W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Komisje Lekarskie

Komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych są podstawowymi jednostkami jednolitego orzecznictwa lekarskiego, wspólnego dla wszystkich służb mundurowych wymienionych w ustawie o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych*. Komisje lekarskie dzielą się na rejonowe komisje lekarskie oraz Centralną Komisję Lekarską, które dokonują oceny stanu zdrowia kandydatów do służby oraz oceny zdrowia funkcjonariuszy pełniących służbę, a także orzekają o konieczności zakończenia służby ze względów zdrowotnych.

Komisje lekarskie są właściwe do orzekania wobec:

  1. kandydatów do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Ochrony Państwa, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Służbie Celno-Skarbowej i Służbie Więziennej,
  2. funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej,
  3. funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej zwolnionych ze służby lub których stosunek służbowy wygasł,
  4. emerytów i rencistów wyżej wymienionych służb.

 

Komisje lekarskie są właściwe również do orzekania wobec:

  1. osób niebędących funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które w czasie korzystania lub w związku z korzystaniem przez te służby z ich pomocy utraciły życie lub poniosły uszczerbek na zdrowiu;
  2. strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz członków ochotniczej straży pożarnej.

 

Komisje lekarskie orzekają w dwóch instancjach:

  1. w pierwszej instancji - rejonowe komisje lekarskie,
  2. w drugiej instancji - Centralna Komisja Lekarska.

 

Obsługę organizacyjno-administracyjną i biurową komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych zapewnia Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA.

 

*ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 398, z późn. zm.)

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.01.2023 12:26 Patrycja Styperek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Organizacyjny
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Komisje Lekarskie 1.0 11.01.2023 12:26 Patrycja Styperek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}