Zadania publiczne – ogłoszenia

Article List

Warszawa
,
23.04.2019

Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

Warszawa
,
11.04.2019

Międzynarodowa wymiana młodzieży

Warszawa
,
08.04.2019

Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych

Warszawa
,
27.03.2019

Wspieranie szkół i placówek oświatowych w realizacji skutecznych działań wychowawczych i profilaktycznych

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert „Wspieranie szkół i placówek oświatowych w realizacji skutecznych działań wychowawczych i profilaktycznych”.
26.03.2019

Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym

04.02.2019

Wyniki otwartego konkursu ofert pt. "Rodzina polonijna"

25.01.2019

Wyniki otwartego konkursu ofert nr DE.WZP.263.1.12.2018

30.10.2018

Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce w latach 2019-2020, Konkurs Nr DE-WZP.263.1.11.2018

30.10.2018

Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą

02.10.2018 13:41

Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego uwzględniające rozstrzygnięcie złożonych odwołań

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 31.10.2018 09:04
Osoba publikująca: Piotr Potrebka
Zmodyfikowano: 31.10.2018 09:04
Osoba modyfikująca: Piotr Potrebka