W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Wstecz

S6 Żukowo – Gdańsk Południe wraz z obwodnicą Żukowa

Podstawowe informacje
Numer drogi
S6
Nazwa odcinka
Żukowo – Gdańsk Południe wraz z obwodnicą Żukowa
Długość
16 km
Nazwa inwestycji
Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej
Lata realizacji
2021-2025
System realizacji
Projektuj i buduj
Wartość
776 999 999 zł
Oddział GDDKiA
Gdańsk

Aktualnie realizowany etap

 • Rozwiń tekst

  Realizacja

  lupa z elementami powiązanymi ze sobą wewnątrz
  Nadzór inwestorski
  Ayesa Polska Sp. z o.o.
  grafika przedstawiająca mężczyznę w kasku ochronnym i łopatą w ręku
  Wykonawca - projekt i budowa
  Konsorcjum: Mirbud S.A. i Kobylarnia S.A.
  ikona kalendarza
  Data podpisania umowy z wykonawcą
  16 kwietnia 2021 r.
  Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Data złożenia wniosku
  16 lutego 2022 r.
  Data wydania decyzji
  w trakcie
  Organ wydający:
  Wojewoda Pomorski
  symbol koparki
  Zakończenie robót wynikające z umowy
  17 marca 2025 r.

Etapy zrealizowane

 • Projekt i budowa
  Data ogłoszenia przetargu
  24 sierpnia 2020 r.
  Data wyboru najkorzystniejszej oferty
  26 lutego 2021 r.
 • Koncepcja programowa
  Data podpisania umowy
  5 maja 2015 r.
  Wykonawca
  Multiconsult Polska
  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Data złożenia wniosku
  20 listopada 2013 r.
  Organ wydający
  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
  Data wydania decyzji
  2 grudnia 2014 r.
  Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe
  Data podpisania umowy
  27 maja 2010 r.
  Wykonawca
  Lafrentz Polska
Opis inwestycji

Początek zadania znajduje się na węźle Żukowo, a koniec na węźle Gdańsk Południe. Zakres zadania obejmuje w szczególności: 

 • budowę odcinka drogi ekspresowej długości ok. 16 km;
 • budowę węzłów drogowych: „Żukowo” i „Lublewo”;
 • budowę MOP-u Widlino;
 • budowę obwodnicy Żukowa w klasie GP;
 • przebudowę istniejących dróg publicznych w miejscach krzyżowania się z obwodnicą;
 • budowę dróg lokalnych i dojazdowych obsługujących tereny przyległe do obwodnicy;
 • budowę obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej;
 • budowę obiektów mostowych nad drogą ekspresową w ciągu dróg poprzecznych i łącznic węzłów;
 • budowę przepustów pod obwodnicą i pod pozostałymi drogami oraz zjazdami;
 • budowę oświetlenia drogowego;
 • budowę kanalizacji teletechnicznej;
 • budowę systemu odwodnienia drogi, w tym: rowów drogowych, kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających;
 • realizację urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, szczelny system odprowadzenia wód opadowych, zespoły podczyszczające wody opadowe z jezdni, zbiorniki retencyjne/infiltracyjne,
 • budowę infrastruktury technicznej dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej, w tym: oświetlenia, linii energetycznych, sieci wodociągowych, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających i innych;
 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej, w tym: linii elektroenergetycznych i teletechnicznych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowych, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych;
 • wykonanie oznakowania drogi ekspresowej i pozostałych dróg oraz wyposażenie ich w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego takie, jak: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenia (np. przy zbiornikach retencyjnych);
 • rozbiórkę obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych;
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej;
 • wykonanie wszelkich innych robót i opracowań, jakie okażą się niezbędne dla zaprojektowania i zrealizowania inwestycji;
 • uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.
Parametry techniczne

klasa drogi: S
liczba jezdni i pasów ruchu: 2x2
szerokość pasa ruchu: 3,5 m
szerokość pasa awaryjnego: 2,5 m
szerokość poboczy: 1,25 m
obciążenie: ton/oś: 11,5

Obiekty inżynierskie

Estakady – 3 szt., przejścia dla zwierząt – 12 szt., wiadukty – 17 szt.

Węzły
 1. Węzeł Żukowo
 2. Węzeł Lublewo
 3. rozbudowa węzła Gdańsk Południe.
Miejsca obsługi podróżnych

Kategoria I:

 1. MOP Widlino
Ochrona środowiska

Przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, budowa ekranów akustycznych i nasadzenia zieleni izolacyjnej, zespoły podczyszczające wody opadowe z jezdni, zbiorniki retencyjne/infiltracyjne.

 

 

{"register":{"columns":[{"header":"voivodeship","value":"województwo pomorskie","registerId":20415805,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":false,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"}]}}