W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Skargi i Wnioski

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu lub upoważniony zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (środa w godz. 14:00 - 16:00), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem komendanta miejskiego PSP. Telefon kontaktowy (71) 320 70 04.

Skargi/wnioski można składać:

  1. Listownie na adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu ul. Kręta 28, 50-233 Wrocław,
  2. Osobiście w sekretariacie Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu ul. Kręta 28, 50-233 Wrocław w godz. 7:30-15:30,
  3. Za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl
  4. Faxem na nr (71) 320 70 05
  5. Ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Organizacji i Kadr. Telefon kontaktowy (71) 320 70 10

Skarg/wniosków nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:

  • imię i nazwisko wnoszącego,
  • dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.12.2020 10:33 Kamil Bokwa
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Kamil Bokwa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 2.0 10.03.2023 14:42 Kamil Bokwa
Skargi i wnioski 1.0 28.12.2020 10:33 Kamil Bokwa

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}