List Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej do samorządowców

List Minister Edukacji Narodowej do samorządowców

Podjęliśmy prace nad przygotowaniem rozwiązań, które usprawniają organizację tegorocznych egzaminów. Uelastycznienie przepisów daje dyrektorom szkół dodatkowe możliwości organizacyjne. Wierzymy, że egzaminy przebiegną bez zakłóceń, w spokojnej i przyjaznej atmosferze – napisała Minister Edukacji Narodowej w liście wysłanym dziś do samorządowców z całego kraju.

Minister Anna Zalewska podkreśliła, że odpowiadając na postulaty rodziców oraz dyrektorów szkół, MEN rozpoczęło prace nad przygotowaniem rozwiązań, które usprawniają organizację egzaminów. Nowa propozycja zakłada, że w skład zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących będą mogli być powoływani nauczyciele spoza danej szkoły. Uelastycznienie przepisów daje dyrektorom dodatkowe możliwości przy organizacji egzaminów: ósmoklasisty, gimnazjalnego oraz maturalnego, które odbędą się w kwietniu i maju br.

– Warto przypomnieć, że wyniki z egzaminu są uwzględnianie przy rekrutacji na dalszy etap kształcenia, zaś samo przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego to niezbędny warunek ukończenia szkoły – zaznaczyła minister edukacji.

Szefowa MEN podkreśliła, jak ważną rolę samorządy odgrywają w całym procesie kształcenia:  – Edukacja i bezpieczeństwo dzieci w całym procesie kształcenia to nasza obopólna odpowiedzialność. Wspólnym celem jest także poprawa warunków pracy oraz zwiększenie wynagrodzeń pracowników oświaty, w tym pracowników niepedagogicznych, którzy są pracownikami samorządów. Razem musimy opracować strategię zmiany systemu płac nauczycieli. W obecnym kształcie jest on jest nieczytelny i niesprawiedliwy dla wielu pedagogów.

Wraz z listem minister Anna Zalewska przekazała samorządowcom „Deklarację na rzecz edukacji przyszłości”. Jest to dokument podsumowujący pewien etap zmian, których celem jest poprawa jakości systemu oświaty.

– „Deklaracja na rzecz edukacji przyszłości” to również zaproszenie dla wszystkich interesariuszy do dalszej pracy na rzecz dzieci i młodzieży. Powstała, by podjąć wspólne działania nad szeregiem wyzwań, jakie dotyczą systemu edukacji, a także podniesieniem jakości nauczania. Nie da się tych zmian przeprowadzić bez zaangażowania samorządów – podsumowała swój apel szefowa MEN.  

docx list minister edukacji narodowej anny zalewskiej do samorządowców

0.09MB

pdf list minister edukacji narodowej anny zalewskiej do samorządowców

0.13MB

pdf deklaracja na rzecz edukacji przyszłości

4.96MB

Navigation Menu

Metrics