Realizacja Programu Bezpieczna+ w 2017 r.

Rada Ministrów w dniu 29 marca 2017 r. przyjęła Harmonogram realizacji zadań wynikający z Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” w 2017 r.

Minister Edukacji Narodowej wskazał następujące działania wspierające szkoły, jako priorytetowe do realizacji w roku szkolnym 2017/2018 w ramach celu szczegółowego nr 2 dla Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz.U. z 2015r., poz. 972):

  • Zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, kształtowanie u uczniów aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy;
  • Przedsięwzięcia/projekty wychowawcze, rozwijające umiejętności psychospołeczne, takie jak komunikacyjne, kształtujące więzi interpersonalne między uczniami.[1]
[1] § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz.U. poz. 972).

 

Harmonogram programu Bezpieczna+ na rok 2017 Pobierz plik: pdf Harmonogram programu Bezpieczna+ na rok 2017

Rozmiar : 0.39MB

Uchwała Rady Ministrów nr 131/2017 z dnia 1 września 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” Pobierz plik: pdf Uchwała Rady Ministrów nr 131/2017 z dnia 1 września 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”

Rozmiar : 1.52MB

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2017 zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz. U. poz. 1698) Pobierz plik: pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2017 zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz. U. poz. 1698)

Rozmiar : 0.25MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 31.10.2018 09:56
Osoba publikująca: Piotr Potrebka
Zmodyfikowano: 31.10.2018 09:56
Osoba modyfikująca: Piotr Potrebka