół kujawsko-pomorski w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wielkopolskich 7 w Bydgoszczy

Wejście do pomieszczeń Punkt Obsługi Klienta Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA i  zespół kujawsko-pomorski w Bydgoszczy znajduje się na parterze budynku Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Powstańców Wielkopolskich 7. Wejście nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo ani urządzenia do podnoszenia wózka dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma zamontowanych dźwigów osobowych. W ciągach komunikacyjnych istnieją przeszkody architektoniczne w postaci progów, uskoków i stopni. Nie jest zapewniona właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co uniemożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku i dostęp do pomieszczeń. Budynek nie posiada toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuację lub uratowanie w inny sposób. W okolicach wejść do budynku oraz na parkingu wewnętrznym brak wyznaczonych i oznakowanych miejsce parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

Zespół lubuski w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kwiatowej 10 w Gorzowie Wielkopolskim

Wejście do pomieszczeń Punkt Obsługi Klienta Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA i zespołu lubuskiego znajduje się na parterze budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Kwiatowej 10. Do wejścia głównego prowadzą schody o 7 stopniach. Po prawej stronie schodów znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku. Po lewej stronie drzwi  znajduje się dzwonek przywoławczy. Dojście do podjazdu nie posiada przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków, itp. Ciągi komunikacyjne w budynku nie posiadają przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków. itp. Zapewniona jest także właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń użytkowanych na parterze. Pomieszczenia Zespołu znajdują się na wysokim parterze, gdzie wymagane jest wejście po kilku schodach. Po prawej stronie od drzwi wejściowych znajduje się winda, która pozwala na przemieszczenie się na każdą z kondygnacji budynku. Toalety usytuowane z lewej strony wejścia do windy zostały w pełni dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku. Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuację lub uratowanie w inny sposób. Budynek wyposażony został w tablice informujące o drogach ewakuacji (w postaci piktogramów).  Przed budynkiem, na parkingu przy ul. Sielskiej, wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Zespół wielkopolski w Poznaniu, ul. Jana Kochanowskiego 2a w Poznaniu

Wejście do zespołu wielkopolskiego w Poznaniu znajduje się od strony ul. Kochanowskiego w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Zespół jest usytuowany na wysokim parterze. Do wejścia głównego prowadzą schody. Po prawej stronie schodów znajduje się winda dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Po lewej stronie drzwi od windy znajduje się domofon przywoławczy umożliwiający kontakt z recepcją. W holu znajduje się winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Na parterze brak jest przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków, itp. Budynek posiada dźwigi osobowe z dostępem do wyższych kondygnacji. Przemieszczenie się z windy dla niepełnosprawnych do pomieszczeń zajmowany przez zespół wymaga pokonania schodów. Stopnie i progi znajdują się w pomieszczeniach zajmowanych przez Zespół. Budynek nie posiada toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuację lub uratowanie w inny sposób. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne, ewakuacyjne). W okolicy wejścia do budynku jest wyznaczone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Zespół wielkopolski w Lesznie, ul. 17-go Stycznia 8 w Lesznie

Wejście do pomieszczeń użytkowanych na parterze przez zespół wielkopolski w Lesznie znajduje się od strony ul. 17 Stycznia w budynku Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. Do budynku prowadzą schody i nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo ani urządzenia do podnoszenia wózka dla osób niepełnosprawnych. W szczytowej części budynku znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych umożliwiająca dostęp do holu na parterze. Osoba kontaktuje się z recepcją budynku (poprzez dzwonek przywoławczy, znajdujący się przy platformie), celem przywołania osoby do uruchamiania platformy i umożliwienia wejścia na teren wewnętrzny Komendy. W budynku nie ma zamontowanych dźwigów osobowych. W ciągach komunikacyjnych na parterze nie ma przeszkód architektonicznych w postaci progów i uskoków. Brak właściwej szerokości korytarzy i wejść do pomieszczeń, co uniemożliwia swobodne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych po budynku oraz dostęp do pomieszczeń. Budynek nie posiada toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W okolicach wejść do budynku na parkingu znajduje się wyznaczone i oznakowane miejsce parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuację lub uratowanie w inny sposób. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne, ewakuacyjne).

