W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klimatyczny Nauczyciel Roku 2022

logo konkursu

Poznajcie laureatów konkursu "Klimatyczny Nauczyciel Roku"!

Jest nam niezmiernie miło ogłosić wyniki konkursu "Klimatyczny Nauczyciel Roku" 2022.

W związku z głosowaniem internetowym wyniki przedstawiają się następująco:

Klimatyczny Nauczyciel Roku:  Pani Elżbieta Butkiewicz ze Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak

Wyróżnienie: Pani Anna Koc z XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujezycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie

Wyróżnienie: Pan Adam Stępiński z LO im. M. Kopernika w Tarnobrzegu

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za udział, a internautom dziękujemy za tak licznie oddane głosy.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !


Konkurs „Klimatyczny Nauczyciel Roku” skierowany jest do nauczycieli, którzy inspirują oraz angażują się w inicjatywy w zakresie ochrony klimatu, a także biorą czynny udział w edukacji ekologicznej i klimatycznej, przekazując wiedzę, kształtując praktyczne umiejętności i postawy zarówno uczniów, jak i społeczności lokalnej.

Konkurs ma na celu wyłonienie i nagrodzenie zwycięzcy – nauczyciela za jego prospołeczne oraz edukacyjne działania na rzecz ograniczania skutków i adaptacji do zmian klimatu.

Rola nauczyciela w kształtowaniu świadomości ekologicznej

Wiadomo nie od dziś, że ludzie mają wpływ na klimat i zachodzące w nim zmiany. Codzienne decyzje i  nawyki mogą złagodzić zachodzące zmiany klimatyczne, a także zapobiegać kolejnym. Często wystarczą małe działania i inicjatywy podejmowane regularnie. To one inspirują najbliższe otoczenie, a także lokalne społeczności i realnie wpływają na codzienne nawyki, zachęcając do zmiany stylu życia, który staje się bardziej przyjazny środowisku.

Dlatego w ramach tegorocznej edycji konkursu chcemy docenić i nagrodzić tych, którzy uczą tych zmian, mówią o nich i pokazują jak wdrażać je w codziennym życiu – nauczycieli, których misją jest edukowanie oraz inicjowanie wszelkich działań angażujących zarówno młodzież, jak i dorosłych w działania na rzecz ochrony klimatu. Ich prestiż, zaangażowanie oraz uznanie społeczne często są fundamentami pod inicjatywy oraz działania realizowane przez uczniów  w różnych grupach społecznych. Często ich postawy stają się również inspiracją i motywatorem do wprowadzania pozytywnych zmian w najbliższym otoczeniu. To właśnie z myślą o takich osobach organizujemy konkurs, w którym chcemy wyłonić i docenić „Klimatycznego Nauczyciela Roku”!

Zgłoszenie do konkursu

Do konkursu “Klimatyczny Nauczyciel Roku” kandydat zgłasza się samodzielnie. 

grafika

Ocena kandydata - jego dorobek i planowane działania 

W konkursie „Klimatyczny Nauczyciel Roku” istotny będzie dotychczasowy dorobek zgłoszonego kandydata, a także planowane przez niego działania, które również będą punktowane. Mówiąc o dotychczasowym dorobku, mamy na myśli podjęte przez nauczycieli inicjatywy w zakresie działań w ramach prowadzonych zajęć lekcyjnych lub dodatkowych (pozalekcyjnych) w których:

  • edukują i aktywnie działają na rzecz zwiększenia wśród uczniów, ale też w społeczności szkolnej oraz lokalnej, świadomości ekologicznej;
  • uczą na temat możliwości przeciwdziałania zachodzącym zmianom klimatu oraz adaptacji do tych zmian, w tym roli indywidualnych działań na rzecz ochrony klimatu;
  • motywują i wspierają uczniów w poszerzaniu wiedzy w tym zakresie, a także angażują społeczność szkolną w inicjatywy proekologiczne.

