W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Tryb i zasady udzielania dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dla jednostek OSP zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Dotacje OSP

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził dokument pn. „Tryb i zasady udzielania dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”.

Jednostki OSP otrzymają dofinansowanie na zakup niezbędnego wyposażenia, w tym środków ochrony indywidualnej zapewniających przestrzeganie wymaganego reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa strażaków ochotników oraz osób przewożonych do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Środki przeznaczone dla OSP będą przekazywane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na podstawie upoważnienia udzielonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 18 marca 2021 roku.

Dofinansowanie odbywać się będzie na podstawie wniosku złożonego przez jednostkę OSP w łącznej wysokości nie wyższej niż 5 000 zł dla jednostki OSP.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest deklaracja przystąpienia jednostki OSP do realizacji zadania i zgłoszenie się do właściwego miejscowo komendanta powiatowego/ miejskiego PSP, który dokonuje stosownej oceny i wyboru jednostki (w tym potwierdza dysponowanie przez jednostkę OSP wystarczającym potencjałem ludzkim lub odpowiednim środkiem transportu) i wydaje opinię w zakresie wyboru jednostki OSP. Wniosek, o którym mowa powyżej, powinien być podpisany przez osoby z danej jednostki OSP upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy zgodnie z KRS.

Opracowanie: Zespół prasowy KG PSP

Instrukcja składania wniosku do KM PSP w Płocku.

Wniosek o dofinansowanie osp COVID 19 należy złożyć do komendy na adres

p.wlochowski@strazpozarnaplock.pl lub logistyka@strazpozarnaplock.pl. Zakres rzeczowy wniosku musi być zgodny z wykazem zatwierdzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Uwaga:

1. Sprzęt typowo strażacki musi mieć świadectwo CNBOP.

2. Ubranie specjalne musi być zgodne ze wzorem KG PSP.

3. Do wniosku należy dołączyć dane uzupełniające niezbędne do wprowadzenia wniosku do systemu załacznik do wniosku covid 2021 v2.

4. W przypadku zmiany organu uprawnionego do składania oświadczeń woli a nie zmienionego jeszcze w KRS należy składać skan uchwały walnego zebrania OSP o wyborze nowego organu. Honorowane będą tylko zmiany organu dokonane w roku 2021.

 

Opracował. bryg. Piotr Rakowski KM PSP Płock

Materiały

zakres​_rzeczowy​_dofinansowanie​_OSP
zakres​_rzeczowy​_dofinansowanie​_OSP.DOCX 0.02MB
zakres​_rzeczowy​_dofinansowanie​_OSP
zakres​_rzeczowy​_dofinansowanie​_OSP.pdf 0.13MB
wniosek​_o​_dofinansowanie​_osp​_COVID19
wniosek​_o​_dofinansowanie​_osp​_COVID19.DOC 0.06MB
Tryb​_i​_zasady​_udzielania​_dofinansowania​_OSP​_COVID19
Tryb​_i​_zasady​_udzielania​_dofinansowania​_OSP​_COVID19.pdf 0.29MB
Tryb​_i​_zasady​_udzielania​_dofinansowania​_OSP​_COVID19(1)
Tryb​_i​_zasady​_udzielania​_dofinansowania​_OSP​_COVID19(1).DOCX 0.03MB
załacznik​_do​_wniosku​_covid​_2021​_v2r
załacznik​_do​_wniosku​_covid​_2021​_v2r wersja XLF.xls 0.01MB
załacznik​_do​_wniosku​_covid​_2021​_v2 wersja PDF
załacznik​_do​_wniosku​_covid​_2021​_v2.pdf 0.09MB