W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Obsługa osób posługujących się językiem migowym

Język migowy

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dziennik Ustaw z 2011 roku Numer 209, pozycja 1243, z późniejszymi zmianami) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Dla naszych petentów zapewniamy obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania spraw w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej. Usługa wykonywana przez tłumacza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dziennik Ustaw z 2011 roku numer 127, pozycja 721 z późniejszymi zmianami) jest bezpłatna.

Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) należy zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych) z podaniem proponowanego terminu wizyty, kontaktując się z Sekretariatem Komendanta Powiatowego PSP w Limanowej:

  • telefonicznie na nr: tel. (018) 3379963 (przy pomocy osoby trzeciej sprawnej komunikacyjnie);
  • na adres e-mail: kppsplimanowa@straz.krakow.pl (za pośrednictwem załączonego wniosku).

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego województwa maøopolskiego dostępny jest na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (http://www.malopolska.uw.gov.pl/rejestrtlumaczy.aspx). Rejestr tłumaczy języka migowego Polskiego Związku Głuchoniemych dostępny jest również na stronie Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych.

Opracowanie: KP PSP Limanowa.

Materiały

Zgłoszenie potrzeby skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego (PJM, SJM, SKOGN)
zgloszenie​_potrzeby​_pomocy​_tlumacza​_jezyka​_migowego.pdf 0.18MB
{"register":{"columns":[]}}