Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2019

Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2019 r.

21 marca 2019 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej po raz drugi zorganizuje Dzień Nowych Technologii w Edukacji (DNTE).

Ideą wydarzenia jest popularyzacja technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w codziennej pracy z uczniami w szkole i poza szkołą. DNTE jest objęty patronatem European Schoolnet.

Adresatami przedsięwzięcia są przedszkolaki, uczniowie, nauczyciele szkół i placówek oświatowych, a także rodzice. W wydarzeniu mogą uczestniczyć także wszystkie osoby zafascynowane nowymi technologiami.

Do udziału w przedsięwzięciu zapraszamy szkoły, przedszkola, podmioty naukowo-badawcze, uczelnie, instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych popularyzowaniem nowych technologii w edukacji.

W ramach wydarzenia MEN rekomenduje organizację bezpłatnych
i ogólnodostępnych pokazów, zajęć warsztatowych, prezentacji multimedialnych, gier i zabaw, projekcji filmów, spotkań oraz pokazowych lekcji dla dzieci i dorosłych.

Ogólnopolska inauguracja II edycji Dnia Nowych Technologii w Edukacji odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum Integracyjne w Stargardzie (Osiedle Zachód A5). Na uczestników wydarzenia czekają specjalne pokazy nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W związku z obchodami Dnia Nowych Technologii w Edukacji MEN ogłasza konkurs na najlepsze wydarzenia zorganizowane w ramach tej inicjatywy. Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród podmiotów zarejestrowanych jako Organizator. Najciekawsze pomysły zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi.  

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w regulaminie wydarzenia.

Podmioty zainteresowane udziałem w przedsięwzięciu, uprzejmie prosimy
o przesyłanie zgłoszeń za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://ankiety-sio.men.gov.pl/index.php?r=survey/index&sid=275522&newtest=Y&lang=p.

Serdecznie zapraszamy!

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie oraz prośby ze strony zainteresowanych konkursem na najlepsze wydarzenia zorganizowane w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej przedłuża termin przesyłania zgłoszeń za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://ankiety-sio.men.gov.pl/index.php?r=survey/index&sid=275522&newtest=Y&lang=p. do 20 marca br.

 

docx Regulamin – Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2019 r.

0.02MB

Navigation Menu

Metrics