Zespół łódzki w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112 w Łodzi

Wejście do Punktu Obsługi Klienta Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA i zespołu łódzkiego znajduje się na parterze budynku Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Lutomierskiej. Wejście nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo ani urządzenia do podnoszenia wózka dla osób niepełnosprawnych. W budynku są zamontowane dźwigi osobowe. Do pomieszczeń prowadzą korytarze pozbawione przeszkód architektonicznych w postaci progów i uskoków. Zapewniona jest właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń. Budynek nie posiada toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuację lub uratowanie w inny sposób. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne, ewakuacyjne). W okolicach wejścia do budynku jest wyznaczone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

Zespół małopolski w Krakowie, ul. Mogilska 109 w Krakowie

 1. Wejście do Punktu Obsługi Klienta Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA (zwanego dalej „POK”) znajduje się od strony ul. Mogilskiej w budynku nr 9, na parterze, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Do pomieszczeń zajmowanych przez POK prowadzi korytarz, który nie posiada przeszkód architektonicznych w postaci progów i innych niedogodności. Zapewniona jest także właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń POK dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy POK nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuację lub uratowanie w inny sposób. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne, ewakuacyjne).
 2. Wejście do pomieszczeń zajmowanych przez zespół małopolski w Krakowie znajduje się na drugim piętrze w budynku głównym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W budynku znajdują się 4 windy z dostępem do wszystkich kondygnacji, w tym jedna z nich jest windą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Korytarz prowadzący do pomieszczeń zajmowanych przez zespół nie ma przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków, itp. Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie parteru. Przed budynkiem głównym KWP w Krakowie znajduje się parking zewnętrzny przeznaczony dla klientów, gdzie wyznaczone są i oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuację lub uratowanie w inny sposób. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne, ewakuacyjne).

Zespół małopolski w Nowym Sączu w Nowym Sączu

 1. Wejście do Punktu Obsługi Klienta Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA (zwanego dalej „POK”) znajduje się od strony ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w budynku Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. Pomieszczenia zajmowane przez POK znajdują się na parterze w Biurze przepustek, do którego prowadzą 5-stopniowe schody, po pokonaniu których można skorzystać z dzwonka umieszczonego po prawej stronie drzwi. Brak podjazdów i ramp dla osób niepełnosprawnych z obydwu stron stanowi znaczne utrudnienie w samodzielnym wejściu do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami, a dla osób na wózkach jest niemożliwe. Ciągi komunikacyjne posiadają przeszkody architektoniczne w postaci schodów, nie jest zapewniona właściwa szerokość korytarzy i wejścia do pomieszczenia, co uniemożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku. Budynek nie posiada toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W okolicy wejścia do budynku oraz na parkingu wewnętrznym brak wyznaczonych i oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuację lub uratowanie w inny sposób. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne, ewakuacyjne).
 2. Wejście do pomieszczeń użytkowanych na drugim piętrze przez zespół małopolski w Nowym Sączu znajduje się od strony ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5. Do budynku należy przejść przez terenie jednostki Karpackiego Oddziału Straży Granicznej i Biuro przepustek. Wejście do budynku nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo ani urządzenia do podnoszenia wózka dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wstęp do budynku posiadają tylko osoby posiadające karty dostępu. W ciągach komunikacyjnych istnieją przeszkody architektoniczne w postaci schodów. Zapewniona jest właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku i dostęp do pomieszczeń. Budynek nie posiada toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W okolicach wejść do budynku oraz na parkingu wewnętrznym brak wyznaczonych i oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuację lub uratowanie w inny sposób. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne, ewakuacyjne).
 3. Wejście do pomieszczeń użytkowanych na pierwszym piętrze przez zespół małopolski w Nowym Sączu znajduje się od strony ul. Grottgera 50 w budynku Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Wejście główne do budynku znajduje się na parterze, do którego prowadzą schody z poręczami i posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Nie ma przeszkód w postaci progów, a szerokie drzwi otwierają się automatycznie, na fotokomórkę. Dostęp do pomieszczeń tylko za pomocą specjalnych kart dostępu. Budynek posiada dźwigi osobowe z dostępem do wszystkich kondygnacji. W ciągach komunikacyjnych w budynku nie ma przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków, itp. Zapewniona jest właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku i dostęp do pomieszczeń osobom niepełnosprawnym. Na każdym piętrze budynku zlokalizowane się toalety dla interesantów przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W okolicach wejść do budynku oraz na parkingu wewnętrznym jest wyznaczone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuację lub uratowanie w inny sposób. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne, ewakuacyjne).

