Article List

Reforma edukacji

Dobry start

Godność, wolność, niepodległość

Baza wypoczynku

„Posiłek w szkole i w domu – moduł 3”

Mamy dodatkowe pieniądze na doposażenie, remont stołówek i jadalni w szkołach podstawowych Rząd przeznaczy na szkolne stołówki i jadalnie 200 mln zł (po 40 mln zł rocznie). Wyposażenie, remont stołówki lub jadalni w publicznych szkołach podstawowych – to między innymi na te działania są pieniądze w ramach Wieloletniego Rządowego Programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Wnioski o dofinansowanie organy prowadzące szkoły mogą składać do wojewodów do 30 kwietnia danego roku.

Fundusze Europejskie

Bezpieczna +

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Rejestr szkół i placówek oświatowych

Program Rządowy "Za życiem"

Metrics