W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Historia

  „…Grono poważnych mieszczan odczuło potrzebę założenia Straży Pożarnej celem ochrony obywateli od łuny pożaru, gdyż tylko wspólną i ochotną pracą można dojść do celu. Myśl tę – jak notatki wskazują, wprowadzono w życie w roku 1874” .

 Dzień Strażaka, druga połowa lat 70 XX w. Dzień Strażaka lata 90 XX w. Strażacy w umundurowaniach podczas uroczystego apelu przed wspinalnią starej komendy Zawodowej Straży Pożarnej w Limanowej na tle pojazdów pożarniczych.

Rok 1874 rozpoczyna burzliwą a jednocześnie chlubną historię limanowskiego pożarnictwa. Założycielami straży pożarnej w Limanowej byli: adiunkt sądowy Karol Góra, radny miasta Eugeniusz Rozwadowski oraz burmistrz Antoni Janik. Straż w Limanowej należy do jednej z najstarszych na terenie byłego zaboru austriackiego. Bowiem do roku 1899 na terenie Galicji było ich zaledwie 424. Od początku swego istnienia limanowska straż pożarna dawała przykład jak nieś skuteczną pomoc tym których dotknęła klęska ognia. 

W szczególnej pamięci ówczesnych zachowała się akcja limanowskich strażaków przy pożarach w Tymbarku, Sowlinach, Starej Wsi, Mordarce i Lipowym. Ale nie tylko udział w walce z pożarami należał wówczas do obowiązków strażaka. Funkcję tę rozumiano również jako zaszczytną służbę społeczną polegającą również na pełnieniu pogotowia nocnego w gminie. Bez strażaków limanowskich nie mogły się odbyć obchody ważnych, narodowych rocznic. Kiedy w roku 1894 limanowskim strażakom wręczano sztandar (obecnie w OSP Limanowa), byli oni już doskonale zorganizowani. Korpusem rządziły kolegialne organy: Rada Strażacka, Wydział Straży Pożarnej i Walne Zgromadzenie natomiast sam Korpus dzielił się na cztery oddziały: oddział dachowych, oddział sikawkowych, oddział wodnych i oddział bezpieczeństwa. Rósł autorytet Straży, który sprawiał, że o przyjęcie w jej szeregi starało się wielu mieszkańców Limanowej, w tym spora liczba młodzieży. 11 listopada 1928 roku odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nową remizę którą oddano do użytku w 1930 r. Zakupiono również nowoczesną na owe czasy sikawkę motorową. Powódź w roku 1934 jeszcze bardziej umocniła prestiż i uznanie, jakim cieszyli się strażacy wśród mieszkańców Limanowej.

Okres powojenny to rozbudowa ochrony przeciwpożarowej poprzez powołanie instytucji powiatowego komendanta straży pożarnych oraz zorganizowanie powiatowego punktu dyspozycyjno-alarmowego, w którym pełniono całodobowe dyżury kierowców. Podjęto również decyzję o wybudowaniu nowego obiektu dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej, który został oddany do użytku w 1967 r.

Z dniem 01 maja 1968 r. Uchwałą Powiatowej Rady Narodowej utworzona została Zawodowa Straż Pożarna w Limanowej, która przejęła na siebie główny ciężar zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu limanowskiego. Ochotnicza Straż Pożarna w Limanowej skupiła się na działalności prewencyjno-kulturalnej oraz zabezpieczeniu operacyjnym miasta Limanowa.  W wyniku reformy administracyjnej kraju oraz nowych ustaw o radach narodowych i ochronie przeciwpożarowej w latach 70-tych Komenda Powiatowa i Zawodowa Straż Pożarna została przekształcona w Komendę Rejonową Straży Pożarnych i podporządkowana Komendzie Wojewódzkiej w Nowym Sączu.

W roku 1992 na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r., o Państwowej Straży Pożarnej Komenda Rejonowa Straży Pożarnych zostaje przekształcona w Komendę Rejonową Państwowej Straży Pożarnej a Zawodowa Straż Pożarna w Jednostkę Ratowniczo Gaśniczą PSP. Był to okres szczególnie wytężonej pracy organizacyjno-szkoleniowej związanej z wprowadzaniem nowych struktur organizacyjnych Straży Pożarnej oraz przygotowanie jej do nowych zadań ratowniczych nałożonych ustawą.

Rok 1995 to początek budowy Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego  na szczeblu rejonu a następnie powiatu limanowskiego. Obecnie na ogólną liczbę 54 Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających w powiecie limanowskim aż 18 z nich jest włączone do KSRG.

W wyniku kolejnej reformy administracyjnej w roku 1999 przywrócony zostaje powiat limanowski i zostaje utworzona Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej. W 2001 roku po wielu latach starań i zabiegów udało się doprowadzić do rozpoczęcia inwestycji rozbudowy i modernizacji budynku Komendy Powiatowej PSP w Limanowej która to realizowana od 3 lat ze środków wojewody małopolskiego będzie zakończona w br. a obiekt przekazany do użytku w dniu 15 maja 2005 roku. Realizacja tego przedsięwzięcia wpłynie znacząco na poprawę warunków służby strażaków a także warunków właściwego garażowania samochodów i przechowywania sprzętu specjalistycznego. Stwarza również warunki do prowadzenia prawidłowego procesu szkolenia tak strażaków ratowników PSP jak również druchów z OSP w ramach nieetatowego Ośrodka Szkolenia funkcjonującego przy KP PSP w Limanowej. W modernizowanym budynku znalazło również siedzibę funkcjonujące od maja 2004 roku Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Niezmienne w wieloletniej historii zorganizowanych struktur ochrony przeciwpożarowej na Ziemi limanowskiej jest niesienie pomocy, ratowanie życia i mienia ludzkiego. Bogate są zapisy walki z ogniem i poświęcnie strażaków limanowskich w latach minionych, jak również pracy współczesnych strażaków-ratowników Państwowej Straży Pożarnej. 

Opracowanie: kpt. mgr Andrzej Jurowicz, KP PSP Limanowa

Zdjęcia: Oprac. zbior. pod red. S. Bukowiec, "Stażacy ziemi limanowskie", Palindom, Bohnia 2010r.

 

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}