Zespół podkarpacki w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 30 w Rzeszowie

Wejście do Punktu Obsługi Klienta Zakładu Emerytalno-Rentowego i zespołu podkarpackiego znajduje się od strony ul. Dąbrowskiego w budynku C, za budynkiem głównym Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Do budynku głównego policji prowadzi jedno wejście, przed którym znajdują się schody. Z prawej strony wejścia zlokalizowany jest podjazd dla osób poruszających się na wózku. Przed wejściem po prawej stronie na ścianie znajduje się dzwonek przywoławczy, z którego mogą skorzystać interesanci potrzebujący wsparcia innej osoby. Ciąg komunikacyjny z budynku głównego do budynku C posiada przeszkody architektoniczne w postaci schodów, progów, uskoków, itp. Budynek C jest budynkiem parterowy, do którego wejście nie posiada schodów. W budynku, w ciągach komunikacyjnych nie istnieją przeszkody architektoniczne w postaci progów i uskoków. Jest zapewniona także właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co uniemożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku i dostęp do pomieszczeń dla osób korzystających z wózka inwalidzkiego. Budynek nie posiada toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Istnieje możliwość po wcześniejszym zgłoszeniu wjazdu na teren komendy bezpośrednio przed budynek C w którym mieści się POK. Przed wejściem do budynku głównego Komendy, znajdują się wyznaczone i oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

Zespół śląski w Katowicach, ul. Lompy 19 w Katowicach

Wejście do pomieszczeń użytkowanych na parterze przez Punkt Obsługi Klienta Zakładu i zespołu śląskiego w Katowicach, znajduje się od ul. Lompy w budynku A Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Do budynku przy ulicy Lompy 19 można dostać się przez bramy wjazdowe znajdujące się od strony ulicy Lompy oraz od strony ulicy Górnośląskiej. Wjazd jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu. Dodatkowo przy wjeździe od strony ulicy Lompy znajduje się płatny parking samochodowy. Naprzeciw wejścia głównego do budynku Komendy znajdują się oznaczone pionowo i poziomo dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Do ogólnodostępnej części budynku KWP w Katowicach (wejście główne) można dostać się po schodach (szesnaście stopni). Po prawej stronie od wejścia znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach. Schody oznaczone są taśmą ostrzegawczą (krawędzie). Szklane drzwi wejściowe otwierane są automatycznie i oznaczone kolorystycznie. W ciągach komunikacyjnych w budynku nie ma przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków, itp. Zapewniona jest właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku i dostęp do pomieszczeń osobom niepełnosprawnym. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością. Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne, ewakuacyjne). 

Zespół śląski w Częstochowie, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 5 w Częstochowie

Wejście do Punktu Obsługi Klienta Zakładu Emerytalno-Rentowego  i zespołu śląskiego w znajduje się od strony ul. Popiełuszki 5 w budynku Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Przed budynkiem po lewej stronie schodów na poziomie zero jest oznaczone wejście dla osób z niepełnosprawnością, w tym dla osób poruszających się na wózku. Drzwi otwierane są ręcznie. Przy drzwiach wejściowych oznaczonych piktogramem po lewej stronie na wysokości 1 metra zamontowany jest dzwonek przywoławczy, którego należy użyć celem kontaktu z osobą z biura przepustek. Po wejściu na teren Komendy na poziomie „O” korytarzem można dojść do windy, która znajduje się po lewej stronie i dojeżdża na wszystkie kondygnacje. Każdorazowe zatrzymanie się windy na przystanku sygnalizowane jest dźwiękiem. Winda zawozi klientów na poziom parteru i wprost z windy kierowany jest do biura przepustek znajdującego się na lewo od wyjścia z windy na poziomie parteru.. Toaleta dla klientów znajduje się przy biurze przepustek, jest ona przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Pomieszczenie POK-u znajduje się na trzecim piętrze. W ciągach komunikacyjnych w budynku nie ma przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków, itp. Zapewniona jest właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku i dostęp do pomieszczeń. W okolicach wejścia do budynku oraz na parkingu wewnętrznym są wyznaczone i oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuację lub uratowanie w inny sposób. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne, ewakuacyjne).