Bardzo ważny jest prawidłowy opis uwzględniający nazwę, okres i cel działania, grupy docelowe, zasięg (uczniowie szkół lub społeczności lokalne), budżet czy też wzmianka o partnerach biznesowych oraz instytucjonalnych, jeśli tacy byli. Informacje te pozwolą ocenić kandydatów z najwyższą starannością.

Jeśli w wyniku podjętych działań osiągnięte zostały konkretne efekty, na przykład powstały materiały dostępne online, artykuły medialne lub posty w mediach społecznościowych, dokumenty i opracowania, również należy o nich wspomnieć.

Oceniając przyszłe działania kandydata, pod uwagę zostaną wzięte planowane aktywności na rzecz edukacji ekologicznej wśród uczniów oraz społeczności lokalnej w perspektywie najbliższego roku.

Przebieg konkursu:

Podczas I etapu konkursu zgłoszenia zostaną zweryfikowane pod kątem wymogów formalnych. II etap obejmuje wstępną selekcję merytoryczną. W trakcie III etapu Kapituła Konkursu dokona oceny kandydatur- wówczas zostanie wyłonionych 4 finalistów.

Wyłonienie finalistów odbędzie się na podstawie oceny m.in. oryginalności, różnorodności metod i narzędzi dydaktycznych, różnorodności treści nauczania oraz promowanie dobrych praktyk dotyczących oszczędzania energii, wody i żywności. Drugim kryterium oceny będzie działanie planowane przez kandydata. W tym przypadku również istotna będzie nieszablonowość, różnorodność działań oraz tematów poruszanych w trakcie ich realizacji, a także promocja praktyk dotyczących oszczędzania. Ostatnim etapem Konkursu jest głosowanie internetowe na jedną spośród maksymalnie sześciu osób wyłonionych przez Kapitułę Konkursu.

W skład Kapituły Konkursu zasiądą wybrani przedstawiciele organów administracji rządowej, członek Młodzieżowej Rady Klimatycznej oraz Rady Dzieci i Młodzieży przy MEiN oraz przedstawiciel Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Harmonogram konkursu - do kiedy można się zgłaszać?

26.09.2022 r. - ogłoszenie konkursu

21.10.2022 r. - etap 1 - zakończenie przyjmowania zgłoszeń

Do 7.11.2022 r. - etap 2 - zakończenie wstępnej selekcji formalnej i merytorycznej

Do 10.11.2022 r. - etap 3 - przedstawienie finalistów na stronie internetowej

Do 21.11.2022 r. - etap 4 - głosowanie internetowe

Po 21.11.2022 r. - kontakt z laureatami

Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie po 21.11.2022 r.

Zwycięzcy i nagrody

Po wyłonieniu finalistów ich kandydatury zostaną ogłoszone publicznie. To internauci będą oddawać głosy na jednego z podanych kandydatów, który ich zdaniem powinien zwyciężyć w konkursie i odebrać główną nagrodę. Kandydat, który uzyska największą liczbę prawidłowo przyznanych głosów, będzie mógł poszczycić się tytułem Klimatycznego Nauczyciela Roku oraz otrzyma statuetkę i nagrodę pieniężną. W Konkursie przewidziane są również dwa wyróżnienia- dyplom i nagroda pieniężna. Ponadto przedszkole/szkoła/placówka, w której pracuje zwycięzca oraz wyróżnieni również otrzymają równoważne nagrody.

Kontakt 

W sprawach związanych z konkursem prosimy o kontakt z Panem Jakubem Gontarkiem:

jakub.gontarek@klimat.gov.pl
nr tel.: 504-109-453

 

logo mrk

 

logo

 

Materiały

Regulamin konkursu Klimatyczny Nauczyciel Roku
Regulamin​_Klimatyczny​_Nauczyciel​_Roku.pdf 0.19MB
Załącznik​_2​_do​_Regulaminu​_Konkursu
Załącznik​_2​_do​_Regulaminu​_Konkursu.pdf 0.07MB
Załącznik​_3​_do​_Regulaminu​_Konkursu
Załącznik​_3​_do​_Regulaminu​_Konkursu.pdf 0.18MB
{"register":{"columns":[]}}