W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zespół Historii Drogownictwa

O Zespole

Placówka od początku istnienia znajduje się w strukturach GDDKiA. Teren na którym się znajduje od początku swojego zagospodarowania związany jest z drogownictwem. Za wskazaniem przez lokalną gminę teren, siedzibę miało tu kierownictwo robót budujących drogę Kozłów - Jaślany. Znajdowały  się tu:  otaczarnią z wydajnością 25 t na godzinę, betoniarka poj. 400l, baraki mieszkalne i baza materiałowo - sprzętowa. 

W wyniku reorganizacji, łączenia się w 1974 roku został utworzony na tym terenie, a od 1975 rozpoczął funkcjonowanie Obwód Drogowy nr 4. Baza produkcyjna straciła na znaczeniu w związku rozbudową wytwórni mas bitumicznych w miejscowości obok, skargi społeczeństwa na zanieczyszczenia powietrza, obumieranie lasu, wyjaławianie ziem. 

Ministerstwo Komunikacji CZDP, chcąc kontynuować ochronę zabytków z okresu międzywojennego  i zrealizować utworzenie muzeum drogownictwa do którego dążyło od kilkudziesięciu lat, bezskutecznie szukając odpowiedniej lokalizacji w całej Polsce. Podjęto decyzje o utworzeniu kilku okręgowych zakładowych muzeów. Rejon w Tarnowie wystąpił z propozycją utworzenia skansenu maszyn drogowych w Szczucinie, a pomieszczeń dla muzeum w Tarnowie. 

GDDKiA W Szczucinie na Obwodzie Drogowym nr 4, od wielu lat już gromadzono maszyny drogowe i inne zabytkowe przedmioty w barakach biurowych. Ostatecznie w 1982 r utworzono Okręgowe Muzeum Drogownictwa na bazie istniejącej od końca lat 70 XX wieku Izby Pamięci. Umiejscowienie, zgromadzone zbiory, zaangażowanie społeczne i pracownicze oraz dobra opinia spowodowały, że teren byłego Obwodu Drogowego wraz z tym co na nim zostało zgromadzone, został wpisany decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - w maju 1992 r. do rejestru zabytków. 

GDDKiA Od stycznia 2005 roku dzięki  współpracy GDDKiA, Urzędu Gminy w Szczucinie i Fundacji Ochrony Zabytków Drogownictwa, jednostka ta funkcjonowała jako Wydział Historii Drogownictwa w Biurze Organizacyjnym GDDKiA a od 2012 roku jest Zespołem Historii Drogownictwa w Biurze Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Muzeum Drogownictwa pozostało nazwą historyczną z którą to miejsce jest przez dziesięciolecia kojarzone.

Cele i zadania

Celem Zespołu Historii Drogownictwa jest zapewnienie ochrony zabytków drogownictwa poprzez ich gromadzenie i zabezpieczanie oraz rozpowszechnianie wiedzy na ich temat.


Do zadań Zespołu Historii Drogownictwa należy:

  1. Koordynowanie oraz prowadzenie bieżącej współpracy z komórkami organizacyjnymi Centrali i Oddziałów w Zakresie ochrony zabytków drogownictwa w tym opieka nad zbiorami, skansenami, izbami pamięci oraz innymi miejscami gromadzenia zabytków;
  2. Prowadzenie ewidencji zabytków drogownictwa GDDKiA;
  3. Prowadzenie i merytoryczny nadzór działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom, niszczeniu i niewłaściwemu korzystaniu z zabytków drogownictwa;
  4. Przechowywanie zgromadzonych zbiorów i magazynowanie ich w sposób dostępny dla badań naukowych;
  5. Przygotowanie, realizacja umów w zakresie konserwacji i restauracji zabytków drogownictwa;
  6. Prowadzenie działalności edukacyjnej oraz udostępnianie zbiorów dla celów naukowych, edukacyjnych i turystycznych;
  7. Współpraca ze wszystkimi zarządcami dróg publicznych, podmiotami prywatnymi oraz pozostałymi instytucjami w zakresie ochrony zabytków drogownictwa w kraju i za granicą;
  8. Gromadzenie dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych związanych z drogownictwem.

Działalność

Obiekt zlokalizowany jest na powierzchni ok. 2 ha, który w całości ze znajdującymi się na terenie zabytkami został uznany za dobro narodowe. Placówka znana jest na całym świecie, to wizytówka polskich drogowców na arenie międzynarodowej od ponad 30 lat. Działa w ramach stowarzyszenia Nord-Balt Road Museums. Zespół Historii Drogownictwa, który ma tu siedzibę wypełnia zadanie ochrony zabytków drogownictwa w GDDKIA. Na unikatowej ekspozycji zewnętrznej i wewnętrznej prezentowane są zabytki drogownictwa, największy, liczący się na świecie zbiór maszyn i narzędzi, pamiątek drogowych.

Zgromadzone zabytki, eksponaty mogą konkurować ze zbiorami wielu muzeów techniki w zakresie drogownictwa w Europie. Można tu znaleźć dokumentacje drogowe, fragmenty zachowanych historycznych, nieistniejących już konstrukcji drogowych, nawierzchni, książki i podręczniki, przyrządy pomiarowe, narzędzia , mundury dróżników, mapy, sztandary, instrumenty laboratoryjne, medale, odznaczenia, fotografie.

Ekspozycja maszyn i urządzeń wykorzystywanych do budowy dróg i mostów urządzona została na wzniesieniu przypominając ym muszlę ślimaka, na którym zaprezentowano historyczny rozwój nawierzchni oraz oryginalne elementy dróg. Zaprezentowano ponad 100 eksponatów takich jak: zrywarki, kruszarki, równiarki, walce konne i mechaniczne, otaczarki, koleby, lokomobile, skrapiarki, wciągarki, beczkowozy.

GDDKiA Zespół Historii Drogownictwa organizuje lekcje historii, wydarzenia kulturalne, koncerty, wystawy, odczyty promujące tradycję i historię drogownictwa, osiągnięcia polskich inżynierów oraz zasady bezpieczeństwa i zachowania na drogach. Program zwiedzania oraz zajęcia edukacyjne, projekcje dostosowane są do wieku i rodzaju grupy. 

Kontakt

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Zespół Historii Drogownictwa
ul. 1-go Maja 39, 33-230 Szczucin 

Sekretariat tel/fax: 14 643 63 81
whd@gddkia.gov.pl

  

Obsługa Ruchu Turystycznego: 14 643 52 78

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.11.2021 12:23 Maciej Urbaniak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Redakcja BIP
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zespół Historii Drogownictwa 1.0 23.11.2021 12:23 Maciej Urbaniak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}