Zespół świętokrzyski w Kielcach, ul. Śniadeckich 14 w Kielcach

Wejście do Punktu Obsługi Klienta i zespołu świętokrzyskiego znajduje się na parterze w budynku Komendy Miejskiej Policji w Kielcach przy ul. Śniadeckich 14. Wejście nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ale istnieje możliwość skorzystania ze schodołazu. Dojście do urządzenia nie posiada przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków, itp. W ciągach komunikacyjnych w budynku nie ma przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków itp. Zapewniona jest także właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku i dostęp do pomieszczeń. Budynek posiada toaletę na poziomie parteru dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. W okolicy wejścia do budynku oraz na parkingu wewnętrznym jest wyznaczone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuację lub uratowanie w inny sposób. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne, ewakuacyjne).

Punkt Obsługi Klienta w Radomiu, ul. Bolesława Limanowskiego 95 w Radomiu

Wejście do POK-u znajduje się od strony ul. Limanowskiego w budynku Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Wejście posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Nie ma zamontowanego urządzenia do podnoszenia wózka dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia użytkowane przez POK znajdują się na parterze. W budynku nie ma zamontowanych dźwigów osobowych, w ciągach komunikacyjnych nie ma przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków, itp. Zapewniona jest także właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku i dostęp do pomieszczeń. Budynek posiada toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych na poziomie parteru. Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuację lub uratowanie w inny sposób. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne, ewakuacyjne). W okolicach wejścia do budynku jest wyznaczone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Punkt Obsługi Klienta w Koszalinie, ul. J. Słowackiego 11w Koszalinie

Wejście do POK-u znajduje się od ul. Słowackiego w budynku Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Wejście nie posiada przeszkód w postaci stopni. W budynku nie ma zamontowanych dźwigów osobowych. Pomieszczenia użytkowane przez POK znajdują się na parterze. W ciągach komunikacyjnych istnieją przeszkody architektoniczne w postaci uskoków i schodów. Zapewniona jest właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń. Budynek nie posiada toalety dostosowanej do osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne, ewakuacyjne). Na parkingu zewnętrznym wyznaczone są dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Punkt Obsługi Klienta w Opolu, ul. Powstańców Śląskich 20 w Opolu

Wejście do POK-u znajduje się od strony ul. Powstańców Śląskich w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu i nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo ani urządzenia do podnoszenia wózka dla osób niepełnosprawnych. Przy drzwiach wejściowych do budynku znajduje się domofon, za drzwiami wchodzi się do korytarza. Z korytarza schodami można dojść do  pomieszczenia użytkowanego przez POK znajdującego się na pierwszym piętrze. W budynku nie ma zamontowanych dźwigów osobowych. W ciągach komunikacyjnych istnieją przeszkody architektoniczne w postaci progów, uskoków, itp. Nie ma również zapewnionej właściwej szerokości korytarzy i wejść do pomieszczeń, co uniemożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku i dostęp do pomieszczeń osobom niepełnosprawnym. Budynek nie posiada toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W okolicach wejść do budynku jest wyznaczone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne, ewakuacyjne).

Punkt Obsługi Klienta w Szczecinie, ul. Małopolska 47 w Szczecinie

Wejście do POK-u znajduje się od strony ul. Małopolskiej w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Przed wejściem nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo ani urządzenia do podnoszenia wózka dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma zamontowanych dźwigów osobowych. Pomieszczenia zajmowane przez POK znajdują się na parterze. Ciągi komunikacyjne prowadzące do POK nie mają przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków, itp. Brak jest właściwej szerokości korytarzy i wejścia do pomieszczenia, co uniemożliwia swobodne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych ruchowo. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem, na parkingu od ul. Małopolskiej zabezpieczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Centralna Komisja Lekarska w Warszawie, ul. Sandomierska 5/7 w Warszawie

Wejście do Centralnej Komisji Lekarskiej MSWiA w Warszawie, zajmującej pomieszczenia na drugim piętrze, znajduje się od ul. Sandomierskiej 5/7 w budynku Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Wejście posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Dojście do podjazdu dla osób niepełnosprawnych jest utrudnione i obciążone przeszkodą architektoniczną w postaci krawężnika. Budynek posiada dźwig przeznaczony do przewozu osób z dostępem do wszystkich kondygnacji. W ciągach komunikacyjnych w budynku nie ma przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków, itp. Zapewniona jest właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku i dostęp do pomieszczeń. Na drugim piętrze budynku znajduje się jedna toaleta, częściowo dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (posiada umocowaną poręcz przy toalecie). Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuację lub uratowanie w inny sposób. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne, ewakuacyjne). Przed wejściem do budynku jest wyznaczone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

