W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Departamenty i biura

Biuro Generalnego Dyrektora

Odpowiada za zapewnienie stałego wspomagania Generalnego Dyrektora, pod względem merytorycznym i organizacyjnym, przy realizacji ustawowych zadań GDDKiA, w tym w zakresie kierowania GDDKiA, zapewnienie realizacji prawa dostępu do informacji publicznej, zapewnia bieżący monitoring efektywności i sprawności realizacji zadań przez GDDKiA, efektywny współudział Generalnego Dyrektora w realizacji polityki transportowej w zakresie dróg oraz zarządza wybranymi projektami realizowanymi przez GDDKiA, w tym dba o zapewnienie prawidłowego przepływu informacji wewnątrz struktury organizacyjnej Centrali oraz pomiędzy Centralą a Oddziałami.

Dyrektor Biura
Monika Spoczyńska

Zastępca Dyrektora
Szymon Piechowiak

Kontakt:
Tel.: +48 22 375 88 79
E-mail.: sekretariatBGD@gddkia.gov.pl

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.11.2021 13:52 Maciej Urbaniak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Redakcja BIP
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Biuro Generalnego Dyrektora 8.0 01.07.2024 13:32 Maciej Urbaniak
Biuro Generalnego Dyrektora 7.0 01.07.2024 13:31 Maciej Urbaniak
Biuro Generalnego Dyrektora 6.0 07.05.2024 11:28 Łukasz Dybkowski
Biuro Generalnego Dyrektora 5.0 28.09.2023 11:49 Maciej Urbaniak
Biuro Generalnego Dyrektora 4.0 26.09.2023 07:46 Maciej Urbaniak
Biuro Generalnego Dyrektora 3.0 05.12.2022 13:55 Maciej Urbaniak
Biuro Generalnego Dyrektora 2.0 22.11.2021 14:15 Maciej Urbaniak
Biuro Generalnego Dyrektora 1.0 18.11.2021 13:52 Maciej Urbaniak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Biuro Kontroli i Audytu

Odpowiada za zapewnienie niezależnej oceny celowości, rzetelności, gospodarności i legalności zadań realizowanych przez GDDKiA poprzez prowadzenie obiektywnej kontroli wewnętrznej, wspieranie Generalnego Dyrektora w realizacji celów i zadań GDDKiA poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, zapewnia obsługę kontroli zewnętrznych prowadzonych w GDDKiA oraz koordynację rozpatrywania skarg, wniosków i petycji.


Dyrektor Biura
Marta Daniluk

Zastępca Dyrektora
Irena Smolewska 


Kontakt:
Tel.: +48 22 375 87 72
E-mail.: sekretariatBKA@gddkia.gov.pl

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.11.2021 13:52 Maciej Urbaniak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Redakcja BIP
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Biuro Kontroli i Audytu 4.0 13.03.2023 15:17 Maciej Urbaniak
Biuro Kontroli i Audytu 3.0 07.10.2022 09:52 Maciej Urbaniak
Biuro Kontroli i Audytu 2.0 22.11.2021 14:16 Maciej Urbaniak
Biuro Kontroli i Audytu 1.0 18.11.2021 13:52 Maciej Urbaniak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Biuro Organizacyjno - Administracyjne

Odpowiada za zapewnienie sprawnego funkcjonowania GDDKiA, w tym optymalizację procesu obiegu dokumentów oraz optymalizację kosztów zakupu i utrzymania majątku rzeczowego. Zapewnia organizację procesu zarządzania zasobami ludzkimi oraz odpowiada za warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w GDDKiA.


Dyrektor Biura
Wioletta Olechno 

Zastępca Dyrektora Biura
Ewa Gać - Plonkowska


Kontakt:
Tel.: +48 22 375 88 29
E-mail.: sekretariatBOA@gddkia.gov.pl

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.11.2021 13:53 Maciej Urbaniak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Redakcja BIP
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Biuro Organizacyjno - Administracyjne 7.0 03.06.2024 11:33 Maciej Urbaniak
Biuro Organizacyjno - Administracyjne 6.0 07.05.2024 11:28 Łukasz Dybkowski
Biuro Organizacyjno - Administracyjne 5.0 02.05.2024 10:58 Maciej Urbaniak
Biuro Organizacyjno - Administracyjne 4.0 20.12.2023 08:05 Maciej Urbaniak
Biuro Organizacyjno - Administracyjne 3.0 28.07.2022 15:16 Łukasz Dybkowski
Biuro Organizacyjno - Administracyjne 2.0 22.11.2021 14:16 Maciej Urbaniak
Biuro Organizacyjno - Administracyjne 1.0 18.11.2021 13:53 Maciej Urbaniak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departament Budżetu i Projektów UE

