Wyniki otwartego konkursu ofert pt. „Godność, wolność, niepodległość”

Informujemy, iż na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MEN w zakładce Zadania Publiczne zostały zamieszczone informacje o wynikach oceny merytorycznej otwartego konkursu ofert „Godność, wolność, niepodległość” – wsparcie szkół organizacji Polaków oraz szkół w systemie oświaty kraju zamieszkania Polaków prowadzących nauczanie języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim w organizowaniu obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczypospolitą Polską, Konkurs nr DE-WZP-263.1.7.2018”.

Zadania Publiczne

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 30.10.2018 15:11
Osoba publikująca: Ewelina Stanios-Korycka
Zmodyfikowano: 30.10.2018 15:11
Osoba modyfikująca: Ewelina Stanios-Korycka