Zadania publiczne – ogłoszenia

Article List

04.02.2019

Wyniki otwartego konkursu ofert pt. "Rodzina polonijna"

25.01.2019

Wyniki otwartego konkursu ofert nr DE.WZP.263.1.12.2018

30.10.2018

Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce w latach 2019-2020, Konkurs Nr DE-WZP.263.1.11.2018

30.10.2018

Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą

02.10.2018 13:41

Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego uwzględniające rozstrzygnięcie złożonych odwołań

27.09.2018 07:35

Wyniki otwartego na realizację zadania publicznego obejmującego zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu poezji: „Myśmy wciąż do Niepodległej szli..” oraz quizu wiedzy o Niepodległej

27.09.2018 13:02

Wyniki powtórzonego konkursu: Przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości artystycznej jako formy aktywnego włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, w życie szkoły i środowiska lokalnego

28.08.2018 09:42

Wyniki otwartego konkursu ofert pt. „Godność, wolność, niepodległość”

06.08.2018 12:48

Powtórzenie konkursu: Przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości artystycznej jako formy aktywnego włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, w życie szkoły i środowiska lokalnego

03.08.2018 14:13

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego obejmującego zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu poezji: „Myśmy wciąż do Niepodległej szli..” oraz quizu wiedzy o Niepodległej

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 31.10.2018 09:04
Osoba publikująca: Piotr Potrebka
Zmodyfikowano: 31.10.2018 09:04
Osoba modyfikująca: Piotr Potrebka