Odpowiada za planowanie i zarządzanie limitami środków finansowych dla zadań GDDKiA w perspektywie wieloletniej i rocznej w podziale na poszczególne źródła finansowania, raportowanie stanu zaawansowania rzeczowo-finansowego oraz wykorzystania finansowego środków dla zadań realizowanych przez GDDKiA w perspektywie rocznej i wieloletniej, uzyskanie dofinansowania dla projektów inwestycyjnych oraz zapewnienie zgodności wydatków związanych z realizacją projektów inwestycyjnych z warunkami przyznanego dofinansowania i uzyskanie refundacji. Zapewnia obsługę ekonomiczno-finansową GDDKiA. Departament zarządza projektami dotyczącymi budowy i utrzymania infrastruktury drogowej w oparciu o środki partnera prywatnego lub spółki specjalnego przeznaczenia oraz pozyskiwanie finansowania tych projektów.
 

Dyrektor Departamentu
Anna Mróz 

Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy
Anna Cieślak 

Zastępca Dyrektora
Monika Grzelak 


Kontakt:
Tel.: +48 22 375 86 80
E-mail.: sekretariatDBP@gddkia.gov.pl

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.11.2021 13:53 Maciej Urbaniak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Redakcja BIP
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Budżetu i Projektów UE 5.0 07.05.2024 11:29 Łukasz Dybkowski
Departament Budżetu i Projektów UE 4.0 11.07.2022 14:20 Maciej Urbaniak
Departament Budżetu i Projektów UE 3.0 11.07.2022 14:20 Maciej Urbaniak
Departament Budżetu i Projektów UE 2.0 22.11.2021 14:17 Maciej Urbaniak
Departament Budżetu i Projektów UE 1.0 18.11.2021 13:53 Maciej Urbaniak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departament Prawny i Zamówień Publicznych

Odpowiada za zapewnienie obsługi prawnej oraz legislacyjnej Generalnego Dyrektora, organizację procesu udzielania zamówień publicznych ograniczającą ryzyko naruszeń przepisów prawa zamówień publicznych i wynikających z tego korekt finansowych dla zadań inwestycyjnych z Programu Budowy Dróg Krajowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, optymalizację udzielania zamówień publicznych w GDDKiA oraz zarządzanie zbiorem postępowań przetargowych realizowanych przez Centralę w procesie udzielania zamówień publicznych.

Dyrektor Departamentu
Agnieszka Wickel

Zastępca Dyrektora
Piotr Ziarek

Zastępca Dyrektora
Ewa Stankiewicz

Zastępca Dyrektora
Monika Matacz – Szczepkowska
 

Kontakt:
Tel.: +48 22 375 86 36
E-mail.: sekretariatDPZ@gddkia.gov.pl

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.11.2021 13:53 Maciej Urbaniak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Redakcja BIP
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Prawny i Zamówień Publicznych 4.0 18.06.2024 10:12 Maciej Urbaniak
Departament Prawny i Zamówień Publicznych 3.0 07.05.2024 11:29 Łukasz Dybkowski
Departament Prawny i Zamówień Publicznych 2.0 22.11.2021 14:17 Maciej Urbaniak
Departament Prawny i Zamówień Publicznych 1.0 18.11.2021 13:53 Maciej Urbaniak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departament Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Realizuje działania mające na celu standaryzacje działań GDDKiA w zakresie prowadzenia inwestycji, monitoruje zgodności zakresu, terminów i kosztów inwestycji w odniesieniu do założeń i zawartych umów celem efektywnego zarządzania procesem inwestycyjnym. Ponadto analizuje ryzyka na etapie przygotowania i realizacji inwestycji oraz wdrażanie procedur ograniczających ich występowanie.

