W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Przyjaciele klimatu

WSZELKIE MATERIAŁY DOSTĘPNE SĄ DO SWOBODNEGO WYKORZYSTYWANIA PRZEZ NAUCZYCIELI

top

Edukacja ekologiczna od najmłodszych lat odgrywa ważną rolę, dlatego nasze materiały kierujemy nie tylko do nauczycieli, lecz także do uczniów.

PRZYJACIELE KLIMATU

Ministerstwo Klimatu i Środowiska udostępnia materiał edukacyjny „Przyjaciele klimatu”, którego celem jest przybliżenie w przystępny sposób uczniom szkoły podstawowej kluczowych zagadnień związanych z ochroną klimatu oraz działaniami na rzecz adaptacji do zachodzących zmian klimatu.

Prezentowane w pakietach edukacyjnych treści mają wymiar "bazowy" i poza uporządkowaniem podstawowej terminologii z obszaru ochrony klimatu i adaptacji do zachodzących zmian klimatu, obrazują wymiar przyczynowo-skutkowy zachodzących zmian klimatu oraz działań adaptacyjnych (z perspektywy indywidualnej, lokalnej, krajowej i globalnej).  

Ze względu na interdyscyplinarność tematyki, materiały mają uniwersalny charakter, umożliwiający zrealizowanie lekcji tematycznej nie tylko w ramach zajęć z nauk przyrodniczych, ale także w ramach zajęć z nauk humanistycznych.

Udostępniony materiał traktujemy jako punkt wyjścia do przygotowywania kolejnych materiałów edukacyjnych, wspierających edukację formalną z zakresu ochrony klimatu.

Merytorycznego wsparcia podczas przygotowywania prezentowanych materiałów udzielili Eksperci Ministerstwa Edukacji i Nauki z zespołów współtworzących treści podstawy programowej, to jest:

dr hab. Elżbieta Szkurłat, p. Izabela Ziętara, p. Witold Anusiak, p. Dorota Mościcka, p. Adam Pukocz

NASZ KLIMAT

Scenariusze edukacyjne dla szkół, zawarte w pakiecie "Przyjaciele klimatu" zostały uzupełnione w lutym 2022 o nowe materiały przygotowane w ramach kampanii "Nasz Klimat". Dzięki temu są one jeszcze bardziej aktualne, całościowe i lepiej przystosowane do obecnych wyzwań i potrzeb młodzieży. W ramach pakietu przygotowano m.in. animacje, quizy, infografiki, gry edukacyjne i in. Zachęcamy do włączenia tychże materiałów do prowadzonych przez Państwa lekcji.

Warte wykorzystania są też materiały dostępne w zakładkach Klimat dla Wszystkich i Klimat dla Ciekawych. Znajdą tam Państwo Infografiki, Wideografiki oraz Artykuły, będące interesującym uzupełnieniem lekcji, zarówno tych prowadzonych na żywo, jak i w formule on-line.

AKADEMIA RYNKU ENERGII

Uczniów i nauczycieli starszych klas, w tym szkół ponadpodstawowych, zachęcamy z kolei do zapoznania się z serią wykładów pn. Akademia Rynku Energii, które dostępne są w zakłade WYDARZENIA. Eksperci związani z szerokopojętą branżą energetyki, w przystępny sposób przedstawiają w wykładach najważniejsze tematy w tej dziedzinie.

 

 

mkis nfosigw

 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zezwala na wykorzystywanie materiałów edukacyjnych zawartych na stronie gov.pl/edukacja-ekologiczna na następujących polach eksploatacji:

  1. utrwalanie i zwielokrotnianie poprzez wytwarzanie egzemplarzy techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. wprowadzanie do obrotu;
  3. wprowadzanie do pamięci komputera;
  4. publiczne wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie;
  5. rozpowszechnianie w całości w inny sposób w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym publikowanie w mediach elektronicznych, a w szczególności w Internecie.

Niniejsza zgoda obowiązuje tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Niniejsza zgoda nie upoważnia do wykorzystywania materiałów dostępnych na stronie do celów komercyjnych.
W przypadku wykorzystania prosimy o podanie źródła, tj. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, strona internetowa: gov.pl/edukacja-ekologiczna

{"register":{"columns":[]}}