Podlaska Rejonowa Komisja Lekarska w Białymstoku, ul. Fabryczna 27 w Białymstoku

Wejście do pomieszczeń zajmowanych na poziomie piwnic przez Podlaską Rejonową Komisję Lekarską w Białymstoku znajduje się od strony ulicy Fabrycznej w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku i posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak jest zamontowanego urządzenia do podnoszenia wózka dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada dźwigi osobowe z dostępem do wszystkich kondygnacji. Windy posiadają oznaczenia pięter w formie wizualnej lub za pomocą alfabetu Braille’a. Ciągi komunikacyjne w budynku pozbawione są przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków, itp. Zapewniona jest właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku i dostęp do pomieszczeń osobom niepełnosprawnym ruchowo. Budynek posiada toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych na wszystkich piętrach. W okolicy wejścia do budynku oraz na parkingu wewnętrznym jest wyznaczone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuację lub uratowanie w inny sposób. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne, ewakuacyjne).

Kujawsko-Pomorska Rejonowa Komisja Lekarska w Bydgoszczy, ul. Kopernika 14 w Bydgoszczy

Wejście pomieszczeń zajmowanych na wysokim parterze przez Kujawsko-Pomorską Rejonową Komisję Lekarską w Bydgoszczy znajduje się od strony ul. Kopernika w budynku Poradni Zdrowia Psychicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Bydgoszczy. Budynek posiada oprócz wejścia głównego, wejście dodatkowe, do którego prowadzi zbudowany wokół budynku podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Z wejścia głównego na wysoki parter prowadzi kilka stopni schodów. Budynek nie posiada dźwigów osobowych. W ciągach komunikacyjnych na parterze nie ma przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków, itp. Zapewniona jest właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku i dostęp do pomieszczeń. Budynek posiada toaletę na poziomie parteru, dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na ulicy Kopernika znajduje się jedno, wyznaczone i oznakowane, miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuację lub uratowanie w inny sposób. Oznaczenia drogi ewakuacyjnej prowadzą do wyjścia głównego. W razie konieczności trzeba otworzyć wejście dodatkowe, do którego prowadzi podjazd. 

Pomorska Rejonowa Komisja Lekarska w Gdańsku, ul. Kartuska 4/6 w Gdańsku

Wejście do pomieszczeń zajmowanych na drugim piętrze przez Pomorską Rejonową Komisję Lekarską w Gdańsku znajduje się od strony ul. Kartuskiej, drugie wejście do ul. Wesołej, w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Gdańsku. Wejście od strony ul. Kartuskiej nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz nie są zamontowane urządzenie do podnoszenia wózka dla osób niepełnosprawnych. Od strony ul. Wesołej znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Dojście do urządzenia nie posiada przeszkód architektonicznych w postaci progów i uskoków. Budynek posiada dźwigi osobowe z dostępem do wszystkich kondygnacji od ul. Kartuskiej. W ciągach komunikacyjnych w budynku nie ma przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków, itp. Zapewniona jest właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku i dostęp do pomieszczeń. W okolicach wejść do budynków nie ma wyznaczonych miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuację lub uratowanie w inny sposób. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne, ewakuacyjne).

Śląska Rejonowa Komisja Lekarska w Katowicach, ul. Św. Jana 10 w Katowicach

Wejście do pomieszczeń zajmowanych na trzecim piętrze przez Śląską Rejonową Komisję Lekarską w Katowicach znajduje się w budynku od strony ul. św. Jana. Wejście główne do budynku znajduje się w bramie wjazdowej i nie wymaga podjazdu. Budynek posiada dźwig osobowy z dostępem do wszystkich kondygnacji. Ciągi komunikacyjne prowadzące do dźwigu i pomieszczeń komisji lekarskich pozbawione są przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków i schodów. Ciągi komunikacyjne, w pomieszczeniach zajmowanych przez komisję lekarską, nie posiadają przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków, itp. Zapewniona jest właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku i dostęp do pomieszczeń osobom niepełnosprawnym ruchowo. Budynek nie posiada toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wejściu do budynku brak wyznaczonych i oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuację lub uratowanie w inny sposób. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne, ewakuacyjne).

