W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Badania

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (wcześniej Ministerstwo Środowiska) od 2010 r. bada stan świadomości ekologicznej społeczeństwa. Badania społeczne pomagają nam odpowiednio zaplanować skuteczne projekty ekologiczne. Naszym zadaniem jest uświadamianie Polakom, że jakość życia zależy od stanu środowiska, w jakim żyjemy. Dążymy do tego, aby wszyscy Polacy wiedzieli, jak chronić przyrodę, oraz do potwierdzenia tego faktu w kolejnym etapie naszych badań.

Badania świadomości ekologicznej mieszkańców Polski

To cykliczne badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski realizowane w ramach wieloletniego programu badawczego Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Program został zainicjowany w 2011 r. pogłębionym badaniem (tzw. badanie eksploracyjne). Następne pomiary (tzw. badania trackingowe) realizowane co dwa lata, co pozwala śledzić dynamikę zmian świadomości i programować działania m.in. w zakresie edukacji ekologicznej i klimatycznej (projekty ekologiczne, w tym ogólnopolskie kampanie społeczne).

Badanie podzielone jest na sześć obszarów badawczych:

  • Największe wyzwania dla Polski a problemy środowiska naturalnego
  • Środowisko naturalne i jego ochrona
  • Jakość powietrza
  • Gospodarowanie odpadami
  • Zmiany klimatu
  • Wspierające ochronę środowiska działania indywidualne i zachowania konsumenckie

Badanie świadomości i zachowań ekologicznych  mieszkańców Polski 2022 zostało zrealizowane pomiędzy 3 – 17 listopada 2022 za pomocą techniki CATI , czyli wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo. Średni czas realizacji jednego wywiadu wyniósł ok. 16 minut. Ogólnopolska próba badanych w wieku 15 lat i więcej została dobrana losowo i jest reprezentatywna ze względu na zmienne demograficzne takie jak: płeć, wiek i miejsce zamieszkania (wielkość miejscowości i województwo). Maksymalny błąd szacowania dla próby losowej liczącej 1000 osób wynosi +/- 3,1%.

2023

Materiały

OSTATECZNY​_Raport​_z​_badania​_wśród​_mieszkańców​_miast​_dotyczący​_zieleni​_miejskiej
OSTATECZNY​_Raport​_z​_badania​_gospodarstw​_domowych​_w​_zakresie​_jakości​_powietrza.pdf 1.00MB
OSTATECZNY​_Raport​_z​_badania​_wśród​_mieszkańców​_miast​_dotyczący​_zieleni​_miejskiej
OSTATECZNY​_Raport​_z​_badania​_wśród​_mieszkańców​_miast​_dotyczący​_zieleni​_miejskiej.pdf 1.56MB
OSTATECZNY​_Raport​_na​_próbie​_ogólnopolskiej​_na​_temat​_zjawisk​_związanych​_ze​_zmianami​_klimatu​_i​_adaptacji​_do​_tych​_zjawisk.pdf
OSTATECZNY​_Raport​_na​_próbie​_ogólnopolskiej​_na​_temat​_zjawisk​_związanych​_ze​_zmianami​_klimatu​_i​_adaptacji​_do​_tych​_zjawisk.pdf 1.42MB

