W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe informacje

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.

Do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad należy również:

  • współudział w realizacji polityki transportowej w zakresie dróg,
  • gromadzenie danych i sporządzanie informacji o sieci dróg publicznych,
  • nadzór nad przygotowaniem infrastruktury drogowej na potrzeby obrony państwa,
  • wydawanie zezwoleń na jednorazowy przejazd w określonym czasie i po ustalonej trasie pojazdów nienormatywnych,
  • współpraca z administracjami drogowymi innych państw i organizacjami międzynarodowymi,
  • współpraca z organami samorządu terytorialnego w zakresie rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej,
  • zarządzanie ruchem na drogach krajowych,
  • ochrona zabytków drogownictwa,
  • wykonywanie zadań związanych z przygotowywaniem i koordynowaniem budowy i eksploatacji albo wyłącznie eksploatacji, autostrad płatnych.

Realizuje on swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W skład Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wchodzi centrala w Warszawie oraz 16 oddziałów w województwach. Podstawowe zadania zarządu w terenie pełnią podległe poszczególnym Oddziałom GDDKiA rejony dróg krajowych.

Materiały

Regulamin organizacyjny
Regulamin​_organizacyjny.pdf 1.50MB
Zmiana Statutu GDDKiA z 8 listopada 2018 r.
DziennikUrzedowyMI​_poz51​_2018-sig.pdf 0.31MB
Statut GDDKiA z 9 lutego 2017 r.
Dziennik-Urzdowy-MIB​_poz6​_2017.pdf 0.33MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.11.2021 13:52 Maciej Urbaniak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Redakcja BIP
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Podstawowe informacje 5.0 22.02.2023 13:01 Łukasz Dybkowski
Podstawowe informacje 4.0 22.11.2021 14:15 Maciej Urbaniak
Podstawowe informacje 3.0 18.11.2021 14:00 Maciej Urbaniak
Podstawowe informacje 2.0 18.11.2021 13:59 Maciej Urbaniak
Podstawowe informacje 1.0 18.11.2021 13:52 Maciej Urbaniak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}