Świętokrzyska Rejonowa Komisja Lekarska w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51 w Kielcach

Wejście do pomieszczeń zajmowanych na pierwszym piętrze przez Świętokrzyską Rejonową Komisję Lekarską w Kielcach znajduje się od strony ul. Wojska Polskiego w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynek posiada dźwigi osobowe z dostępem do wszystkich kondygnacji. Ciągi komunikacyjne w budynku nie posiadają przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków, itp. Zapewniona jest właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku i dostęp do pomieszczeń osobom niepełnosprawnym ruchowo. Budynek posiada toaletę, dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, na poziomie parteru oraz pięter od drugiego do czwartego. Istnieje wyznaczone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuację lub uratowanie w inny sposób. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne, ewakuacyjne).

Małopolska Rejonowa Komisja Lekarska w Krakowie, Pl. Inwalidów 3 w Krakowie

Wejście do pomieszczeń zajmowanych na parterze przez Małopolską Rejonową Komisję Lekarską w Krakowie znajduje się w budynku Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA od strony Placu Inwalidów. Budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo ani innego urządzenia do podnoszenia wózka dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma zamontowanych dźwigów osobowych. Ciągi komunikacyjne posiadają przeszkody architektoniczne w postaci schodów i progów, co uniemożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku. Istnieje możliwość swobodnego przemieszczania się i dostęp do pomieszczeń, tylko w obrębie zajmowanego piętra. Zapewniona jest właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń. Przy pomieszczeniach zajmowanych przez komisję lekarską znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Istnieje wyznaczone i oznakowane jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuację lub uratowanie w inny sposób. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne, ewakuacyjne). Takie oznaczenia znajdują w pomieszczeniach zajmowanych przez komisję lekarską. Brak oznaczenia dróg ewakuacyjnych na wspólnej klatce schodowej i wywieszonych planów ewakuacji.

Lubelska Rejonowa Komisja Lekarska w Lublinie, ul. Grenadierów 3 w Lublinie

Wejście do pomieszczeń zajmowanych na drugim piętrze przez Lubelską Rejonową Komisję Lekarską w Lublinie znajduje się od strony ul. Grenadierów w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA.  Do budynku prowadzą schody. Wejście do budynku na poziomie parteru nie posiada progów. Budynek posiada dwa dźwigi osobowe z dostępem do wszystkich kondygnacji. W ciągach komunikacyjnych w budynku nie ma przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków, itp. Zapewniona jest właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku i dostęp do pomieszczeń. Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuację lub uratowanie w inny sposób. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne, ewakuacyjne). Na parkingu wewnętrznym oznakowane są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Łódzka Rejonowa Komisja Lekarska w Łodzi, ul. Północna 42 w Łodzi

Wejście do pomieszczeń zajmowanych na poziomie piwnic przez Łódzką Rejonową Komisję Lekarską w Łodzi znajduje się od strony ulicy Dwernickiego w budynku Polikliniki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi. Wejście posiada zamontowane urządzenie do podnoszenia wózka dla osób niepełnosprawnych (platforma). Dojście do urządzenia nie posiada przeszkód architektonicznych w postaci progów i uskoków. Budynek posiada dźwigi osobowe z dostępem do wszystkich kondygnacji. W ciągach komunikacyjnych w budynku nie ma przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków, itp. Zapewniona jest właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku i dostęp do pomieszczeń osobom niepełnosprawnym ruchowo. Budynek posiada toaletę na poziomie piwnic dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. W okolicy wejścia do budynku oraz na parkingu wewnętrznym jest wyznaczone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuację lub uratowanie w inny sposób. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne, ewakuacyjne).

Warmińsko-Mazurska Rejonowa Komisja Lekarska w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37 w Olsztynie

Wejście do pomieszczeń zajmowanych na parterze przez Warmińsko-Mazurską Rejonową Komisję Lekarską w Olsztynie znajduje się od strony ul. Sybiraków w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. Do pomieszczeń komisji lekarskich prowadzi odrębne wejście, które nie wymaga podjazdu. Ciągi komunikacyjnej nie posiadają przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków, itp. Zapewniona jest właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo. Przy pomieszczeniach zajmowanych przez komisję brak jest toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W okolicy wejścia do budynków szpitala MSWiA oraz na parkingu wewnętrznym jest wyznaczone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuację lub uratowanie w inny sposób. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne, ewakuacyjne).