Dyrektor Departamentu
Magdalena Kozicka

Zastępca Dyrektora
Anna Gołębiowska

Zastępca Dyrektora
Michał Krasoń

Kontakt:
Tel.: +48 22 375 88 13
E-mail.: sekretariatDPR@gddkia.gov.pl

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.11.2021 13:53 Maciej Urbaniak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Redakcja BIP
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Przygotowania i Realizacji Inwestycji 6.0 29.09.2023 09:41 Łukasz Dybkowski
Departament Przygotowania i Realizacji Inwestycji 5.0 09.03.2023 14:03 Łukasz Dybkowski
Departament Przygotowania i Realizacji Inwestycji 4.0 08.03.2023 11:46 Maciej Urbaniak
Departament Przygotowania i Realizacji Inwestycji 3.0 05.12.2022 13:55 Maciej Urbaniak
Departament Przygotowania i Realizacji Inwestycji 2.0 22.11.2021 14:17 Maciej Urbaniak
Departament Przygotowania i Realizacji Inwestycji 1.0 18.11.2021 13:53 Maciej Urbaniak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departament Strategii i Studiów

Zapewnia optymalną strategię i programy rozwoju sieci dróg krajowych, wysokiej jakości dokumentacje studialną, w tym dla projektów przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej. Ponadto zapewnia dane o ruchu oraz prognozach i analizach ruchu na sieci dróg krajowych niezbędnych dla celów planistyczno-projektowych oraz zarządzania siecią dróg, w tym dane o sieci dróg publicznych oraz statystyk transportowych wymaganych przez instytucje administracji rządowej, samorządowej i organizacje międzynarodowe.

Dyrektor Departamentu
Tomasz Stańczak

Kontakt:
Tel.: +48 22 375 86 34
E-mail.: sekretariatDS@gddkia.gov.pl  

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.11.2021 13:54 Maciej Urbaniak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Redakcja BIP
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Strategii i Studiów 5.0 07.05.2024 11:29 Łukasz Dybkowski
Departament Strategii i Studiów 4.0 08.03.2023 11:47 Łukasz Dybkowski
Departament Strategii i Studiów 3.0 08.03.2023 11:46 Maciej Urbaniak
Departament Strategii i Studiów 2.0 22.11.2021 14:17 Maciej Urbaniak
Departament Strategii i Studiów 1.0 18.11.2021 13:54 Maciej Urbaniak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departament Technologii Budowy Dróg

Odpowiada za zapewnienie stosowania optymalnych rozwiązań technicznych i technologicznych w  zakresie technologii budowy dróg oraz zapewnienie odpowiedniego funkcjonowania systemu oceny jakości robót drogowych.

Dyrektor Departamentu
Leszek Bukowski


Kontakt:
Tel.: +48 22 375 86 05
E-mail.: sekretariatDTB@gddkia.gov.pl

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.11.2021 13:54 Maciej Urbaniak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Redakcja BIP
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Technologii Budowy Dróg 4.0 07.05.2024 11:29 Łukasz Dybkowski
Departament Technologii Budowy Dróg 3.0 10.03.2023 15:54 Łukasz Dybkowski
Departament Technologii Budowy Dróg 2.0 22.11.2021 14:17 Maciej Urbaniak
Departament Technologii Budowy Dróg 1.0 18.11.2021 13:54 Maciej Urbaniak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departament Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Odpowiada za przygotowanie, zabezpieczenie i realizację przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa; zapewnienie obsługi informatycznej GDDKiA,  bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej oraz organizacyjne wsparcie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych.


Dyrektor Departamentu
Dawid Petrów

Zastępca Dyrektora
Rafał Gruszka

Zastępca Dyrektora
Adam Zazulak

 
Kontakt:
Tel.: +48 22 375 87 90
E-mail.: dzb@gddkia.gov.pl

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.11.2021 13:54 Maciej Urbaniak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Redakcja BIP
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 9.0 07.05.2024 11:30 Łukasz Dybkowski
Departament Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 8.0 09.08.2023 09:48 Maciej Urbaniak
Departament Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 7.0 18.11.2022 11:27 Maciej Urbaniak
Departament Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 6.0 08.11.2022 09:24 Łukasz Dybkowski
Departament Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 5.0 07.06.2022 16:11 Łukasz Dybkowski
Departament Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 4.0 06.05.2022 08:12 Maciej Urbaniak
Departament Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 3.0 26.04.2022 15:58 Łukasz Dybkowski
Departament Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 2.0 22.11.2021 14:18 Maciej Urbaniak
Departament Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 1.0 18.11.2021 13:54 Maciej Urbaniak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departament Zarządzania Siecią Dróg

Odpowiada za utrzymanie i zarządzanie siecią drogową wraz z obiektami inżynierskimi, w tym prowadzenie działań w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzenie spraw związanych z ochroną pasa drogowego, monitoring całodobowy stanu sieci drogowej i warunków ruchu drogowego, w tym pozyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji.