2022

Materiały

Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski 2022
Badanie​_​_świadomości​_​_i​_​_zachowań​_​_ekologicznych​_​_mieszkańców​_​_Polski​_​_2022.pptx 11.15MB
OSTATECZNY​_Raport​_z​_badania​_wśród​_mieszkańców​_miast​_dotyczący​_zieleni​_miejskiej
OSTATECZNY​_Raport​_z​_badania​_gospodarstw​_domowych​_w​_zakresie​_jakości​_powietrza.pdf 1.00MB
OSTATECZNY​_Raport​_na​_próbie​_ogólnopolskiej​_na​_temat​_zjawisk​_związanych​_ze​_zmianami​_klimatu​_i​_adaptacji​_do​_tych​_zjawisk.pdf
OSTATECZNY​_Raport​_na​_próbie​_ogólnopolskiej​_na​_temat​_zjawisk​_związanych​_ze​_zmianami​_klimatu​_i​_adaptacji​_do​_tych​_zjawisk.pdf 1.42MB
OSTATECZNY​_Raport​_z​_badania​_wśród​_mieszkańców​_miast​_dotyczący​_zieleni​_miejskiej
OSTATECZNY​_Raport​_z​_badania​_wśród​_mieszkańców​_miast​_dotyczący​_zieleni​_miejskiej.pdf 1.56MB
Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski 2022 - STRESZCZENIE ZARZĄDCZE RAPORTU 2022 r. - PL
STRESZCZENIE​_ZARZĄDCZE​_RAPORTU​_2022​_-​_PL.pdf 0.14MB
Survey of environmental awareness and behavior of Polish residents - EXECUTIVE SUMMARY OF SURVEY REPORT 2022 - EN
EXECUTIVE​_SUMMARY​_OF​_SURVEY​_REPORT​_2022​_-​_EN.pdf 0.12MB
Badanie dotyczące adaptacji do zmian klimatu 2022r.
Badanie​_dotyczące​_adaptacji​_do​_zmian​_klimatu​_2022.pdf 1.44MB
Badanie na celowej próbie gospodarstw domowych (domy jednorodzinne) użytkujących urządzenia grzewcze na paliwa stałe, którzy nie skorzystali z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze“ 2022r.
Badanie​_na​_celowej​_próbie​_gospodarstw​_domowych​_(domy​_jednorodzinne)​_użytkujących​_urządzenia​_grzewcze​_na​_paliwa​_stałe,​_którzy​_nie​_skorzystali​_z​_Programu​_Priorytetowego​_Czyste​_Powietrze​_2022.pdf 2.19MB
Badanie dotyczące gospodarki odpadami 2022 r.
Badanie​_dotyczące​_gospodarki​_odpadami​_2022.pdf 1.37MB
Badanie wśród mieszkańców miast dotyczące zieleni miejskiej 2022 r.
Badanie​_wśród​_mieszkańców​_miast​_dotyczące​_zieleni​_miejskiej.pdf 2.63MB

2021

Materiały

Jednotematyczne badanie świadomości Parki Narodowe 2021 r.
Jednotematyczne​_badanie​_świadomości​_Parki​_Narodowe​_2021​_r.pptx 6.00MB
Jednotematyczne badanie świadomości Gospodarka odpadami 2021 r.
Jednotematyczne​_badanie​_świadomości​_Gospodarka​_odpadami​_2021​_r.pptx 6.06MB
Jednotematyczne badanie świadomości Jakość powietrza 2021 r.
Jednotematyczne​_badanie​_świadomości​_Jakość​_powietrza​_2021​_r.pptx 5.99MB
Jednotematyczne badanie świadomości Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego 2021 r.
Jednotematyczne​_badanie​_świadomości​_Zachowanie​_i​_ochrona​_środowiska​_naturalnego​_2021​_r.pptx 6.12MB

2020

Materiały

Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski 2020 r.
Badanie​_świadomości​_i​_zachowań​_ekologicznych​_mieszkańców​_Polski​_(badanie​_trackingowe​_2020​_r).pdf 4.25MB
Jednotematyczne badanie świadomości - Energia wiatrowa, lądowa i morska, 2020 r.
Jednotematyczne​_badanie​_świadomości​_-​_Energia​_wiatrowa-lądowa​_i​_morska,​_2020​_r.pdf 1.08MB
Jednotematyczne badanie świadomości - Jakość powietrza 2020 r.
Jednotematyczne​_badanie​_świadomości​_-​_Jakość​_powietrza​_2020​_r.pdf 1.07MB
Jednotematyczne badanie świadomości - Zazielenienie przestrzeni lokalnej 2020r .
Jednotematyczne​_badanie​_świadomości​_-​_Zazielenienie​_przestrzeni​_lokalnej​_2020​_r.pdf 1.68MB
Jednotematyczne badanie świadomości - Zmiany klimatu 2020 r.
Jednotematyczne​_badanie​_świadomości​_-​_Zmiany​_klimatu,​_2020r..pptx 5.47MB
{"register":{"columns":[]}}