Opolska Rejonowa Komisja Lekarska w Opolu, ul. Krakowska 44 w Opolu

Wejście do pomieszczeń zajmowanych na pierwszym piętrze przez Opolską Rejonową Komisję Lekarską w Opolu znajduje się od strony ul. Korfantego w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Opolu. Wejście do budynku wyposażone jest w zewnętrzną platformę umożliwiającą dostęp osobom niepełnosprawnym. Dojście do urządzenia nie posiada przeszkód architektonicznych w postaci progów i uskoków. Budynek posiada dźwigi osobowe z dostępem do wszystkich kondygnacji. Ciągi komunikacyjne prowadzące do komisji lekarskich nie posiadają przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków, itp. Zapewniona jest właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku i dostęp do pomieszczeń osobom niepełnosprawnym ruchowo. Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszym piętrze. W okolicach wejść do budynku oraz na parkingu zewnętrznym miejskim jest wyznaczone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuację lub uratowanie w inny sposób. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne, ewakuacyjne).

Wielkopolska Rejonowa Komisja Lekarska w Poznaniu, ul. Dojazd 34 w Poznaniu

Wejście do pomieszczeń zajmowanych na pierwszym piętrze przez Wielkopolską Rejonową Komisję Lekarską w Poznaniu znajduje się od strony ul. Adama Wrzoska w budynku Polikliniki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz zamontowane jest urządzenie do podnoszenia wózka dla osób niepełnosprawnych (wejście C). Dojście do urządzenia nie posiada przeszkód architektonicznych w postaci progów i uskoków. Budynek posiada dźwigi osobowe z dostępem do wszystkich kondygnacji. Windy wyposażone są w systemem dźwiękowy informujący o numerze piętra a numer pięter są oznaczone alfabetem braila. Ciągi komunikacyjne w budynku nie posiadają przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków, itp. Zapewniona jest właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku i dostęp do pomieszczeń osobom niepełnosprawnym ruchowo. Na każdej kondygnacji znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuację lub uratowanie w inny sposób. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne, ewakuacyjne). W okolicach wejść na teren przyszpitalny jest wyznaczone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

Podkarpacka Rejonowa Komisja Lekarska w Rzeszowie, ul. Krakowska 16H w Rzeszowie 

Wejście do Podkarpackiej Rejonowej Komisji Lekarskiej znajduje się od strony ul. Okulickiego w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie. Wejście nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo ani urządzeń do podnoszenia wózka dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia zajmowane przez komisję lekarską znajdują się na pierwszym piętrze. W budynku, gdzie znajdują się pomieszczenia komisji lekarskich, nie ma windy. W ciągach komunikacyjnych do komisji lekarskiej istnieją przeszkody architektoniczne w postaci progów i uskoków. Nie ma zapewnionej właściwej szerokości korytarzy i wejść do pomieszczeń, co uniemożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku i dostęp do pomieszczeń. Budynek nie posiada toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuację lub uratowanie w inny sposób. W okolicy wejścia do budynku oraz parkingu wewnętrznego brak oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

Zachodniopomorska Rejonowa Komisja Lekarska w Szczecinie, ul. Piotra Skargi 16 w Szczecinie

Wejście do Zachodniopomorskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej w Szczecinie znajduje się od ul. Piotra Skargi oraz od strony parkingu od ul. Wyspiańskiego w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie. Do obu wejść prowadzą schody. Przy wejściu od ul. Wyspiańskiego znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych, brak urządzeń do podnoszenia wózka dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma dźwigu osobowego. Na piętra budynku prowadzą schody. Na parterze jest toaleta, z która spełnia standardy toalety dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku ciągi komunikacyjne pozbawione są przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków, itp. Korytarze i wejścia do pomieszczeń umożliwiają swobodne poruszanie się po budynku. Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuację lub uratowanie w inny sposób. Brak jest oznakowanych miejsc parkingowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Mazowiecka Rejonowa Komisja Lekarska w Warszawie, ul. Sandomierska 5/7 w Warszawie

Wejście do Mazowieckiej Rejonowej Komisji Lekarskiej MSWiA w Warszawie znajduje się od ul. Sandomierskiej w budynku Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Wejście posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Dojście do podjazdu dla osób niepełnosprawnych jest utrudnione i obciążone przeszkodą architektoniczną w postaci krawężnika. Pomieszczenia komisji lekarskiej znajdują się na drugim piętrze. Budynek posiada dźwig osobowy z dostępem do wszystkich kondygnacji. W ciągach komunikacyjnych w budynku nie ma przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków, itp. Zapewniona jest właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku i dostęp do pomieszczeń. Na drugim piętrze budynku znajduje się jedna toaleta częściowo dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (posiada umocowaną poręcz przy toalecie). Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuację lub uratowanie w inny sposób. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne, ewakuacyjne). Przed wejściem do budynku jest wyznaczone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