Dyrektor Departamentu
Monika Tuszyńska

Zastępca Dyrektora
Michał Borowiec

Zastępca Dyrektora
Katarzyna Kościesza

 

Kontakt:
Tel.: +48 22 375 86 06
E-mail.: sekretariatdzs@gddkia.gov.pl

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.11.2021 13:54 Maciej Urbaniak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Redakcja BIP
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Zarządzania Siecią Dróg 4.0 07.05.2024 11:30 Łukasz Dybkowski
Departament Zarządzania Siecią Dróg 3.0 08.06.2022 15:09 Łukasz Dybkowski
Departament Zarządzania Siecią Dróg 2.0 22.11.2021 14:18 Maciej Urbaniak
Departament Zarządzania Siecią Dróg 1.0 18.11.2021 13:54 Maciej Urbaniak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Stanowisko ds. Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Odpowiada za zapewnienie przeprowadzania ocen i audytów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz podnoszenie ich jakości.

 
Główny Audytor BRD
Zdzisław Tworek

 

Kontakt:
Tel.: +48 22 375 88 22
E-mail.: ZTworek@gddkia.gov.pl

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.11.2021 13:54 Maciej Urbaniak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Redakcja BIP
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Stanowisko ds. Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2.0 22.11.2021 14:18 Maciej Urbaniak
Stanowisko ds. Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 1.0 18.11.2021 13:54 Maciej Urbaniak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zespół do spraw Nieruchomości

Odpowiada za zapewnienie jednolitych zasad nabywania i gospodarowania nieruchomościami związanymi z inwestycjami drogowymi oraz prowadzenie spraw związanych z ochroną pasa drogowego.

Kierujący Zespołem
Paweł Duciak


Kontakt:
Tel.: +48 22 375 88 29
E-mail.: sekretariatZN@gddkia.gov.pl

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.11.2021 13:55 Maciej Urbaniak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Redakcja BIP
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zespół do spraw Nieruchomości 5.0 28.04.2023 10:58 Maciej Urbaniak
Zespół do spraw Nieruchomości 4.0 10.03.2023 16:04 Łukasz Dybkowski
Zespół do spraw Nieruchomości 3.0 22.11.2021 14:18 Maciej Urbaniak
Zespół do spraw Nieruchomości 2.0 18.11.2021 13:55 Maciej Urbaniak
Zespół do spraw Nieruchomości 1.0 18.11.2021 13:55 Maciej Urbaniak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zespół do spraw Środowiska

Odpowiada za utrzymanie i zarządzanie siecią drogową wraz z obiektami inżynierskimi, w tym prowadzenie działań w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego, monitoring całodobowy stanu sieci drogowej i warunków ruchu drogowego, w tym pozyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji.

Kierujący Zespołem
Łukasz Kacała


Kontakt:
Tel.: +48 22 375 86 53
E-mail.: sekretariatZS@gddkia.gov.pl

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.11.2021 13:55 Maciej Urbaniak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Redakcja BIP
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zespół do spraw Środowiska 3.0 10.03.2023 16:05 Łukasz Dybkowski
Zespół do spraw Środowiska 2.0 22.11.2021 14:18 Maciej Urbaniak
Zespół do spraw Środowiska 1.0 18.11.2021 13:55 Maciej Urbaniak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych

Błażej Korczak

e-mail: iod@gddkia.gov.pl

Materiały

Ochrona danych osobowych
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.11.2021 13:56 Maciej Urbaniak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Redakcja BIP
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Inspektor ochrony danych 3.0 13.10.2022 14:35 Maciej Urbaniak
Inspektor ochrony danych 2.0 22.11.2021 14:19 Maciej Urbaniak
Inspektor ochrony danych 1.0 18.11.2021 13:56 Maciej Urbaniak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}