W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informacja dla osób niepełnosprawnych

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz. U. 2017 poz. 1824) ZPSM w Szczecinie informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, które zainteresowane są załatwieniem sprawy urzędowej w placówce, mogą skorzystać z przysługującego im uprawienia wyboru środka wpierającego komunikowanie się, tj.:

korzystania z poczty elektronicznej – sekretariat@zsm2.szczecin.pl
telefonicznie  – (+48) 91 48 81 356

Zgodnie z art. 12 cytowanej na wstępie ustawy osoba z niepełnosprawnością, jest zobowiązana zgłosić do ZPSM w Szczecinie chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie należy przesłać na adres poczty elektronicznej sekretariat@zsm2.szczecin.pl, w formie papierowej na adres szkoły lub telefonicznie (+48) 91 48 81 356.

Osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573, 1981) przybywające do szkoły w celu załatwienia spraw przyjmowane są poza kolejnością.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.03.2022 13:20 Waldemar Cieślok
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Waldemar Cieślok
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja dla osób niepełnosprawnych 1.0 30.03.2022 13:20 Waldemar Cieślok

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}