Dolnośląska Rejonowa Komisja Lekarska we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 35-39 we Wrocławiu

Wejście do pomieszczeń zajmowanych na piątym piętrze przez Dolnośląską Rejonową Komisję Lekarską we Wrocławiu znajduje się od strony ul. Grabiszyńskiej w budynku Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu. Do wejścia do budynku prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych. Dojazd nie posiada przeszkód architektonicznych w postaci progów i uskoków. Nie ma zamontowanego urządzenia do podnoszenia wózka dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada dźwigi osobowe z dostępem do wszystkich kondygnacji. W ciągach komunikacyjnych w budynku nie ma przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków, itp. Zapewniona jest właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku i dostęp do pomieszczeń. Budynek posiada toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych na V piętrze. Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuację lub uratowanie w inny sposób. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne, ewakuacyjne). W okolicy wejścia do budynku, od strony wejścia głównego, jest wyznaczone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

Alternatywna dostępność architektoniczna

W celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnością ruchową możliwość komunikacji i realizacji sprawy pracownik Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA oraz komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych schodzi do klienta. 

Pies asystujący

Istnieje możliwość wstępu do wszystkich budynków przez osoby korzystające z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573). 

Funkcję koordynatorów do spraw dostępności w Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA pełnią:

Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej
Patrycja Styperek, tel. 47 725 60 66

Koordynator ds. dostępności architektonicznej
Jarosław Malarowski, tel. 47 725 62 14

Koordynator ds. dostępności cyfrowej
Tomasz Śledź, tel. 47 725 60 42

e-mail: koordynator.dostepnosci@zer.mswia.gov.pl

Materiały

Plan działania Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2024
Plan​_dzialania​_ZER​_MSWiA.pdf 1.06MB
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostepnosci​_ZER​_MSWiA.pdf 2.73MB
Procedura o zapewnienie dostępności
Procedura​_o​_zapewnienie​_dostępności.pdf 0.55MB
Wniosek o zapewnienie dostępności
wniosek-o-zapewnienie-dostepnosci-wzor.pdf 0.44MB
Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej
wniosek-o-zapewnienie-dostepnosci-cyfrowej-wzor.pdf 0.43MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.04.2022 10:42 Kacper Purgat
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Organizacyjny
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja Dostępności ZER MSWiA 18.0 10.05.2024 15:25 Patrycja Styperek
Deklaracja Dostępności ZER MSWiA 17.0 04.04.2024 13:17 Patrycja Styperek
Deklaracja Dostępności ZER MSWiA 16.0 04.04.2024 13:16 Patrycja Styperek
Deklaracja Dostępności ZER MSWiA 15.0 19.10.2023 11:36 Patrycja Styperek
Deklaracja Dostępności ZER MSWiA 14.0 26.09.2023 09:22 Patrycja Styperek
Deklaracja Dostępności ZER MSWiA 13.0 12.09.2023 10:22 Patrycja Styperek
Deklaracja Dostępności ZER MSWiA 12.0 11.09.2023 14:31 Patrycja Styperek
Deklaracja Dostępności ZER MSWiA 11.0 03.08.2023 15:56 Kacper Purgat
Deklaracja Dostępności ZER MSWiA 10.0 03.07.2023 10:45 Patrycja Styperek
Deklaracja Dostępności ZER MSWiA 9.0 01.07.2023 08:08 Patrycja Styperek
Deklaracja Dostępności ZER MSWiA 8.0 06.03.2023 10:32 Patrycja Styperek
Deklaracja Dostępności ZER MSWiA 7.0 06.03.2023 10:29 Patrycja Styperek
Deklaracja Dostępności ZER MSWiA 6.0 13.02.2023 10:05 Patrycja Styperek
Deklaracja Dostępności ZER MSWiA 5.0 11.01.2023 12:33 Patrycja Styperek
Deklaracja Dostępności ZER MSWiA 4.0 02.01.2023 14:32 Patrycja Styperek
Deklaracja Dostępności ZER MSWiA 3.0 02.01.2023 14:17 Patrycja Styperek
Deklaracja Dostępności ZER MSWiA 2.0 02.11.2022 14:50 Patrycja Styperek
Deklaracja Dostępności ZER MSWiA 1.0 14.04.2022 10:42 Kacper Purgat

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}