W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Petycje

Chcesz mieć wpływ na przebieg drogi? Widzisz potrzebę budowy chodnika w swojej miejscowości czy zmiany organizacji ruchu? Należysz do stowarzyszenia, które chce wprowadzić zmiany na drogach? Jeśli tak - możesz złożyć petycję w swoim interesie albo interesie publicznym a także podmiotu trzeciego, za jego zgodą. Jak załatwić sprawę krok po kroku?

Przygotuj i złóż petycję

Jakie informacje musi zawierać petycja?

W petycji należy zamieść:

 • dane osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko), 
 • adres
 • żądanie. 

Jak złożyć petycję?

Petycję możesz:

Przesłać listownie na adres lub dostarczyć osobiście do:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa lub właściwego Oddziału.

Przesłać drogą e-mail na adres:

Przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP

Przesłać faksem do:

 

Jeśli petycję składa grupa podmiotów, musicie zamieścić w niej:

 • imiona i nazwiska (nazwy) wszystkich podmiotów składających petycję,
 • imię i nazwisko osoby, która reprezentuje składających petycję, miejsca zamieszkania (siedziby) wszystkich podmiotów składających petycję,
 • podpis osoby, która reprezentuje składających petycję 

Jeśli składasz petycję w czyimś imieniu, pamiętaj żeby zamieścić w niej dodatkowo:

 • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu w imieniu którego składasz petycję,
 • miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu,
 • zgodę tego podmiotu na złożenie petycji w jego imieniu (w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej).

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) GDDKiA zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM lub SKOGN. Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych

Organ sprawdzi, czy Twoja petycja jest poprawna i kompletna

 • jeśli petycja nie będzie zawierała imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu albo nie wskazałeś adresu, petycję pozostawimy bez rozpoznania, 
 • jeśli petycja będzie nieprecyzyjna albo niepodpisana, wezwiemy Cię do doprecyzowania lub uzupełnienia

Jak rozpatrujemy petycję?

 • Jeśli Twoja petycja dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne podmioty, rozpatrzymy ją w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie później niż w ciągu 30 dni) do pozostałych właściwych podmiotów. 
 • O wszystkim Cię poinformujemy.
 • Jeśli Twoja petycja nie dotyczy działalności GDDKiA, przekażemy ją niezwłocznie (nie później niż w ciągu 30 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.
 • Kopia Twojej petycji zostanie umieszczona na stronie GDDKiA. Umieścimy tam również datę złożenia petycji oraz - jeśli wyrazisz zgodę - Twoje imię i nazwisko (nazwę) lub imię i nazwisko (nazwę) podmiotu w interesie którego składasz petycję.
 • Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, to te petycje mogą być rozpatrywane łącznie (petycja wielokrotna). Na stronie GDDKiA ogłosimy okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu oczekiwania na dalsze petycje. Jeżeli petycja składająca się na petycję wielokrotną nie spełnia wymogów (np. nie ma adresu siedziby lub korespondencyjnego) ogłosimy na stronie BIP GDDKiA wezwanie podmiotu wnoszącego petycję składającą się na petycję wielokrotną do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni. W przypadku, gdy treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, pozostawimy petycję bez rozpatrzenia.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.11.2021 12:37 Maciej Urbaniak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Redakcja BIP
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Petycje 5.0 12.08.2022 09:25 Maciej Urbaniak
Petycje 4.0 12.08.2022 09:24 Maciej Urbaniak
Petycja w sprawie zainstalowania ekranów akustycznych przy S14 od strony ulic Lublinek, Biwakowej, Maratońskej 3.0 25.07.2022 09:57 Marchwińska Izabela
Petycje 2.0 23.05.2022 16:40 Maciej Urbaniak
Petycje 1.0 23.11.2021 12:37 Maciej Urbaniak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}