aaaaa

Oświata polska za granicą

Jednostką podległą Ministerstwu Edukacji Narodowej organizującą kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz wspomagającą oświatę prowadzoną przez organizacje Polaków za granicą jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG)

Do zadań ORPEG należy:

prowadzenie zespołów szkół oraz szkolnych punktów konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej;
kierowanie nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą;
organizowanie kursów metodycznych dla nauczycieli polonijnych;
wyposażanie szkół i ośrodków nauczania języka polskiego w podręczniki i pomoce dydaktyczne.
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG)